Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Enebakk

Nybygg av industri og lager i Enebakk
Felt BAA1-BAA4. Noe forretning, maks 500 m2 på felt BAA1 og maks 1000 m2 på felt BAA4.
Trafikksikringstiltak i Enebakk kommune
Regulert. Uklart angående byggestart. 5,7 km.
Trafikksikringstiltak i Enebakk kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,7 km.
Trafikksikringstiltak i Enebakk kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,6 km.
Nybygg av PU-boliger i Enebakk
10-12 byggemåneder.
Trafikksikringstiltak i Enebakk kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: