Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Eidsvoll

Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 3
60-100 enheter i 2-3 huskropper i dette trinn. Totalt 370 boenheter på feltet.
Nybygg av boliger og næring i Råholt, trinn 3
Totalt kan det bygges 150 leiligheter på Råholthøyden.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 2
Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 1
16-20 byggemåneder. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av barnehage på Ås
Etablering av barnehage nær Ås skole. 8-9 stk avdelninger.
Etablering av infrastruktur for bolig-og næringsområde i Eidsvoll
Infrastruktur for 1 500-1 600 boliger og ca. 20 000 m2 næringsareal. Ved Eidsvoll verk stasjon.
Utvidelse av barnehage på Råholt
Etablering av 5 avdelninger i tilknytning til ekisterende barnehage. Passivhus.
Nybygg av infrastruktur for boligfelt i Eidsvoll
Infrastruktur for ca. 200 boenheter.
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboliger, rekkehus og leiligheter på Granhaugåsen i Eidsvoll
14 stk rekkehus, 20 stk eneboliger og 20 stk leiligheter (5 stk firemannsboliger).
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,4 km.
Fv 502 Bålidalen, nytt fortau i Eidsvoll
Ca. 800m nytt fortau. Kostnad er foreløpig ikke beregnet.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt.
Nybygg av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i Eidsvoll
8 eneboliger og 11 kjedet eneboliger skal bygges.
Takarbeid/kobbertekking av kirketårn på Råholt
Byggetips. Planlagt prosjekt i 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: