Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Eidsvoll

Nybygg av boliger og næring i Eidsvoll
Planlagt ved Eidsvoll verk stasjon.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 5 mfl
Totalt 370 boenheter på feltet. Totalt 8 trinn.
Oppgradering av Fv 4 Hagantunnelen i Nittedal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2591m.
Nybygg av boliger og næring i Råholt, trinn 3
Totalt kan det bygges 150 leiligheter på Råholthøyden.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 4
Totalt 370 boenheter på feltet. Totalt 8 trinn.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 1
16-20 byggemåneder. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
Ca. 40-60 leiligheter. Ansvarlig søker: B-Consult AS, Oslo
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
Totalt 300 leiligheter på området.
Ombygging til 132 kV ledning mellom Minne-Engerfjellet
9,2 km. Mastene ca 15 meter. Bakgrunnen for søknaden er at eksisterende ledning har begrenset kapasitet og at overføring av planlagt produksjon fra Engerfjellet vindkraftverk vil medføre betydelige tap i nettet. Ny ledning planlegges lik den eksisterende, men med større master. Bredden mellom stolpene økes fra 3 til 4,5 meter og traversene fra 6 til 9 meter. Rettighetsbeltet vil utvides fra 15 meter i dag til 24 meter.
Ombygg til tannklinikk i Eidsvoll
Bygging av tannklinikk i eksisterende bygg.
Rehabilitering av flere vannledningsnett med tilhørende kummer i Eidsvoll
Rehabilitering av flere vannledningsnett med tilhørende kummer og inklusive armaturer og tilhørende utstyr. Totalt cirka 10 km.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Dal
Eidsvoll kommune skal bygge ny gang/sykkelveg med veilys mellom Mosvingen og Tunlandvegen på Bjørnsrudskog, Dal. En strekning på ca. 350 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: