Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidsvoll

Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 3-5
4-5 byggetrinn. Totalt ca 300 leiligheter.
Omlegging/oppgradering av veg og ny tunnel, Fv 33 Byrudberga i Eidsvoll
Tiltak 1 på Fv 33 Minnesund-Oppland grense. 2,4 km veg i dagen, 650 meter tunnel, rassikring.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Gnr/bnr 92/161, 231, 228, 167
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 8,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Gnr/bnr 17/303, 13/21
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 4
Totalt 370 boenheter på feltet. Totalt 8 trinn.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 2
Totalt ca 300 leiligheter.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av gang og sykkelvei i Eidsvoll
Planlagt prosjekt. 1325 m. Antatt start og kostnad.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Rehabilitering av flere vannledningsnett med tilhørende kummer i Eidsvoll
Rehabilitering av flere vannledningsnett med tilhørende kummer og inklusive armaturer og tilhørende utstyr. Totalt cirka 10 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: