Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidsvoll

Utvidelse av dobbeltspor på Dovrebanen Venjar-Eidsvoll-Langset
4,5km nytt dobbeltspor, en mindre tunnel på Kråkvål, tre mindre bruer og Minnevika jernbanebru på 836 meter.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 3-5
4-5 byggetrinn. Totalt ca 300 leiligheter.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 7,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Feiringveien-innkjøringen til Stubberudveien.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Gnr/bnr 17/303, 13/21
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 4
Totalt 370 boenheter på feltet. Totalt 8 trinn.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 5,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 5,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 2
Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og butikk i Eidsvoll
16-18 stk leiligheter. 5-6 etasjer.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 3,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,0 km.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,5 km.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: