Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bærum

Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km i tunnel, 4,2 km veg i dagen.
Nybygg av flerbolighus og næringsarealer på Hamang i Sandvika
Prosjektet avhenger E16- utbyggingen. Planlagt ca 1300-1400 boenheter. 150 daa under utvikling. Antatt byggestart.
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu
Felt B1 og B2. Trinnvis utbygging. 700 boenheter.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter i Bærum
Riving av bygg over mark. Kjeller i tre etasjer beholdes.
Nybygg av omsorgsboliger/bokollektiv for personer med demens på Dønski
Ca 40 stk parkeringsplasser. Det er tilsammen 158 plasser beregnet for demente, hvorav 136 organsisert i bokollektiv og 22 i sykehjem.
Riving av kontor og nybygg av boliger i Hamang
ca. 70 kvadratmeter i gjennomsnitt på leilighetene.
Nybygg av flerbolighus og næring på Østerås i Bærum
Ca 10300 m2 boliger, ca 3500 m2 forretning/kontor/industri.
Nybygg av leiligheter i Sandvika
Spunting: Entreprenørsservice AS. Kontaktperson: John Petter Holtmoen.
Rehabilitering alternativt riving-og nybygg av kontor på Lysaker
Arnstein Arnebergs vei 29-31 inngår i dette prosjektet.
Nybygg av bo- og behandlingssenter på Gjettum i Bærum
Passivhus. Omsorgsboliger for psykisk helse og rus. Byggrengjøring og brakkerengjøring: Ullensaker Renholdteknikk, Kløfta.
Til-og påbygg av sykehus i Bærum
Et nytt tilbygg mot vest og nordvest, og en ny toppetasje på eksisterende hovedbygg. Generalentreprisekostnad 192 mnok. Gnr/bnr 81/9.97 og 88
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Vøyenenga, trinn 4
25 rekkehus og 66 stk leiligheter. Totalt 256 stk leiligheter og 98 rekkehus på Vøyenenga Hageby. Bygges ut i flere trinn.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Bekkestua
Ca 70 leiligheter samt 2.600 m2 næringsareal på gateplan. 4-5 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og rivig av forretningsbygg på Stabekk
En liten del av arealet skal settes av til handel eller annen publikumsrettet virksomhet
Nybygg av leiligheter og næring på Kolsåsbanen i Bærum
Samarbeidsprosjekt. Riving av eksisterende næringsbygg. 60-70 stk leiligheter. 5-7 etasjer.
Nybygg av bokollektiv for demente i Sandvika
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Den kommunale eiendommen som vokenopplæringen idag benytter på Emma Hjorth (skal flytte inn i Kunnskapssenteret) egner seg godt for bokollektiv for demente. Antatt start og kostnad.
Nybygg av rekkehus, tomannsboliger og flermannsboliger på Skui i Bærum
Ca 100 stk enheter. Oppgradering av Tunheimbakken.
Nybygg av Kiwibutikk og næring alternativt boliger på Øvre Stabekk i Bærum
I samarbeide med grunneier Erik Myhre. Forretning-og lager i under-og første etasje. Enten næring eller boliger i øvrige etasjene. Gnr/bnr 15/11, 41, 177
Nybygg av skole ved Fossum bruk
Tidlig prosjekt. Fra skolebehovsplan 2013-2022. 2 parallell 1-10 skole alternativt 3 parallell barneskole. Ferdigstillelse 2020. Antatt start. Kostand er ukjent.
Nybygg av leiligheter på Avløs i Bærum
Totalt 150 stk boliger på Nesveien 11 og Neslia 1.
Nybygg av boliger i Fet
130-140 boenheter totalt.
Nybygg av boliger i Fet
130-140 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 163 Kirkeveien, Bærum
730m. Byggekostnad og anleggstid kan reduseres hvis Kirkeveien kan stenges for gjennomgangstrafikk under anleggsutførelsen. Planlagt byggestart er avhengig av bevilgninger hos fylkeskommunen. Det er ikke bevilget penger per dags dato.
Nybygg av båthotell og kontor på Oksenøya
Ca. 3400m2 gjenstår av totalt 7200 på området.
Utvidelse av barneskole i Sandvika, Bærum
Utvidelse til 3 parallell skole.
Forlengese av elvepromenaden mm i Sandvika, etappe 2
Strekket mellom Kinoveitorget og Andeneskvartalet.
Nybygg av leiligheter i Bærum
BREEAM Very Good.
Etablering av dagligvareforretning på Høvik i Bærum
Ombygg alternativt riving- og nybygg av dagligvareforretning.
Modernisering-og rehabilitering av kontor i Sandvika
Oslo Areal AS er eier av bygget.
Nybygg av boliger i Bekkestua
Parkering under terreng.
Nybygg av flerbolighus på Bekkestua
Gnr/bnr 19/227, 254 og 1001
Rehabilitering av eksisterende vannledning med belegg av polyuretan i Bærum
Gjelder: Almelien, Bankveien, Dyrefaret, Havna, Hosleveien, Velliveien, Vollsveien, Wilhelm Wilhelmsens vei og Øvrevollveien.
Nybygg av pleie-og omsorgsboliger på Gjettum i Bærum
Boliger for psykisk utviklingshemmede.
Riving og nybygg av omsorgsleiligheter i Bærum kommune
Riving av tre leiligheter og bygging av åtte nye leiligheter.
Rehabilitering av Sandvika bussterminal, universell utforming
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Innvendig oppgradering av bo- og behandlingssenter i Hosle
Prosjektet gjelder oppgradering av fellesarealer på Lønnås BBS. Lønnås er et bo- og behandlingssenter på ca 7 600m2 i full drift. Eksisterende bygg med areal på ca 7 600m2 er fordelt på 3 etasjer. Overflater i fellesarealer skal oppgraderes i alle etasjer. Overflater i fellesarealer i alle etasjer skal oppgraderes, herunder himlinger, vegger og gulv etc. Belysning skal skiftes i arealer som berøres. Alle arbeider skal utføres under full drift av dagens bo- og behandlingssenter.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Kollektivtiltak på Gamle Ringeriksvei i Bærum
I kommuneplan. Gartnerveien-Skallum.
Utvidelse av vei i Bærum
Ca 1 meter bredere.
Rivingsarbeider på Hamang i Sandvika
Riving av betongbygg og forberedende arbeid for utvikling av Franzefoss byen. Antatt start.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: