Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bærum

Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km veg i dagen, 4,2 km i tunnel (under Sollihøgda og under Bukkesteinshøgda).
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 1, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av boliger og kontor i Bærum
40 etasjer er planlagt til hotell med 501 rom. Seks etasjer er planlagt til Verdenshavenes hovedkontor.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter i Bærum
Riving av bygg over mark. Kjeller i tre etasjer beholdes.
Nybygg av leiligheter i Sandvika
Spunting: Entreprenørsservice AS. Kontaktperson: John Petter Holtmoen.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Vøyenenga, trinn 4
25 rekkehus og 66 stk leiligheter. Totalt 256 stk leiligheter og 98 rekkehus på Vøyenenga Hageby. Bygges ut i flere trinn.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Bekkestua
Ca 70 leiligheter samt 2.600 m2 næringsareal på gateplan. 4-5 etasjer.
Nybygg av kontor i Lysaker
Bygget er miljøsertifisert til BREEAM karakteren ”Excellent”
Nybygg av leiligheter og næring på Kolsåsbanen i Bærum
Samarbeidsprosjekt. Riving av eksisterende næringsbygg. 60-70 stk leiligheter. 5-7 etasjer.
Nybygg av helsehus på Dønski
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Må utredes hvordan Bærum kommune kan bruke et helsehus. Det utredes tre alternative konsepter. Antatt start og kostnad.
Utvidelse av barneskole i Sandvika, Bærum
Utvidelse til 3 parallell skole.
Nybygg av boliger i Fet
130-140 boenheter totalt.
Trafikksikringstiltak i Bærum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
Etablering av nytt utendørs friidrettsanlegg i Bærum
Planlagt ferdigstilt sommer/høst 2020.
Riving -og nybygg av barnehage i Sandvika
BREEAM - Very Good. Barnehage for 160 barn med tilhørende utomhusanlegg.
Nybygg av båthotell og kontor på Oksenøya
Ca. 3400m2 gjenstår av totalt 7200 på området.
Utdyping av innseiling til oslo, gåsøyrenna
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Forlengese av elvepromenaden mm i Sandvika, etappe 2
Strekket mellom Kinoveitorget og Andeneskvartalet.
Nybygg av leiligheter i Bærum
BREEAM Very Good.
Nybygg av boliger i Bekkestua
Parkering under terreng.
Nybygg av mannskapskaserner i Kolsås
228 sengeplasser fordelt på 6-mannsrom, samt rom for inspirerende befal og ukehavende soldat.
Rehabilitering av Bekkestua bussterminal, universell utforming
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Nybygg av flerbolighus på Bekkestua
Gnr/bnr 19/227, 254 og 1001
Nybygg av fem eneboliger og en tomannsbolig på Slependen i Bærum
Videre skal det opparbeides og anlegges en adkomstvei på 180 m. samt bytte av offentlig VA-hovedanlegg ca. 250 meter.
Trafikksikringstiltak i Bærum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Bærum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av omsorgsboliger i Fornebu
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Er tiltenkt yngre brukere med omfattende pleie og omsorgsbehov. Antatt start og kostnad.
Riving og nybygg av omsorgsleiligheter i Bærum kommune
Riving av tre leiligheter og bygging av åtte nye leiligheter.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
6 nye stasjoner og en større verkstedbygning. Plan- og designkonkurransen for Fornebubanen vil bli delt opp i ulike pakker, med maks to stasjoner i hver pakke. A-lab og Zaha Hadid Architects. Sweco Norge, med Sweco Architects og Zwart & Jansma Architects som underleverandører. ALA Architects, med Dark arkitekter og Plus Arkitektur som underleverandører. COBE, med Filter Arkitekter og Bartenbach GMBH som underleverandører. Mestres Wåge Arkitekter og Mestres Wåge Arkitekter SLP, med Imago-Atelier de Arquitectura og José Gigante som underleverandører. Kristin Jarmund Arkitekter. One Works, Collective Works og Planke med Pir 2 som underleverandør. Nordic – Office of Architecture med Grimshaw, Haptic og Light bureau som underleverandører. AsplanViak, Arup og Longva. Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter . Wingårdh Arkitektkontor med Burohappold , ÅF og Søderquist som underleverandører. Austigard Arkitektur og Sporaarchitects. Saaha, Rundquist og Degree of Freedom. Carl-Viggo Hølmebakk og Jensen & Skodvin Arkitekter.
Trafikksikringstiltak i Bærum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Bærum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,0 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av pleie-og omsorgsboliger på Gjettum i Bærum
Boliger for psykisk utviklingshemmede.
Trafikksikringstiltak i Bærum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Bærum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Ombygg av ungdomskole i Bærum
Utendørs skal det i tillegg legges vannbåren varme i grunnen slik at elever kan ferdes mellom byggene på isfritt underlag på vinterstid. Det skal også utføres grunnundersøkelser ifm. overvannshåndtering, samt gis en opsjonspris på øvrig arbeider ifm. overvannshåndtering og rørarbeider.
Nybygg av flerbolighus i Fornebu
Inflytt er planlagt Q2 2020.
Til- og ombygg av butikk i Sandvika
500-600 m2 ombygg. 180 m2 tilbygg.
Utvidelse av vei i Bærum
Ca 1 meter bredere.
Kollektivtiltak på Gamle Ringeriksvei i Bærum
I kommuneplan. Gartnerveien-Skallum.
Rehabilitering av depino/sigevannsanlegg i Bærum
Det er 3 hovedmål i prosjektet; 1. Samle opp sigevann og hindre dette til ytre miljø, 2. Avskjære rent vann og lede dette til Isielva. 3. Samle opp deponigass slik at dette ikke går til ytre miljø.
Fjerning og legging av nytt kunstgress på Jarmyra, Hosle
Eksisterende kunstgress skal fjernes og det skal legges nytt kunstgress for breddefotball. Kustgressareal 64x106 m= 6784 m2. Etter fjerning av eksisterende gress må det påregnes noe finplanering før legging av nytt gress.
Tilstandsanalyse av skoler i Bærum kommune
Fire deloppdrag på tilstandsanalyse i Bærum kommune: 1. Skole 1, 80345 m2 fordelt på 13 eiendommer (39 bygg). 2. Skole 2 + BHG, 81248 m2 fordelt på 31 eiendomer (41 bygg). 3. Skole 3, 103 297 m2 fordelt på 15 eiendommer (40 bygg). 4. Insitusjon, 68152 m2 fordelt på 15 eiendommer (17 bygg).
Fresing for vegmerking 2019 - Statens Vegvesen Region øst, Akershus
Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger. Fellesutlysning for Østfold, Akershus og Oslo.
Rehabilitering av kunstisbane m.m på Hundsund i Bærum
Prosjektet gjelder rehabilitering av banedekket inkl. kunstisbanerør og kunstgressdekket på Hundsund kunstisbane på Snarøya i Bærum.
Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Askerhus
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: