Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bærum

Nybygg av leiligheter i Sandvika, trinn 1
Spunting: Entreprenørsservice AS. Kontaktperson: John Petter Holtmoen. Totalt 16500 kvm BTA leilighetsbygg. 1000 kvm næring. 131 leiligheter. 4-12 etasjer. Butikk i markplan.
Nybygg av bo- og behandlingssenter på Gjettum i Bærum
Passivhus. Omsorgsboliger for psykisk helse og rus.
Til-og påbygg av sykehus i Bærum
Et nytt tilbygg mot vest og nordvest, og en ny toppetasje på eksisterende hovedbygg.
Nybygg av barneskole i Sandvika
Ny fire parallellers barneskole (1.-7.kl) ved siden av Bekkestua ungdomsskole. Det er mulig det også skal innplasseres en helsestasjon, men dette er ikke avklart.
Nybygg av kontor i Sandvika
Godkjent detaljregulering.
Nybygg av kontor og næring på Lysaker
Bygget blir integrert med Fornebubanen.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Bekkestua
Ca 70 leiligheter samt 2.600 m2 næringsareal på gateplan. 4-5 etasjer.
Nybygg av rekkehus, tomannsboliger og flermannsboliger på Skui i Bærum
Ca 100 stk enheter. Oppgradering av Tunheimbakken.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Vøyenenga, trinn 3
20 rekkehus og 27 stk leiligheter. Totalt 256 stk leiligheter og 98 rekkehus på Vøyenenga Hageby. Bygges ut i flere trinn.
Nybygg av flerbolighus i Sandvika
Arealet er tenkt utviklet for etablering av boliger. Arkitekt utarbeidet skisser. 3 bygningskropper, 5 etasjer. 4.881 kvm BRA inkl parkering.
Forlengelse av elvepromenaden mm i Sandvika, etappe 1
Strekket mellom Rigmorbryggen og Kinoveitorget. Steinlegging utføres av Steen & Lund AS.
Nybygg av kontor i Lysaker
PP11 planlegges miljøsertifisert til Breeam-nivået «Excellent». Totalt 6300 kvm, Nemko AS leier 4800 kvm, etg 1-3.
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
Sykkelfelt på Fv 604 Professor Kohts vei i Bærum
1250m. Kveldsroterrasse/Markalleen og til krysset mellom Professor Kohts vei og Gamle Drammnesvei.
Nybygg av båthotell og kontor på Oksenøya
Ca. 3400m2 gjenstår av totalt 7200 på området.
Nybygg av leiligheter på Fornebu
Totalt 460 stk boliger på Storøya.
Utdyping av innseiling til oslo, gåsøyrenna
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Utvidelse av barneskole i Sandvika, Bærum
Utvidelse til 3 parallell skole.
Nybygg av jakthotell og konferanselokale ved Eidsmarka
Ca 70 stk rom og 5 sviter. Det vil bygges 3000 kvm over bakken og 2000 under bakken.
Modernisering-og rehabilitering av kontor i Sandvika
Oslo Areal AS er eier av bygget.
Nybygg av barnehage på Fornebu
TEK 10 skal gjelde i hele barnehagen, både inne og ute. Sentralt er tilgjengelighet for personer med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering og overfølsomhet mot luftforurensninger og materialer.
Installasjon av SRO-anlegg, E16 Sandvika Skaret i Bærum kommune
utførelse av SRO-anlegg for ombygging til gjennomgående tovegs trafikkregulering av Brenne- og Skuitunnelen. Dette inkluderer portalområdene og E16 i dagen på strekningen fra Vøyenenga i sør til Bjørum i nord, i alt ca. 4,5 km. Strekningen har to kjørefelt i hver retning. Samlet tunnellengde to løp er ca. 2,5 km fordelt på 1,1 km for Brennetunnelen og 1,4 km for Skuitunnelen.
Innvendig oppgradering av bo- og behandlingssenter i Hosle
Prosjektet gjelder oppgradering av fellesarealer på Lønnås BBS. Lønnås er et bo- og behandlingssenter på ca 7 600m2 i full drift. Eksisterende bygg med areal på ca 7 600m2 er fordelt på 3 etasjer. Overflater i fellesarealer skal oppgraderes i alle etasjer. Overflater i fellesarealer i alle etasjer skal oppgraderes, herunder himlinger, vegger og gulv etc. Belysning skal skiftes i arealer som berøres. Alle arbeider skal utføres under full drift av dagens bo- og behandlingssenter.
Nybygg av pleie-og omsorgsboliger på Gjettum i Bærum
Boliger for psykisk utviklingshemmede.
Rehabilitering og utvidelse av tennisanlegg i Bærum
Omlegging av to eksisterende grusbaner til kunstgrus, samt grunnarbeider for best mulig drenering. Nedtak av eksisterende gjerde, sette opp nytt gjerde. Ringmur rundt banene, for oppsett av overtrykkshall. Nett, nettstolper osv. Oppsett av komplett "nøkkelferdig" overtrykkshall over to baner, inkludert alt ifm dette. Resurfacing av tre hardcourt baner.
Rehabilitering av depino/sigevannsanlegg i Bærum
Det er 3 hovedmål i prosjektet; 1. Samle opp sigevann og hindre dette til ytre miljø, 2. Avskjære rent vann og lede dette til Isielva. 3. Samle opp deponigass slik at dette ikke går til ytre miljø.
Oppgradering av kjøkken, garderobe, trapperom mm i kafé og galleri i Bærum
Nye veggoverflater kjøkken og oppvask, legge nytt vinyl gulvbelegg på kjøkken, oppvask, bak disken, i heisen og i kafelokalet. Oppgradering av besøks-/pubikumstoaletter og møterom «Galleriet» i 1 etg. og etablering av ny tilkomst mellom lokalene «Kafèen» og «Galleriet». Oppgradering av personalets -inngang, -trapperom, -WC’er og -garderober og oppgradering av underetasjen for øvrig. I tillegg skal det elektriske oppgraderes.
Rammeavtale for overordnet planlegging i Region øst 2018-2022, Akershus
Oppdragsviger har opsjon på å forelenge avtalen med 1+1 år.
Ombygg, tilbygg og rehabiltering av tomannsbolig
Tomannsbolig fra 1947 trenger totalrenovering. Ønsker å gjøre om fra horisontaldelt til vertikaldelttomannsbolig samt tilbygg.
Ny ishockeyvant for ishall i Bærum
28,5m x 60m. Plexi eller akrylglass. Opsjon på rekkverk for tribune.
Oppgradering av uteområde for skole i Bærum
Lekeapparater, ballbinge og generell opprustning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: