Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bærum

Nybygg av barneskole, barnehage, flerbrukshall, sykehjem mm i Fornebu
Det skal bygges: • barneskole (5-parallell • flerbrukshall • barnehage (300 barn) • sykehjem (150 beboere) • parkeringskjeller • nærmiljøanlegg som del av skolens uteområde • 9’er kunstgressbane BREEAM Excellent
Nybygg av videregående skole på Fornebu
Med Snarøyveien i øst og Forneburingen i vest. Skolen dimsensjoneres for 1200 elever. Minimum 17 000 kvm.
Nybygg av leiligheter i Sandvika, trinn 1
Spunting: Entreprenørsservice AS. Kontaktperson: John Petter Holtmoen. Totalt 16500 kvm BTA leilighetsbygg. 1000 kvm næring. 131 leiligheter. 4-12 etasjer. Butikk i markplan.
Nybygg av bo- og behandlingssenter på Gjettum i Bærum
Passivhus. Omsorgsboliger for psykisk helse og rus.
Til-og påbygg av sykehus i Bærum
Et nytt tilbygg mot vest og nordvest, og en ny toppetasje på eksisterende hovedbygg.
Nybygg av kontor og næring på Lysaker
Bygget blir integrert med Fornebubanen.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Vøyenenga, trinn 3
20 rekkehus og 27 stk leiligheter. Totalt 256 stk leiligheter og 98 rekkehus på Vøyenenga Hageby. Bygges ut i flere trinn.
Forlengelse av elvepromenaden mm i Sandvika, etappe 1
Strekket mellom Rigmorbryggen og Kinoveitorget. Steinlegging utføres av Steen & Lund AS.
Nybygg av kontor i Lysaker
PP11 planlegges miljøsertifisert til Breeam-nivået «Excellent». Totalt 6300 kvm, Nemko AS leier 4800 kvm, etg 1-3.
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
Sykkelfelt på Fv 604 Professor Kohts vei i Bærum
1250m. Kveldsroterrasse/Markalleen og til krysset mellom Professor Kohts vei og Gamle Drammnesvei.
Utdyping av innseiling til oslo, gåsøyrenna
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Rehabilitering av Bekkestua bussterminal, universell utforming
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Installasjon av SRO-anlegg, E16 Sandvika Skaret i Bærum kommune
utførelse av SRO-anlegg for ombygging til gjennomgående tovegs trafikkregulering av Brenne- og Skuitunnelen. Dette inkluderer portalområdene og E16 i dagen på strekningen fra Vøyenenga i sør til Bjørum i nord, i alt ca. 4,5 km. Strekningen har to kjørefelt i hver retning. Samlet tunnellengde to løp er ca. 2,5 km fordelt på 1,1 km for Brennetunnelen og 1,4 km for Skuitunnelen.
Opprusting av vei/gate mm i Sandvika
Konsulent for prinsipp-plan er Bjørbekk & Lindheim AS Landskapsarkitekter AS. En del av utviklingen av Sandvika stasjon og sentrum øst.
Rehabilitering av eksisterende vannledning med belegg av polyuretan i Bærum
Gjelder: Almelien, Bankveien, Dyrefaret, Havna, Hosleveien, Velliveien, Vollsveien, Wilhelm Wilhelmsens vei og Øvrevollveien.
Nybygg av lagerbygg i Lommedalen
Formålet med konkurransen er å inngå en totalentreprise kontrakt for prosjektering, leveranse og bygging av ett isolert lagerbygg i stål med fundament. Oppdragsgiver skal ha opsjon på oppføring av ett tilsvarende bygg nr. 2. Bygget skal benyttes til lagring av strø-materialer / sand. Oppdraget inkluderer nødvendige grunnarbeider før oppføring av bygg, inkludert bort transportering og deponering av uegnede materialer og til-transportering av egnede masser, støpning av betonggulv, vegger og skillevegger.
Oppgradering av kjøkken, garderobe, trapperom mm i kafé og galleri i Bærum
Nye veggoverflater kjøkken og oppvask, legge nytt vinyl gulvbelegg på kjøkken, oppvask, bak disken, i heisen og i kafelokalet. Oppgradering av besøks-/pubikumstoaletter og møterom «Galleriet» i 1 etg. og etablering av ny tilkomst mellom lokalene «Kafèen» og «Galleriet». Oppgradering av personalets -inngang, -trapperom, -WC’er og -garderober og oppgradering av underetasjen for øvrig. I tillegg skal det elektriske oppgraderes.
Fjerning og legging av nytt kunstgress på Jarmyra, Hosle
Eksisterende kunstgress skal fjernes og det skal legges nytt kunstgress for breddefotball. Kustgressareal 64x106 m= 6784 m2. Etter fjerning av eksisterende gress må det påregnes noe finplanering før legging av nytt gress.
Drift og vedlikehold for signalanlegg i Region øst 2018-2022, Akershus
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo og Akershus fylker. Oppdraget omfatter også noen drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Østfold, Hedmark og Oppland fylker. Oppdraget omfatter også bygging/ombygging og leveranse av materialer knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylker.
Rammeavtale for overordnet planlegging i Region øst 2018-2022, Akershus
Oppdragsviger har opsjon på å forelenge avtalen med 1+1 år.
Ombygg, tilbygg og rehabiltering av tomannsbolig
Tomannsbolig fra 1947 trenger totalrenovering. Ønsker å gjøre om fra horisontaldelt til vertikaldelttomannsbolig samt tilbygg.
Ny ishockeyvant for ishall i Bærum
28,5m x 60m. Plexi eller akrylglass. Opsjon på rekkverk for tribune.
Oppgradering av uteområde for skole i Bærum
Lekeapparater, ballbinge og generell opprustning.
Ombygning av klasserom i Paviljong D ved Lesterud skole i Bærum
Paviljong D på Lesterud skole er i dag benyttet som barnehage i øvre plan og skoleklasser i nedre plan. Bærum kommune har behov for å flytte barnehagen ut av Lesterud skole og etablere klasserom i hele Paviljong D. Hele paviljong D skal derfor gjennom en ombygning slik at øvre plan blir klasserom igjen, og at begge etasjer blir oppgradert til nyere standard. Paviljongen skal være klar til overtakelse ved skolestart sommeren / høsten 2018.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Akershus
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i søndre del av Region øst, Akershus
Oppdragene omfatter tverrgående og langsgående vegoppmerking med sprayplast og termoplast. Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger i søndre del av Region øst. Oppdragene er inndelt i 4 uavhengige kontrakter: Kontrakt 1.1: Tverrgående vegoppmerking Østfold, Akershus, Oslo Kontrakt 1.3: Langsgående vegoppmerking med sprayplast Østfold, Akershus Kontrakt 1.4: Langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast Østfold, Romerike Kontrakt 2.4: Langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast Follo, Asker og Bærum, Oslo. (Kontrakten 2.4 Ekstrudert vegmerking Follo - Asker og Bærum - Oslo omfatter også formerking).
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: