Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bærum

Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km veg i dagen, 4,2 km i tunnel (under Sollihøgda og under Bukkesteinshøgda).
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 1, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av signalbygg på Fornebu
Det planlagte høyhuset kan inneholde hotell, konferansesenter, kontorer, boliger, service og observatorium.
Nybygg av barnehage, barneskol BBS m.m. i Fornebu
BREEAM Excellent. Barneskole for 1050 elever, bo- og behandlingssenter med 150 plasser.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter i Bærum
Riving av bygg over mark. Kjeller i tre etasjer beholdes.
Nybygg av omsorgsboliger/bokollektiv for personer med demens på Dønski
Ca 40 stk parkeringsplasser. Det er tilsammen 158 plasser beregnet for demente, hvorav 136 organsisert i bokollektiv og 22 i sykehjem.
Nybygg av flerbolighus og næring på Østerås i Bærum
Ca 10300 m2 boliger, ca 3500 m2 forretning/kontor/industri.
Nybygg av leiligheter i Sandvika
Spunting: Entreprenørsservice AS. Kontaktperson: John Petter Holtmoen.
Nybygg av leiligheter og barnehage i Sandvika
Ca 80 barnehageplasser. Bjørnegårdsvingen 11-13.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Bekkestua
Ca 70 leiligheter samt 2.600 m2 næringsareal på gateplan. 4-5 etasjer.
Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Akershus
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av Kiwibutikk og næring alternativt boliger på Øvre Stabekk i Bærum
I samarbeide med grunneier Erik Myhre. Forretning-og lager i under-og første etasje. Enten næring eller boliger i øvrige etasjene. Gnr/bnr 15/11, 41, 177
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
Etablering av nytt utendørs friidrettsanlegg i Bærum
Planlagt ferdigstilt sommer/høst 2020.
Riving -og nybygg av barnehage i Sandvika
BREEAM - Very Good. Barnehage for 160 barn med tilhørende utomhusanlegg.
Nybygg av båthotell og kontor på Oksenøya
Ca. 3400m2 gjenstår av totalt 7200 på området.
Utdyping av innseiling til oslo, gåsøyrenna
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av leiligheter i Bærum
BREEAM Very Good.
Nybygg av mannskapskaserner i Kolsås, C00817
228 sengeplasser fordelt på 6-mannsrom, samt rom for inspirerende befal og ukehavende soldat.
Rehabilitering av Bekkestua bussterminal, universell utforming
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Nybygg av flerbolighus på Bekkestua
Gnr/bnr 19/227, 254 og 1001
Nybygg av fem eneboliger og en tomannsbolig på Slependen i Bærum
Videre skal det opparbeides og anlegges en adkomstvei på 180 m. samt bytte av offentlig VA-hovedanlegg ca. 250 meter.
Riving og nybygg av omsorgsleiligheter i Bærum kommune
Riving av tre leiligheter og bygging av åtte nye leiligheter.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
6 nye stasjoner og en større verkstedbygning. Plan- og designkonkurransen for Fornebubanen vil bli delt opp i ulike pakker, med maks to stasjoner i hver pakke. A-lab og Zaha Hadid Architects. Sweco Norge, med Sweco Architects og Zwart & Jansma Architects som underleverandører. ALA Architects, med Dark arkitekter og Plus Arkitektur som underleverandører. COBE, med Filter Arkitekter og Bartenbach GMBH som underleverandører. Mestres Wåge Arkitekter og Mestres Wåge Arkitekter SLP, med Imago-Atelier de Arquitectura og José Gigante som underleverandører. Kristin Jarmund Arkitekter. One Works, Collective Works og Planke med Pir 2 som underleverandør. Nordic – Office of Architecture med Grimshaw, Haptic og Light bureau som underleverandører. AsplanViak, Arup og Longva. Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter . Wingårdh Arkitektkontor med Burohappold , ÅF og Søderquist som underleverandører. Austigard Arkitektur og Sporaarchitects. Saaha, Rundquist og Degree of Freedom. Carl-Viggo Hølmebakk og Jensen & Skodvin Arkitekter.
Rivearbeider på kontorbygg i Sandvika, Bærum
36.000 m2 BTA inklusive parkering. Rivearbeidene er omfattende og inkluderer full rensk, inklusiv riving av fasader og tekniske rom på tak. Bygget skal strippes ned til betongdekker og -søyler. Kontrakten omfatter også en del konstruktiv riving.
Opprusting av vei/gate mm i Sandvika
Konsulent for prinsipp-plan er Bjørbekk & Lindheim AS Landskapsarkitekter AS. En del av utviklingen av Sandvika stasjon og sentrum øst.
Nybygg av pleie-og omsorgsboliger på Gjettum i Bærum
Boliger for psykisk utviklingshemmede.
Ombygg av ungdomskole i Bærum
vannbåren varme i grunnen slik at elever kan ferdes mellom byggene på isfritt underlag på vinterstid. Det skal også utføres grunnundersøkelser ifm. overvannshåndtering.
Nybygg av flerbolighus i Fornebu
Inflytt er planlagt Q2 2020.
Til- og ombygg av butikk i Sandvika
500-600 m2 ombygg. 180 m2 tilbygg.
Utvidelse av vei i Bærum
Ca 1 meter bredere.
Rivingsarbeider på Hamang i Sandvika
Riving av betongbygg og forberedende arbeid for utvikling av Franzefoss byen.
Rehabilitering av depino/sigevannsanlegg i Bærum
Det er 3 hovedmål i prosjektet; 1. Samle opp sigevann og hindre dette til ytre miljø, 2. Avskjære rent vann og lede dette til Isielva. 3. Samle opp deponigass slik at dette ikke går til ytre miljø.
Fjerning og legging av nytt kunstgress på Jarmyra, Hosle
Eksisterende kunstgress skal fjernes og det skal legges nytt kunstgress for breddefotball. Kustgressareal 64x106 m= 6784 m2. Etter fjerning av eksisterende gress må det påregnes noe finplanering før legging av nytt gress.
Etablering av skolepaviljong mm ved skole i Bærum
I forbindelse med nybygg av Oksenøya skole.
Nyetablering og skifting av skilter i Akershus 2019
Kontrakten gjelder både nyetablering og skiftning av eksisterende skilter og fundamenter langs riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Akershus. Skiltpunktene er spredd over hele Akershus.
Fresing for vegmerking 2019 - Statens Vegvesen Region øst, Akershus
Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger. Fellesutlysning for Østfold, Akershus og Oslo.
Rehabilitering av kunstisbane m.m på Hundsund i Bærum
Prosjektet gjelder rehabilitering av banedekket inkl. kunstisbanerør og kunstgressdekket på Hundsund kunstisbane på Snarøya i Bærum.
Etablering av sykesignal på aldershjem i Stabekk
Tre sykehjemsavdelinger over tre etasjer. Hver avdeling er delt inn i 3 enheter. Sykehjemmet har 75 plasser hvorav 17 er tildelt personer med demens. Alle rommene er enkeltrom på ca. 20 kvm inklusive wc/bad, bortsett fra et rom som er større og beregnet for par.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Utskifting av tak ved kurs/konferenselokaler i Vøyenenga
Utskifting av tak på Hurumgården, Libanon, Vinkelgården og Stabburet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: