Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bærum

Nybygg av boliger og næringsarealer på Hamang i Sandvika
Planlagt ca 1300-1400 boenheter, 100 000-120 000 kvm.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter i Bærum
Riving av bygg over mark. Kjeller i tre etasjer beholdes.
Nybygg av boliger i Bærum
Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Nybygg av leiligheter og barnehage i Sandvika
Ca 80 barnehageplasser. Bjørnegårdsvingen 11-13.
Nybygg av kontor i Sandvika
Godkjent detaljregulering.
Nybygg av svømmehall på Rud
Passivhus. Breeam: Very Good.
Nybygg av leiligheter, omsorgsboliger, forretning og kontor i Bekkestua
Ca 70 leiligheter samt 2.600 m2 næringsareal på gateplan. 4-5 etasjer. Ca 2,5 års byggetid. 12 omsrogsboliger skal bygges for kommunen.
Nybygg av flerbolighus og rivig av forretningsbygg på Stabekk
En liten del av arealet skal settes av til handel eller annen publikumsrettet virksomhet
Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Akershus
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av boliger i Bærum
16 omsorgsboliger og 53 leiligheter. Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
Etablering av nytt utendørs friidrettsanlegg i Bærum
Planlagt ferdigstilt sommer/høst 2020.
Riving -og nybygg av barnehage i Sandvika
BREEAM - Very Good. Barnehage for 160 barn med tilhørende utomhusanlegg.
Utdyping av innseiling til oslo, gåsøyrenna
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Etablering av dagligvareforretning på Høvik i Bærum
Ombygg alternativt riving- og nybygg av dagligvareforretning.
Nybygg av leiligheter i Bærum
BREEAM Very Good.
Nybygg av mannskapskaserner i Kolsås, C00817
228 sengeplasser fordelt på 6-mannsrom, samt rom for inspirerende befal og ukehavende soldat.
Rehabilitering av Bekkestua bussterminal, universell utforming
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Nybygg av flerbolighus i Høvik verk
1700-1800 kvm BRA. 2-3 etasjer.
Rivearbeider på kontorbygg i Sandvika, Bærum
36.000 m2 BTA inklusive parkering. Rivearbeidene er omfattende og inkluderer full rensk, inklusiv riving av fasader og tekniske rom på tak. Bygget skal strippes ned til betongdekker og -søyler. Kontrakten omfatter også en del konstruktiv riving.
Nybygg av flerbolighus i Fornebu
Inflytt er planlagt Q2 2020.
Rehabilitering og utvidelse av tennisanlegg i Bærum
Omlegging av to eksisterende grusbaner til kunstgrus, samt grunnarbeider for best mulig drenering. Nedtak av eksisterende gjerde, sette opp nytt gjerde. Ringmur rundt banene, for oppsett av overtrykkshall. Nett, nettstolper osv. Oppsett av komplett "nøkkelferdig" overtrykkshall over to baner, inkludert alt ifm dette. Resurfacing av tre hardcourt baner.
Ombygging av krisesenter i Bærum
Ombygging av eksisterende krisesenter til å huse både kvinner og menn.
Oppgradering av renseanlegg i Akershus
Anskaffelsen omfatter prosjektering, innkjøp og montasje av pumper, ventiler rør mv, samt tilhørende underlag for elektro og automasjon. i NRAs renseanlegg.
Etablering av sykkelhotell ved T-banestasjon i Bærum
Fellesutlysning for Kolsås- og Østerås T-banestasjon. Sykkelhotellene på Kolsås og Østerås skal ha plass til 152 og 87 sykler av varierende størrelse. På Kolsås skal kantstein, lysmaster, hjelpesluk og sykkelstativer flyttes eller fjernes. På Østerås skal en gang-og sykkelveien flyttes før sykkelhotellet kan bygges.
Etablering av skolepaviljong mm ved skole i Bærum
I forbindelse med nybygg av Oksenøya skole.
Fjerning og legging av nytt kunstgress på Jarmyra, Hosle
Eksisterende kunstgress skal fjernes og det skal legges nytt kunstgress for breddefotball. Kustgressareal 64x106 m= 6784 m2. Etter fjerning av eksisterende gress må det påregnes noe finplanering før legging av nytt gress.
Nyetablering og skifting av skilter i Akershus 2019
Kontrakten gjelder både nyetablering og skiftning av eksisterende skilter og fundamenter langs riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Akershus. Skiltpunktene er spredd over hele Akershus.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Akershus
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Etablering av sykesignal på aldershjem i Stabekk
Tre sykehjemsavdelinger over tre etasjer. Hver avdeling er delt inn i 3 enheter. Sykehjemmet har 75 plasser hvorav 17 er tildelt personer med demens. Alle rommene er enkeltrom på ca. 20 kvm inklusive wc/bad, bortsett fra et rom som er større og beregnet for par.
Utskifting av varmekilde ved ungdomskole i Bærum
Vannbåren varme i grunnen slik at elever kan ferdes mellom byggene på isfritt underlag på vinterstid. Det skal også utføres grunnundersøkelser ifm. overvannshåndtering.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Utskifting av tak ved kurs/konferenselokaler i Vøyenenga
Utskifting av tak på Hurumgården, Libanon, Vinkelgården og Stabburet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: