Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bærum

Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km veg i dagen, 4,2 km i tunnel (under Sollihøgda og under Bukkesteinshøgda).
Nybygg av flerbolighus og næringsarealer på Hamang i Sandvika
Planlagt ca 1300-1400 boenheter, 100 000-120 000 kvm.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter i Bærum
Riving av bygg over mark. Kjeller i tre etasjer beholdes.
Nybygg av omsorgsboliger/bokollektiv for personer med demens på Dønski
Ca 40 stk parkeringsplasser. Det er tilsammen 158 plasser beregnet for demente, hvorav 136 organsisert i bokollektiv og 22 i sykehjem.
Nybygg av flerbolighus og næring på Østerås i Bærum
Ca 10300 m2 boliger, ca 3500 m2 forretning/kontor/industri.
Nybygg av leiligheter i Sandvika
Spunting: Entreprenørsservice AS. Kontaktperson: John Petter Holtmoen.
Rehabilitering alternativt riving-og nybygg av kontor på Lysaker
Arnstein Arnebergs vei 29-31 inngår i dette prosjektet.
Nybygg av leiligheter og barnehage i Sandvika
Ca 80 barnehageplasser. Bjørnegårdsvingen 11-13.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Vøyenenga, trinn 4
25 rekkehus og 66 stk leiligheter. Totalt 256 stk leiligheter og 98 rekkehus på Vøyenenga Hageby. Bygges ut i flere trinn.
Nybygg av kontor i Lysaker
Bygget er miljøsertifisert til BREEAM karakteren ”Excellent”
Nybygg av leiligheter og næring på Kolsåsbanen i Bærum
Samarbeidsprosjekt. Riving av eksisterende næringsbygg. 60-70 stk leiligheter. 5-7 etasjer.
Nybygg av Kiwibutikk og næring alternativt boliger på Øvre Stabekk i Bærum
I samarbeide med grunneier Erik Myhre. Forretning-og lager i under-og første etasje. Enten næring eller boliger i øvrige etasjene. Gnr/bnr 15/11, 41, 177
Nybygg av leiligheter på Avløs i Bærum
Totalt 150 stk boliger på Nesveien 11 og Neslia 1.
Utvidelse av barneskole i Sandvika, Bærum
Utvidelse til 3 parallell skole.
Nybygg av flerbolighus i Sandvika
Arealet er tenkt utviklet for etablering av boliger. Arkitekt utarbeidet skisser. 3 bygningskropper, 5 etasjer. 4.881 kvm BRA inkl parkering.
Nybygg av boliger i Fet
130-140 boenheter totalt.
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
Nybygg av avlastningsboliger i Østre Bærum
12 barne- og 16 avlastningsboliger (barne- og ungdomstjenester).
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 163 Kirkeveien, Bærum
730m. Byggekostnad og anleggstid kan reduseres hvis Kirkeveien kan stenges for gjennomgangstrafikk under anleggsutførelsen. Planlagt byggestart er avhengig av bevilgninger hos fylkeskommunen. Det er ikke bevilget penger per dags dato.
Nybygg av båthotell og kontor på Oksenøya
Ca. 3400m2 gjenstår av totalt 7200 på området.
Nybygg av leiligheter i Bærum
BREEAM Very Good.
Forlengese av elvepromenaden mm i Sandvika, etappe 2
Strekket mellom Kinoveitorget og Andeneskvartalet.
Modernisering-og rehabilitering av kontor i Sandvika
Oslo Areal AS er eier av bygget.
Nybygg av boliger i Bekkestua
Parkering under terreng.
Nybygg av mannskapskaserner i Kolsås
228 sengeplasser fordelt på 6-mannsrom, samt rom for inspirerende befal og ukehavende soldat.
Nybygg av flerbolighus på Bekkestua
Gnr/bnr 19/227, 254 og 1001
Riving og nybygg av omsorgsleiligheter i Bærum kommune
Riving av tre leiligheter og bygging av åtte nye leiligheter.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
6 nye stasjoner og en større verkstedbygning. Plan- og designkonkurransen for Fornebubanen vil bli delt opp i ulike pakker, med maks to stasjoner i hver pakke. A-lab og Zaha Hadid Architects. Sweco Norge, med Sweco Architects og Zwart & Jansma Architects som underleverandører. ALA Architects, med Dark arkitekter og Plus Arkitektur som underleverandører. COBE, med Filter Arkitekter og Bartenbach GMBH som underleverandører. Mestres Wåge Arkitekter og Mestres Wåge Arkitekter SLP, med Imago-Atelier de Arquitectura og José Gigante som underleverandører. Kristin Jarmund Arkitekter. One Works, Collective Works og Planke med Pir 2 som underleverandør. Nordic – Office of Architecture med Grimshaw, Haptic og Light bureau som underleverandører. AsplanViak, Arup og Longva. Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter . Wingårdh Arkitektkontor med Burohappold , ÅF og Søderquist som underleverandører. Austigard Arkitektur og Sporaarchitects. Saaha, Rundquist og Degree of Freedom. Carl-Viggo Hølmebakk og Jensen & Skodvin Arkitekter.
Nybygg av pleie-og omsorgsboliger på Gjettum i Bærum
Boliger for psykisk utviklingshemmede.
Nybygg av flerbolighus i Fornebu
Inflytt er planlagt Q2 2020.
Til- og ombygg av butikk i Sandvika
500-600 m2 ombygg. 180 m2 tilbygg.
Ombygging av krisesenter i Bærum
Ombygging av eksisterende krisesenter til å huse både kvinner og menn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: