Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bærum

Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Avløs
Ca 400-500 boliger. 90 mål. Antatt kostnad.
Nybygg av barneskole, barnehage, flerbrukshall, sykehjem mm i Fornebu
Det skal bygges: • barneskole (5-parallell • flerbrukshall • barnehage (300 barn) • sykehjem (150 beboere) • parkeringskjeller • nærmiljøanlegg som del av skolens uteområde • 9’er kunstgressbane BREEAM Excellent
Nybygg av ungdomsskole og flerbrukshall i Bærum
11-paralell ungdomsskole og 2 flerbrukshall.
Nybygg av bo- og behandlingssenter på Gjettum i Bærum
Passivhus. Omsorgsboliger for psykisk helse og rus.
Nybygg av barneskole i Bærum
5-parallell barneskole.
Nybygg av barneskole i Sandvika
Ny fire parallellers barneskole (1.-7.kl) ved siden av Bekkestua ungdomsskole. Det er mulig det også skal innplasseres en helsestasjon, men dette er ikke avklart.
Nybygg av leiligheter og barnehage i Sandvika
Ca 120-130 leiligheter. Ca 80 barnehageplasser.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Bekkestua
Ca 70 leiligheter samt 2.600 m2 næringsareal på gateplan. 4-5 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og rivig av forretningsbygg på Stabekk
En liten del av arealet skal settes av til handel eller annen publikumsrettet virksomhet
Nybygg av leiligheter i Sandvika, trinn 1
Spunting: Entreprenørsservice AS. Totalt 150 leiligheter. Butikk i markplan.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Vøyenenga, trinn 3
20 rekkehus og 27 stk leiligheter. Totalt 256 stk leiligheter og 98 rekkehus på Vøyenenga Hageby. Bygges ut i flere trinn.
Utvidelse av ungdomsskole i Slependen
Utvides til en 8 parallell ungdomsskole.
Forlengelse av elvepromenaden mm i Sandvika, etappe 1
Strekket mellom Rigmorbryggen og Kinoveitorget.
Nybygg av kontor i Lysaker
PP11 planlegges miljøsertifisert til Breeam-nivået «Excellent». Totalt 6300 kvm, Nemko AS leier 4800 kvm, etg 1-3.
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
TS-tiltak/ny gang og sykkelveg på Fv 168 Griniveien i Bærum
Vollsveien/Fylkesveg 168. 1100m gs-veg.
Nybygg av leiligheter på Fornebu
Totalt 460 stk boliger på Storøya.
Nybygg av båthotell og kontor på Oksenøya
Ca. 3400m2 gjenstår av totalt 7200 på området.
Utvidelse av barneskole i Sandvika, Bærum
Utvidelse til 3 parallell skole.
Utvidelse av videregående skole på Rud i Bærum
Ferdigstillese til skolestart 2022.
Forlengese av elvepromenaden mm i Sandvika, etappe 2
Strekket mellom Kinoveitorget og Andeneskvartalet.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 156 Markveien-gamle Drammensvei i Bærum
1250m. Kveldsroterrasse/Markalleen og til krysset mellom Professor Kohts vei og Gamle Drammnesvei.
Utvidelse av ungdomsskole i Østerås
Tidlig prosjekt. Fra skolebehovsplan 2013-2022. Utredning pågår. Antatt start og kostnad.
Rehabilitering av Bekkestua bussterminal, universell utforming
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Innvendig oppgradering av bo- og behandlingssenter i Hosle
Prosjektet gjelder oppgradering av fellesarealer på Lønnås BBS. Lønnås er et bo- og behandlingssenter på ca 7 600m2 i full drift. Eksisterende bygg med areal på ca 7 600m2 er fordelt på 3 etasjer. Overflater i fellesarealer skal oppgraderes i alle etasjer. Overflater i fellesarealer i alle etasjer skal oppgraderes, herunder himlinger, vegger og gulv etc. Belysning skal skiftes i arealer som berøres. Alle arbeider skal utføres under full drift av dagens bo- og behandlingssenter.
Skifte av skilter i Akershus
Ruter skal i løpet av 2017 inngå ny(e) kontrakt(er) om produksjon, leveranser og montasje av skiltprodukter. I denne kontrakten(e) planlegger Ruter å benytte en dynamisk innkjøpsordning.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Fet
Infrastruktur for 130-140 boenheter.
Rammeavtale for løse og fastmonterte matter i Akershus
Totalt 50 mill. kr fordelt på Oslo og Akershus. Opsjon 1+1 år.
Nybygg av leiligheter i Bekkestua
Godkjent detaljregulering.
Tilstandsanalyse (bygningsteknisk) av kommunale bygg i Bærum kommune
Delkontrakt 1 omfatter idrettsbygninger, boliger og andre bygninger(kultur, næring, etc), omtrent 175 000m2. Delkontrakt 2 omfatter verneverdige bygninger og kirker, omtrent 70 000m2 (inklusive opsjoner på en mindre del av bygningsmassen). I tillegg omfattes prosjektet av opsjoner for energivurdering av tekniske anlegg – dette gjelder både delkontrakt 1 og 2. Opsjon for brannteknisk tilstandsanalyse skal tilbys for delkontrakt 2.
Rehabilitering og utvidelse av tennisanlegg i Bærum
Omlegging av to eksisterende grusbaner til kunstgrus, samt grunnarbeider for best mulig drenering. Nedtak av eksisterende gjerde, sette opp nytt gjerde. Ringmur rundt banene, for oppsett av overtrykkshall. Nett, nettstolper osv. Oppsett av komplett "nøkkelferdig" overtrykkshall over to baner, inkludert alt ifm dette. Resurfacing av tre hardcourt baner.
Kollektivtiltak på Gamle Ringeriksvei i Bærum
I kommuneplan. Gartnerveien-Skallum.
Service og vedlikahold på specialconteinere og klimaanlegg i Norge og utlandet
Ca. 199 Spesialcontainere (Vaskeri, Vaskemiddel, Kjøkken, Vannbehandling, Sanitær, Kjøl/Frys, Forbrenning og Klima) og 600 Klimaanlegg (Soprano) på beredskapslager i Norge og i Internasjonale. Totalkostnad 5-10 milj.
Rehabilitering av Lysaker bussterminal, universell utforming
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Oppgradering av kjøkken, garderobe, trapperom mm i kafé og galleri i Bærum
Nye veggoverflater kjøkken og oppvask, legge nytt vinyl gulvbelegg på kjøkken, oppvask, bak disken, i heisen og i kafelokalet. Oppgradering av besøks-/pubikumstoaletter og møterom «Galleriet» i 1 etg. og etablering av ny tilkomst mellom lokalene «Kafèen» og «Galleriet». Oppgradering av personalets -inngang, -trapperom, -WC’er og -garderober og oppgradering av underetasjen for øvrig. I tillegg skal det elektriske oppgraderes.
Ombygg, tilbygg og rehabiltering av tomannsbolig
Tomannsbolig fra 1947 trenger totalrenovering. Ønsker å gjøre om fra horisontaldelt til vertikaldelttomannsbolig samt tilbygg.
Universell utforming av Lysaker brygge
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: