Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Asker

Nybygg av boliger på Billingstad i Asker
150 stk leiligheter og 50 stk rekkehus.
Nybygg av frittliggende flermannsboliger i Asker
23 stk boenheter i frittliggende flermannsboliger. Opptil 3 etasjer. 2100 m2 BRA-S. 12-14 byggemåneder.
Nybygg av bilforettning i Asker
Billingstadsletta 13 eies av Conceptor AS.
Nybygg av eneboliger og tomannsbolig på Vollen i Asker
8 stk eneboligtomter og en tomt for tomannsbolig.
Ombygg av renseanlegg i fjell på Bjerkås i Asker
Total mengde betong som skal fjernes anslås til drøyt 4 000 tonn.
Rehabilitering av dam i Asker
Rehabilitering av damanlegg. Påstøp av betongplate på oppstrøms side, utvidelse av flomløp, utskifting av bunntappeluke, riving og reetablering av ledevegger, samt bygging av ny gang- og sykkelbro over dammen.
Støytiltak på boliger langs Fv 167 i Heggedal
Skjerming av uteoppholdplass og tiltak på fasade i form av nye vinduer, utvendig og innvendig isolering av yttervegger, innvendig isolering av himling, etablering av ventilasjon, balansert ventilasjon.
Rehabilitering av menighetshus i Asker
Askertun menighetshus har behov for teknisk oppgradering og ny planløsning for å ivareta endrede behov. Av tiltak som skal utføres er blant annet følgende: 2 nye ventilasjonsanlegg installeres, ett aggregat er tenkt å erstatte, eksisterende på taket for å betjene forsamlingsrommene og ett aggregat plassert i underetasjen for betjening av kontorer og møterom. Det skal installeres nytt anretningskjøkken og bygges ny garderobe m/ toaletter for betjening av forsamlingslokalene. 2 nye kjøkken til bruk i personalrom og møterom. Nye kontorplasser og spiserom / internmøterom innredes i underetasje, mens eksisterende kontorer i første etasje bygges om til møterom. Bygging av nytt inngangsparti/ vindfang. Etablering av løfteplattform. All belysning og elektriske installasjoner byttes ut.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: