Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Asker

Nybygg av psykiatrisykehus i Dikemark, trinn 1
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 2428 m2 . Ca 60-70 stk leiligheter.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 1652 m2 . Ca 40-50 stk leiligheter.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 2047 m2 . Ca 40-50 stk leiligheter.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 1
60-70 boliger i trinn 1. I forbindelse med ny E18 gjennom Asker.
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 6600 m2 tomtareal. Antatt start og kostnad.
Nybygg av bilforettning i Asker
Billingstadsletta 13 eies av Conceptor AS.
Nybygg av rekkehus på Landøya
Bygges i to rekker.
Rehabilitering av VA-ledning på Gullhella i Asker, trinn 2
Totalt skal over 6000 m. vann- og avløpsledninger rehabiliteres i avløpssonen.
Nybygg av eneboliger i Asker
Ca 8 eneboliger.
Nybygg av parkeringskjeller på Nesøya
Kjelleretasjer med 28 parkeringsplasser.
Rehabilitering av menighetshus i Akser
Askertun menighetshus har behov for teknisk oppgradering og ny planløsning for å ivareta endrede behov. Av tiltak som skal utføres er blant annet følgende: 2 nye ventilasjonsanlegg installeres, ett aggregat er tenkt å erstatte, eksisterende på taket for å betjene forsamlingsrommene og ett aggregat plassert i underetasjen for betjening av kontorer og møterom. Det skal installeres nytt anretningskjøkken og bygges ny garderobe m/ toaletter for betjening av forsamlingslokalene. 2 nye kjøkken til bruk i personalrom og møterom. Nye kontorplasser og spiserom / internmøterom innredes i underetasje, mens eksisterende kontorer i første etasje bygges om til møterom. Bygging av nytt inngangsparti/ vindfang. Etablering av løfteplattform. All belysning og elektriske installasjoner byttes ut.
Ombygg av omsorgsboliger i Asker
Ombyggingen omfatter en del riving av vegger, himling og til dels gulv (for nye sluk til bad), sette opp nye vegger, ny føring av tekniske installasjoner for EL, Rør og ventilasjon. Eksisterende vannbåren gulvvarme skal bestå i deler av bygget (leilighet 4) øvrige gulv med gulvvarme skal pigges opp og legges nytt. Nye bad skal ha el. gulvvarme. Leilighetene skal utstyres med «miniventillasjons-anlegg» montert i skap over komfyr. Det skal monteres panel og plater på vegger. Toalett og vask skal være av stål. Øvrig installasjoner skal plasseres, så langt det er mulig, på en slik måte at det vanskelig lar seg rive ned.
Trafikksikkerhetstiltak i Asker
Byggetips. Fra kommuneplan 2014-2026. Strekningene hvor fremkommelighet for buss må sikres. Antatt start og kostnad.
Ombygg av kommunale utleieboliger i Asker
Eksisterende bygg skal bygges om til 6 leiligheter med en base for oppfølging av beboere.
Skjøtsel og drift av parkene i Asker sentrum
Klipping av gress, stell og vedlikehold av busker/trær/blomster, brøyting og strøing, renovasjon, osv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: