Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Asker

Nybygg av boliger i Asker, trinn 2 mfl
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av boliger og forretning i Heggedal
Oppføring av 4 stk bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av blokkbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 50 daa. Boligpotensiale, 250 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av boliger på Elnes i Asker
Ca 200 boliger i blokk/småhus.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 1
Godkjent detaljregulering. I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av flerbolighus, kontor, forettning mm i Heggedal, fase 1
Underjordisk parkering og lagerkjeller. Energibrønner: Båsum Boring AS.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Asker
170-200 boenheter. Gnr/bnr: 79/87, 79/119, 79/120, 79/650, 79/703 og 79/707.
Nybygg av ishall/flerbruksarena på Risenga i Asker
Arkitekt for utvikling av to løsningsalternativer for prosjektet ny ishall på Risenga - samt utvikling av en disposisjonsplan for idrettsarealene på Risenga. Trafikkrådgiver som kan bistå med kommunikasjonsløsninger (infrastruktur og parkeringsutfordringer) Rådgiver ifm kostnadsvurderinger av løsningsalternativer. Arbeidene vil bli organisering i to delprosjekter: Skisseløsninger og disposisjonsplan.
Nybygg av boliger på Hvalstad i Asker
Ca 20,5 daa. Ca 100 stk boenheter. Utvidelse av kjørebredden på adkomstveien fra Johs Hartmanns vei.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker, trinn 1
Ca. 150 stk leiligheter og ca. 50 stk rekkehus totalt.
Nybygg av flerbolighus og næring i Asker
Gnr/bnr 78/18, 78/25, 78/40 mfl
Nybygg av leiligheter på Billingstad i Asker, trinn 1
Totalt 570 leiligheter. 7-8 trinn.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker, trinn 2
Ca. 150 stk leiligheter og ca. 50 stk rekkehus totalt.
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 8000 m2. 20-40 leil.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 20 daa. Boligpotensiale, 60 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av fjordboliger på Landøya i Asker
Takterrasse. Gnr/bnr 39/10 mfl
Nybygg av frittliggende flermannsboliger i Asker
23 stk boenheter i frittliggende flermannsboliger. Opptil 3 etasjer. 2100 m2 BRA-S. 12-14 byggemåneder. Gnr/bnr 38/48 mfl
Nybygg av leiligheter i Asker
Ca. 20-27 stk leiligheter. Gnr/bnr: 29/48, 116.
Nybygg av eneboliger og tomannsbolig på Vollen i Asker
8 stk eneboligtomter og en tomt for tomannsbolig. Gnr/bnr 73/13, 58
Nybygg av skateanlegg på Drengsrud
I forbindelse med Føyka-/Elvely utviklingen.
Ombygg av Veas prosesshaller i Asker kommune
VEAS- anlegget er Norges største renseanlegg og renser avløpsvann fra Oslo, Bærum, Asker, Røyken og Nesodden. Anlegget ligger i fjell. Veas ønsker at bygge om de to siste hallene, PHA5 og PHA6
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 12 000.
Nybygg av parkeringskjeller på Nesøya
Kjelleretasjer med 28 parkeringsplasser.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Planarbeid igangsatt. Byggestart er ikke fastsatt. 0,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 1000.
Opparbeidelse av kunstgressbaner i Heggedal
Opparbeidelse av ny kunstgressbane for 7'er fotball, samt rehabilitering av eksisterende kunstgressbane for 11'er fotball, inklusive opplegg for undervarme.
Rehabilitering av vannledninger i Asker
NO-DIG. Utblokking: Eksisterende ledning VL 150 SJG. Ny inntrukket ledning PE100 RC SDR11 med 3,5 mm PP beskyttelseskappe. Lengde 486 meter. Kumarbeider: Nedlegging fjerning av 4 stk kummer. 3 nye vannkummer, 1 ny baio kum. Strømpeforing vannledning: Eksisterende ledning VL DN 150 SjG. Strømpe, godkjent for drikkevann. Lengde 222 meter.
Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Askerhus
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av sykkelbokser i Asker
Opsjon: kjøp av ytterligere to sykkelparkeringsbokser innen 31.12.2020.
Nybygg av driftsbygning/garasje ved skøytebane på Risenga i Asker kommune
Nytt driftsbygning/garasje ved skøytebanen på Risenga i Asker.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: