Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Asker

Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Asker
Potensiale næring, 120.000 m2 og 30.000 m2 boliger.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 2 mfl
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av kontor på Drengsrud
Breeam sertifisering, Very Good.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 1
Godkjent detaljregulering. I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av ishall/flerbruksarena på Risenga i Asker
Arkitekt for utvikling av to løsningsalternativer for prosjektet ny ishall på Risenga - samt utvikling av en disposisjonsplan for idrettsarealene på Risenga. Trafikkrådgiver som kan bistå med kommunikasjonsløsninger (infrastruktur og parkeringsutfordringer) Rådgiver ifm kostnadsvurderinger av løsningsalternativer. Arbeidene vil bli organisering i to delprosjekter: Skisseløsninger og disposisjonsplan.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 3128 m2. Ca 60-70 stk leiligheter.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker, trinn 1
Ca. 150 stk leiligheter og ca. 50 stk rekkehus totalt.
Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Akershus
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger på Nedre Bleiker gård i Asker
Leiligheter og 3 stk tomannsboliger. 5-7 etasjer.
Nybygg av frittliggende flermannsboliger i Asker
23 stk boenheter i frittliggende flermannsboliger. Opptil 3 etasjer. 2100 m2 BRA-S. 12-14 byggemåneder. Gnr/bnr 38/48 mfl
Nybygg av underjordisk garasje på Nesøya
Garasjeanlegg med 600 parkeringsplasser, anlegg i fjell.
Nybygg av leiligheter i Asker
Ca. 20-27 stk leiligheter. Gnr/bnr: 29/48, 116.
Nybygg av leiligheter i Asker
Ca 22 stk boenheter.
Nybygg av skateanlegg på Drengsrud
I forbindelse med Føyka-/Elvely utviklingen.
Nybygg av utfartsparkering i Asker
Planen inneholder mulighet for anleggelse av 50 parkeringsplasser på østsiden av adkomstveien inntil klubbhus og skyteanlegg i Olledalen.
Opparbeidelse av kunstgressbaner i Heggedal
Opparbeidelse av ny kunstgressbane for 7'er fotball, samt rehabilitering av eksisterende kunstgressbane for 11'er fotball, inklusive opplegg for undervarme.
Overbygning og KL på Strekningen Lysaker-Asker
Innføring ny togframføringsforskrift Oslo.
Oppdeling av enebolig til tomannsbolig i Asker
Det er et behov for å dele opp dagens eksisterende enebolig i Slottsberget 71 til to boenheter. Formålet bak oppdelingen er å forenkle muligheten for utleie av boligen. Boligen skal deles horisontalt, og hver boenhet skal inneholde alle fasiliteter (kjøkke, stue, bad, soverom).
Rehabilitering av ishall i Asker
Anskaffelsen omfatter revitalisering av brannalarm og nødlys, samt utskifting av fordelinger og belysningsanlegg i Askerhallen.
Installasjon av varmesystem i Asker
Komplett energimodul med varmepumpe, varmevekslere, pumper, instrumenter, ventiler og rør for kjøling av LBG-anlegg og gjenvinning og produksjon av varme til varmtvannssystemer inkl. nødvendig infrastruktur for sammenkobling av eksisterende og nytt anlegg. Omfatter detaljprosjektering, levering av utstyr og materiell, prefabrikasjon og montasje, testing, kvalifisering og igangkjøring av et komplett system inkl. funksjons- og ytelsesgaranti samt kvalitetssikring og dokumentasjon av dette.
Rådgivningstjenester innen energi/miljø i Asker kommune
Bidra til å få realisert potensialet for redusert energiforbruk og/eller økt bruk av lokal fornybar energi, er det behov for å gi informasjon og rådgivning til husholdningene/boligselskap og næringsliv om aktuelle energitiltak og mulighetene for tilskudd.
Utvidelse av setekapasitet i Asker kulturhus
Utvidelse av setekapasitet, fra 370 til 500 seter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: