Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Asker

Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Asker
Potensiale næring, 120.000 m2 og 30.000 m2 boliger.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker
150 stk leiligheter og 50 stk rekkehus.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 3128 m2. Ca 60-70 stk leiligheter.
Nybygg av ishall/flerbruksarena på Risenga i Asker
Arkitekt for utvikling av to løsningsalternativer for prosjektet ny ishall på Risenga - samt utvikling av en disposisjonsplan for idrettsarealene på Risenga. Trafikkrådgiver som kan bistå med kommunikasjonsløsninger (infrastruktur og parkeringsutfordringer) Rådgiver ifm kostnadsvurderinger av løsningsalternativer. Arbeidene vil bli organisering i to delprosjekter: Skisseløsninger og disposisjonsplan.
Nybygg av boligområde i Asker
8 blokker i 3-5 etasjer. To- til fireromsleiligheter, 50-120 kvm.
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 6600 m2 tomtareal. Antatt start og kostnad.
Nybygg av frittliggende flermannsboliger i Asker
23 stk boenheter i frittliggende flermannsboliger. Opptil 3 etasjer. 2100 m2 BRA-S. 12-14 byggemåneder.
Nybygg av bilforettning i Asker
Billingstadsletta 13 eies av Conceptor AS.
Rehabilitering av VA-ledning på Gullhella i Asker, trinn 2
Totalt skal over 6000 m. vann- og avløpsledninger rehabiliteres i avløpssonen.
Ombygg av renseanlegg i fjell på Bjerkås i Asker
Total mengde betong som skal fjernes anslås til drøyt 4 000 tonn.
Støytiltak på boliger langs Fv 167 i Heggedal
Skjerming av uteoppholdplass og tiltak på fasade i form av nye vinduer, utvendig og innvendig isolering av yttervegger, innvendig isolering av himling, etablering av ventilasjon, balansert ventilasjon.
Nybygg av parkeringskjeller på Nesøya
Kjelleretasjer med 28 parkeringsplasser.
Rehabilitering av menighetshus i Asker
Askertun menighetshus har behov for teknisk oppgradering og ny planløsning for å ivareta endrede behov. Av tiltak som skal utføres er blant annet følgende: 2 nye ventilasjonsanlegg installeres, ett aggregat er tenkt å erstatte, eksisterende på taket for å betjene forsamlingsrommene og ett aggregat plassert i underetasjen for betjening av kontorer og møterom. Det skal installeres nytt anretningskjøkken og bygges ny garderobe m/ toaletter for betjening av forsamlingslokalene. 2 nye kjøkken til bruk i personalrom og møterom. Nye kontorplasser og spiserom / internmøterom innredes i underetasje, mens eksisterende kontorer i første etasje bygges om til møterom. Bygging av nytt inngangsparti/ vindfang. Etablering av løfteplattform. All belysning og elektriske installasjoner byttes ut.
Skjøtsel og drift av parkene i Asker sentrum
Klipping av gress, stell og vedlikehold av busker/trær/blomster, brøyting og strøing, renovasjon, osv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: