Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Asker

Nybygg av psykiatrisykehus i Dikemark, trinn 1
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker
150 stk leiligheter og 50 stk rekkehus.
Nybygg av psykiatrisykehus i Dikemark, trinn 2
Nybygg av lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme.
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 6600 m2 tomtareal. Antatt start og kostnad.
Nybygg av bilforettning i Asker
Billingstadsletta 13 eies av Conceptor AS.
Nybygg av eneboliger og tomannsbolig på Vollen i Asker
8 stk eneboligtomter og en tomt for tomannsbolig.
Nybygg av fortau i Asker, etappe 1
Fortau mellom Samsveien og Bergveien.
Rehabilitering av VA-ledning på Gullhella i Asker, trinn 2
Totalt skal over 6000 m. vann- og avløpsledninger rehabiliteres i avløpssonen.
Ombygg av renseanlegg i fjell på Bjerkås i Asker
Total mengde betong som skal fjernes anslås til drøyt 4 000 tonn.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Regulert. 0,5 km. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Støytiltak på boliger langs Fv 167 i Heggedal
Skjerming av uteoppholdplass og tiltak på fasade i form av nye vinduer, utvendig og innvendig isolering av yttervegger, innvendig isolering av himling, etablering av ventilasjon, balansert ventilasjon.
Nybygg av parkeringskjeller på Nesøya
Kjelleretasjer med 28 parkeringsplasser.
Rehabilitering av menighetshus i Asker
Askertun menighetshus har behov for teknisk oppgradering og ny planløsning for å ivareta endrede behov. Av tiltak som skal utføres er blant annet følgende: 2 nye ventilasjonsanlegg installeres, ett aggregat er tenkt å erstatte, eksisterende på taket for å betjene forsamlingsrommene og ett aggregat plassert i underetasjen for betjening av kontorer og møterom. Det skal installeres nytt anretningskjøkken og bygges ny garderobe m/ toaletter for betjening av forsamlingslokalene. 2 nye kjøkken til bruk i personalrom og møterom. Nye kontorplasser og spiserom / internmøterom innredes i underetasje, mens eksisterende kontorer i første etasje bygges om til møterom. Bygging av nytt inngangsparti/ vindfang. Etablering av løfteplattform. All belysning og elektriske installasjoner byttes ut.
Ombygg av omsorgsboliger i Asker
Ombyggingen omfatter en del riving av vegger, himling og til dels gulv (for nye sluk til bad), sette opp nye vegger, ny føring av tekniske installasjoner for EL, Rør og ventilasjon. Eksisterende vannbåren gulvvarme skal bestå i deler av bygget (leilighet 4) øvrige gulv med gulvvarme skal pigges opp og legges nytt. Nye bad skal ha el. gulvvarme. Leilighetene skal utstyres med «miniventillasjons-anlegg» montert i skap over komfyr. Det skal monteres panel og plater på vegger. Toalett og vask skal være av stål. Øvrig installasjoner skal plasseres, så langt det er mulig, på en slik måte at det vanskelig lar seg rive ned.
Ombygg av kommunale utleieboliger i Asker
Eksisterende bygg skal bygges om til 6 leiligheter med en base for oppfølging av beboere.
Skjøtsel og drift av parkene i Asker sentrum
Klipping av gress, stell og vedlikehold av busker/trær/blomster, brøyting og strøing, renovasjon, osv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: