Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Asker

Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Asker
Potensiale næring, 120.000 m2 og 30.000 m2 boliger.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker, trinn 1
Ca. 150 stk leiligheter og ca. 50 stk rekkehus totalt.
Nybygg av leiligheter på Billingstad i Asker, trinn 1
Totalt 570 leiligheter. 7-8 trinn. Kommunen har kjøpt åtte boliger som skal brukes av unge voksne med behov for oppfølgningstjenester.
Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Akershus
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Ombygg av Veas prosesshaller i Asker kommune
VEAS- anlegget er Norges største renseanlegg og renser avløpsvann fra Oslo, Bærum, Asker, Røyken og Nesodden. Anlegget ligger i fjell. Veas ønsker at bygge om de to siste hallene, PHA5 og PHA6
Nybygg av omsorgsboliger for unge funksjonhemmede i Asker
12 boenheter. Ferdigstilles før sommeren 2020.
Nybygg av leiligheter i Asker
Ca 22 stk boenheter.
Nybygg av fortau i Asker, etappe 1
Fortau mellom Samsveien og Bergveien.
Nybygg av parkeringskjeller på Nesøya
Kjelleretasjer med 28 parkeringsplasser.
Opparbeidelse av kunstgressbaner i Heggedal
Opparbeidelse av ny kunstgressbane for 7'er fotball, samt rehabilitering av eksisterende kunstgressbane for 11'er fotball, inklusive opplegg for undervarme.
Installasjon av varmesystem i Asker
Komplett energimodul med varmepumpe, varmevekslere, pumper, instrumenter, ventiler og rør for kjøling av LBG-anlegg og gjenvinning og produksjon av varme til varmtvannssystemer inkl. nødvendig infrastruktur for sammenkobling av eksisterende og nytt anlegg. Omfatter detaljprosjektering, levering av utstyr og materiell, prefabrikasjon og montasje, testing, kvalifisering og igangkjøring av et komplett system inkl. funksjons- og ytelsesgaranti samt kvalitetssikring og dokumentasjon av dette.
Rehabilitering av vannledninger i Asker
NO-DIG. Utblokking: Eksisterende ledning VL 150 SJG. Ny inntrukket ledning PE100 RC SDR11 med 3,5 mm PP beskyttelseskappe. Lengde 486 meter. Kumarbeider: Nedlegging fjerning av 4 stk kummer. 3 nye vannkummer, 1 ny baio kum. Strømpeforing vannledning: Eksisterende ledning VL DN 150 SjG. Strømpe, godkjent for drikkevann. Lengde 222 meter.
Rehabilitering av ishall i Asker
Anskaffelsen omfatter revitalisering av brannalarm og nødlys, samt utskifting av fordelinger og belysningsanlegg i Askerhallen.
Nybygg av driftsbygning/garasje ved skøytebane på Risenga i Asker kommune
Nytt driftsbygning/garasje ved skøytebanen på Risenga i Asker.
Rådgivningstjenester innen energi/miljø i Asker kommune
Bidra til å få realisert potensialet for redusert energiforbruk og/eller økt bruk av lokal fornybar energi, er det behov for å gi informasjon og rådgivning til husholdningene/boligselskap og næringsliv om aktuelle energitiltak og mulighetene for tilskudd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: