Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Asker

Nybygg av kontor på Drengsrud
Breeam sertifisering, Very Good.
Nybygg av leiligheter og felleshus mm i Asker
Ved Drengsrud Gård. Ca. 150 leiligheter med størrelser fra 50–150m2 BRA i 3-4 etasjer. 50+ boliger. I tillegg et stort felleshus med servicepersonale for bla resepsjon, bibliotek, gjestehybler, storstue/selskapslokaler med tilhørende storkjøkken, trimrom, hobbyrom og mulig innendørs 12,5 m svømmebasseng i eget glasshus.
Nybygg av boliger på Elnes i Asker
Ca 200 boliger i blokk/småhus.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 2428 m2 . Ca 60-70 stk leiligheter.
Nybygg av boligområde i Asker
8 blokker i 3-5 etasjer. To- til fireromsleiligheter, 50-120 kvm.
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 8000 m2. 20-40 leil.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 1652 m2 . Ca 40-50 stk leiligheter.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 2047 m2 . Ca 40-50 stk leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 6600 m2 tomtareal. Antatt start og kostnad.
Nybygg av rekkehus, eneboliger og leiligheter på Biterud i Asker
32 rekkehus, 4 eneboliger og 6 leiligheter.
Nybygg av bilforettning i Asker
Billingstadsletta 13 eies av Conceptor AS.
Rehabilitering av VA-ledning på Gullhella i Asker, trinn 2
Totalt skal over 6000 m. vann- og avløpsledninger rehabiliteres i avløpssonen.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Regulert. 0,5 km. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Utvidelse av skole i Asker
Ferdigstillelse skolestart 2021.
Ombygg av omsorgsboliger i Asker
Ombyggingen omfatter en del riving av vegger, himling og til dels gulv (for nye sluk til bad), sette opp nye vegger, ny føring av tekniske installasjoner for EL, Rør og ventilasjon. Eksisterende vannbåren gulvvarme skal bestå i deler av bygget (leilighet 4) øvrige gulv med gulvvarme skal pigges opp og legges nytt. Nye bad skal ha el. gulvvarme. Leilighetene skal utstyres med «miniventillasjons-anlegg» montert i skap over komfyr. Det skal monteres panel og plater på vegger. Toalett og vask skal være av stål. Øvrig installasjoner skal plasseres, så langt det er mulig, på en slik måte at det vanskelig lar seg rive ned.
Strømperenovering av avløpsledninger i Asker
Omfang er anslått til inntil 12 km fordelt på 2 entreprenører.
Trafikksikkerhetstiltak i Asker
Byggetips. Fra kommuneplan 2014-2026. Strekningene hvor fremkommelighet for buss må sikres. Antatt start og kostnad.
Ombygg av kommunale utleieboliger i Asker
Eksisterende bygg skal bygges om til 6 leiligheter med en base for oppfølging av beboere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: