Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ås

Påbygg på videregående skole i Ås, fase 1
Påbygging. Bygging av en etasje (3. etasje) på eksisterande skoelbygg for å gi plass til bla. naturfagrom.
Ombygging av næring til boliger i Ås sentrum
Ombygging til boliger i 2 og 3 etasje. Påbygg av 1 etasje. I 1. etasje vil det fortsatt være næring
Nybygg av et fjørefehus i Ås
Forskning av kyllinger og høns. Etablering av smittesluse. 12-14 byggemåneder.
Nybygg av høydebasseng i Ås
Behov for utvidelse av bassengkapasiteten pga befolkningsveksten i sentralområdet og utbyggingen på UMB-området.
Utskifting av amfi og salstoler i kulturhuset i Ås
Leveransen omfatter riving av eksisterende anlegg, oppbygging av amfi og mikseplass i salen, samt montering av nye salstoler.
Riving av hangarbygg i Brekkeveien i Ås kommune
Bygget er oppført i flere etapper, fra ca. 1975 til 1986, og har én etasje, totalt areal er 1.183 m² BTA. Bygget har bæresystem av betong og er kledt med stålplater. Bygget har tretak. Bygget har kjøreporter på alle sider og er innvendig oppdelt i flere «løp» med skillevegger. Bygget har hatt ulik bruk opp igjennom årene, men benyttes i dag til kommunens lager av strøsand og vegsalt. I tillegg benyttes bygget til lagring av deler av kommunens maskiner og utstyr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: