Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ås

Påbygg på videregående skole i Ås, fase 1
Påbygging. Bygging av en etasje (3. etasje) på eksisterande skoelbygg for å gi plass til bla. naturfagrom.
Nybygg av et fjørefehus i Ås
Forskning av kyllinger og høns. Etablering av smittesluse. 12-14 byggemåneder.
Nybygg av dagligvareforretning i Vinterbro
Oppussing av ekisterende bygningsmasse for å oppnå et helhetlig utrykk.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Planarbeid igangsatt. 0,6 km. Uklart angående byggestart.
Etablering av mobile veksthus i Ås
De mobile veksthusene skal gi mulighet til å manipulere temperatur og nedbør i feltforsøk. Veksthusene skal kunne skyves fram og tilbake på en skinnegang som er festet i bakken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: