Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ås

Nybygg av boliger i Ås kommune
Ca 98 daa. Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse med mulighet for leiligheter i blokk på ett del-felt.
Påbygg på videregående skole i Ås, fase 1
Påbygging. Bygging av en etasje (3. etasje) på eksisterande skoelbygg for å gi plass til bla. naturfagrom.
Nybygg av et fjørefehus i Ås
Forskning av kyllinger og høns. Etablering av smittesluse. 12-14 byggemåneder.
Nybygg av høydebasseng i Ås
Behov for utvidelse av bassengkapasiteten pga befolkningsveksten i sentralområdet og utbyggingen på UMB-området.
Utskifting av amfi og salstoler i kulturhuset i Ås
Leveransen omfatter riving av eksisterende anlegg, oppbygging av amfi og mikseplass i salen, samt montering av nye salstoler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: