Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ås

Nybygg av boliger i Ås kommune
Ca. 97 daa. Trinnvis utbygging. Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse med mulighet for leiligheter i blokk på ett del-felt.
Utvidelse og inneklimatiltak ved videregående skole i Ås, fase 2
Utvidelse for å gi plass till 300 nye elever.
Påbygg på videregående skole i Ås, fase 1
Påbygging. Bygging av en etasje (3. etasje) på eksisterande skoelbygg for å gi plass til bla. naturfagrom.
Nybygg av et fjørefehus i Ås
Forskning av kyllinger og høns. Etablering av smittesluse. 12-14 byggemåneder.
Nybygg av dagligvareforretning i Vinterbro
Oppussing av ekisterende bygningsmasse for å oppnå et helhetlig utrykk.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Flytting og reetablering av brakkerigg fra Ringebu til Ås kommune i Ski
Flytting av eksisterende brakkerigg i Ringebu kommune til ny riggplass i Ås kommune. Brakkeriggen består av 40 brakker med ulik bredde og i 2 høyder. Det er montert innvendig løfteplattform mellom etasjene.
Nybygg av adkomstvei til Vinterbro næringspark i Ås.
Ny adkomstvei mellom Myråsdalen til Kveldroveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: