Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ås

Nybygg av veterinærhøyskole i Ås
Entreprise K2010 del 1 og K201-2 del 2: Bundebygg AS. Leverandør av entreprise K231 innkjøp av fasadestein for ca 17000 m2; Mur Direkte AS. TP 11566 Samlokalisering av NVH og Veterinærinstituttet med UMB på campus Ås (SLP) TP 11867 Senter for husdyrforsøk (SHF) TP 12304 Felles brukerutstyrsprosjekt for SLP og SHF TP 10887 Urbygningen Teknisk byggeledelse; COWI AS. Prosjektleder prosjektering; Terramar AS. Prosjektleder prosjektering tekniske fag; T-2 Prosjekt AS. Assisterende prosjektdirektør BC; Per Roar Nordby, Terramar AS. Dørkonsulent; Dørteknikk AS. Arkitektene og rådgiverne har stiftet et selskap, Prosjekteringsgruppen Campus ÅS. Ca. 63 000 kvm fordelt på flere bygg planlegges. Byggherrerigg og drift: Karlsen & Nordseth Entreprenør AS Utstyr til bildediagnostikk: Siemens Healthcare AS Tegelstein til fasader: Mur Direkte AS Reservkraftanlegg: Coromatic AS
Nybygg av boliger i Ås
900-1000 stk boenheter. 270 daa.
Nybygg av terrasseblokk i Ås
Tomten er godjent for en terrasseblokk med 35 leiligheter.
Utvidelse av videregående skole i Ås, fase 2
Utvidelse for å gi plass till 300 nye elever.
Utvidelse av videregående skole i Ås, fase 1
Påbygging. Bygging av en etasje (3. etasje) på eksisterande skoelbygg for å gi plass til bla. naturfagrom.
Ombygging av næring til boliger i Ås sentrum
Ombygging til boliger i 2 og 3 etasje. Påbygg av 1 etasje. I 1. etasje vil det fortsatt være næring
Tilbygg-og ombygging av bilforretning i Ås
Totalentreprisekostnad; 32,5 mill.kr eks mva.
EPC-kontrakt for enøk-tiltak i Ås kommune
31 bygg. Oppvarmet bruksareal ca 77670 m2. Førforbruk ca 14,9 GWh/år.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Planarbeid igangsatt. 0,6 km. Uklart angående byggestart.
Utvidelse av omsorgsbolig for barn- og unge i Ås
Utvidelse med 3 omsorgsboliger. Administrasjonsarealer skal oppgraderes og utvides. Oppgradering og tilpasinger utomhus mht parkering, garasje og utvendige boder mm.
Områdesregulering og mulighetsstudie for Høn/Landås nær Asker sentrum
Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers behov for områderegueringsplan med temautredninger for området Høn/Landås, i dag et landbruksområde i umiddelbar nærihet til Asker sentrum. I tillegg skal det gjennomføres en mulighetsstudie for nærsenter med workshop. Leveransen omfatter både oppdragene.
Rehabilitering av kunstgressbane i Nordby
Byggetips. Kunstgressbanen i Nordby er 10 år, og den begynner å bli slitt.
Rehabilitering av kunstgressbane i Ås sentrum
Byggetips. Kunstgressbanen i Ås sentrumsområde er 10 år, og den begynner å bli slitt.
Nytt sykkelhotell ved Ås stasjon i Ås
Plass til ca 100 sykler. Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder i Ås
Foremålet med prosjektet er å utrede hvilken rolle kommunen bør ha i fortettings- og transformasjonsprosesser i sentrumsnære, bebygde områder, samt en vurdering av hvilke virkemidler kommunen bø bruke for å gjennomføre slike prosesser på en god måte. Prosjektet skal gi konkrete innspill til case- områder i kommunene Ås, Ski og Frogn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: