Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ås

Utvidelse av barneskole på Søråsjordet i Ås
Utvides til en fire parallell skole.
Utvidelse av sykehjem i Ås, trinn 1
Utomhusarbeider ferdigstilles juli 2021.
Nybygg av boliger i Ås
Cirka 50 boenheter.
Påbygg på videregående skole i Ås, fase 1
Påbygging. Bygging av en etasje (3. etasje) på eksisterande skoelbygg for å gi plass til bla. naturfagrom.
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Ås
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Flytting og reetablering av brakkerigg fra Ringebu til Ås kommune i Ski
Flytting av eksisterende brakkerigg i Ringebu kommune til ny riggplass i Ås kommune. Brakkeriggen består av 40 brakker med ulik bredde og i 2 høyder. Det er montert innvendig løfteplattform mellom etasjene.
Nybygg av adkomstvei til Vinterbro næringspark i Ås.
Ny adkomstvei mellom Myråsdalen til Kveldroveien.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
TS-tiltak/variabel infotavle på E6 Støkken sørgående i Ås
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående
Montering av solcelleanlegg på universitet i Ås
Fellesutlysning for Ås gård og fiskelab.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: