Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ås

Utvidelse av barneskole på Søråsjordet i Ås
Regulering pågår. Utvides til en fire parallell skole.
Nybygg av leiligheter ved Ski sentrum i Ås
Totalentreprisekostnad 134 millioner kroner ekskl. mva. 4 og 5 etasjer. Ferdigstillelse og innflytting er planlagt fra høsten 2018 for første trinn og vår/sommer 2019 for andre trinn.
Påbygg på videregående skole i Ås, fase 1
Påbygging. Bygging av en etasje (3. etasje) på eksisterande skoelbygg for å gi plass til bla. naturfagrom.
Tilbygg-og ombygging av bilforretning i Ås
Totalentreprisekostnad; 32,5 mill.kr eks mva.
Nybygg av høydebasseng i Ås
Behov for utvidelse av bassengkapasiteten pga befolkningsveksten i sentralområdet og utbyggingen på UMB-området.
Utvidelse av omsorgsbolig for barn- og unge i Ås
Utvidelse med 3 omsorgsboliger. Administrasjonsarealer skal oppgraderes og utvides. Oppgradering og tilpasinger utomhus mht parkering, garasje og utvendige boder mm.
Områdesregulering og mulighetsstudie for Høn/Landås nær Asker sentrum
Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers behov for områderegueringsplan med temautredninger for området Høn/Landås, i dag et landbruksområde i umiddelbar nærihet til Asker sentrum. I tillegg skal det gjennomføres en mulighetsstudie for nærsenter med workshop. Leveransen omfatter både oppdragene.
Rehabilitering av kunstgressbane i Nordby
Byggetips. Kunstgressbanen i Nordby er 10 år, og den begynner å bli slitt.
Rehabilitering av kunstgressbane i Ås sentrum
Byggetips. Kunstgressbanen i Ås sentrumsområde er 10 år, og den begynner å bli slitt.
Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder i Ås
Foremålet med prosjektet er å utrede hvilken rolle kommunen bør ha i fortettings- og transformasjonsprosesser i sentrumsnære, bebygde områder, samt en vurdering av hvilke virkemidler kommunen bø bruke for å gjennomføre slike prosesser på en god måte. Prosjektet skal gi konkrete innspill til case- områder i kommunene Ås, Ski og Frogn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: