Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ås

Nybygg av rekkehus og leiligheter på Solberg Øst i Ås kommune
88,3 mål. Block Watne AS skal totalt bygga ut 166 enheter i flere trinn. Rekkehus i 2 etasjer og blokker i 4 etasjer.
Påbygg på videregående skole i Ås, fase 1
Påbygging. Bygging av en etasje (3. etasje) på eksisterande skoelbygg for å gi plass til bla. naturfagrom.
Nybygg av et fjørefehus i Ås
Forskning av kyllinger og høns. Etablering av smittesluse. 12-14 byggemåneder.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Etablering av innfartsparkering i Kjærnesveien i Ås
Ca 60 plasser. Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Flytting og reetablering av brakkerigg fra Ringebu til Ås kommune i Ski
Flytting av eksisterende brakkerigg i Ringebu kommune til ny riggplass i Ås kommune. Brakkeriggen består av 40 brakker med ulik bredde og i 2 høyder. Det er montert innvendig løfteplattform mellom etasjene.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Nybygg av adkomstvei til Vinterbro næringspark i Ås.
Ny adkomstvei mellom Myråsdalen til Kveldroveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: