Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ås

Nybygg av veterinærhøyskole i Ås
Entreprise K2010 del 1 og K201-2 del 2: Bundebygg AS. Leverandør av entreprise K231 innkjøp av fasadestein for ca 17000 m2; Mur Direkte AS. TP 11566 Samlokalisering av NVH og Veterinærinstituttet med UMB på campus Ås (SLP) TP 11867 Senter for husdyrforsøk (SHF) TP 12304 Felles brukerutstyrsprosjekt for SLP og SHF TP 10887 Urbygningen Teknisk byggeledelse; COWI AS. Prosjektleder prosjektering; Terramar AS. Prosjektleder prosjektering tekniske fag; T-2 Prosjekt AS. Assisterende prosjektdirektør BC; Per Roar Nordby, Terramar AS. Dørkonsulent; Dørteknikk AS. Arkitektene og rådgiverne har stiftet et selskap, Prosjekteringsgruppen Campus ÅS. Ca. 63 000 kvm fordelt på flere bygg planlegges. Byggherrerigg og drift: Karlsen & Nordseth Entreprenør AS Utstyr til bildediagnostikk: Siemens Healthcare AS Tegelstein til fasader: Mur Direkte AS Reservkraftanlegg: Coromatic AS
Utvidelse av barneskole på Søråsjordet i Ås
Utvides til en fire parallell skole.
Nybygg av leiligheter ved Ski sentrum i Ås
Totalentreprisekostnad 134 millioner kroner ekskl. mva. 4 og 5 etasjer. Ferdigstillelse og innflytting er planlagt fra høsten 2018 for første trinn og vår/sommer 2019 for andre trinn. Første blokken vil bli bygget med moduler og Kiwi-butikk i første etasjen. Andre blokken vil bygges i plasstøpt betong.
Påbygg på videregående skole i Ås, fase 1
Påbygging. Bygging av en etasje (3. etasje) på eksisterande skoelbygg for å gi plass til bla. naturfagrom.
Nybygg av et fjørefehus i Ås
Forskning av kyllinger og høns. Etablering av smittesluse. 12-14 byggemåneder.
Nybygg av høydebasseng i Ås
Behov for utvidelse av bassengkapasiteten pga befolkningsveksten i sentralområdet og utbyggingen på UMB-området.
Etablering av innfartsparkering i Kjærnesveien i Ås
Ca 60 plasser. Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
0,6 km. Uklart angående byggestart.
Utskifting av amfi og salstoler i kulturhuset i Ås
Leveransen omfatter riving av eksisterende anlegg, oppbygging av amfi og mikseplass i salen, samt montering av nye salstoler.
Riving av hangarbygg i Brekkeveien i Ås kommune
Bygget er oppført i flere etapper, fra ca. 1975 til 1986, og har én etasje, totalt areal er 1.183 m² BTA. Bygget har bæresystem av betong og er kledt med stålplater. Bygget har tretak. Bygget har kjøreporter på alle sider og er innvendig oppdelt i flere «løp» med skillevegger. Bygget har hatt ulik bruk opp igjennom årene, men benyttes i dag til kommunens lager av strøsand og vegsalt. I tillegg benyttes bygget til lagring av deler av kommunens maskiner og utstyr.
Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder i Ås
Foremålet med prosjektet er å utrede hvilken rolle kommunen bør ha i fortettings- og transformasjonsprosesser i sentrumsnære, bebygde områder, samt en vurdering av hvilke virkemidler kommunen bø bruke for å gjennomføre slike prosesser på en god måte. Prosjektet skal gi konkrete innspill til case- områder i kommunene Ås, Ski og Frogn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: