Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Akershus fylke

Asker (42)
Bærum (97)
Eidsvoll (31)
Enebakk (27)
Fet (10)
Frogn (17)
Gjerdrum (2)
Hurdal (7)
Lørenskog (35)
Nannestad (15)
Nes (14)
Nesodden (20)
Nittedal (14)
Oppegård (19)
Rælingen (14)
Skedsmo (46)
Ski (34)
Sørum (10)
Ullensaker (45)
Vestby (12)
Ås (28)
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde i Drøbakk
Næringstomt som skal utvikles til næringsbygg, lager-logistikk segment. Tomt ca 95 daa. 35-40000 kvm nybygg.
Nybygg av veterinærhøyskole i Ås
Entreprise K2010 del 1 og K201-2 del 2: Bundebygg AS. Leverandør av entreprise K231 innkjøp av fasadestein for ca 17000 m2; Mur Direkte AS. TP 11566 Samlokalisering av NVH og Veterinærinstituttet med UMB på campus Ås (SLP) TP 11867 Senter for husdyrforsøk (SHF) TP 12304 Felles brukerutstyrsprosjekt for SLP og SHF TP 10887 Urbygningen Teknisk byggeledelse; COWI AS. Prosjektleder prosjektering; Terramar AS. Prosjektleder prosjektering tekniske fag; T-2 Prosjekt AS. Assisterende prosjektdirektør BC; Per Roar Nordby, Terramar AS. Dørkonsulent; Dørteknikk AS. Arkitektene og rådgiverne har stiftet et selskap, Prosjekteringsgruppen Campus ÅS. Ca. 63 000 kvm fordelt på flere bygg planlegges. Byggherrerigg og drift: Karlsen & Nordseth Entreprenør AS Utstyr til bildediagnostikk: Siemens Healthcare AS Tegelstein til fasader: Mur Direkte AS Reservkraftanlegg: Coromatic AS
Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør, trinn 2 mfl.
Totalt 800 boliger og ca. 15 000 kvm næringslokaler i samband med boligene.
Nybygg av spesialsykehus ved Gardermoen
Aspelin Ramm skal sammen med Hemfosa AB bygge og eie sykehuset. Skal inneholde 13 operasjonssaler og andre spesialistrom, 35 poliklinikkrom, 116 kontorer og 237 ordinære sengeplasser.
Nybygg av psykiatrisykehus i Dikemark, trinn 1
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av flerbolighus i Nannestad
Planlagt prosjekt. Uklart angående byggestart og kostnad. Totalt 100 daa. Trinnvis utbygging.
Nybygg av næringspark i Drøbakk
Næringstomt som skal utvikles til næringsbygg, lager-logistikk segment. Tomt ca 95 daa. 35-40000 kvm nybygg.
Nybygg av kontor på Drengsrud
Breeam sertifisering, Very Good.
Nybygg av barneskole, barnehage, flerbrukshall, sykehjem mm i Fornebu
Det skal bygges: • barneskole (5-parallell • flerbrukshall • barnehage (300 barn) • sykehjem (150 beboere) • parkeringskjeller • nærmiljøanlegg som del av skolens uteområde • 9’er kunstgressbane BREEAM Excellent
Nybygg av innendørs alpin-og langrennsanlegg mm i Lørenskog
Like ved Lørenskog Stasjonsby er det planlagt å bygge verdens største innendørs alpin- og langrennsanlegg for helårsbruk, samt hotell- og konferansesenter, skigymnas og næring. Verdens største skihall på inntil 31.000 kvadratmeter og med en kapasitet på inntil 1.500 personer samtidig. Her inngår alpinbakker på 650 meter, 275 meter og 120 meter og med en høydeforskjell på 120 meter og med både stolheis og t-krokheis, samt en permanent langrennssløyfe på 500 meter og fleksible langrennssløyfer på 900 og 1.700 meter. Resort- og konferansehotell på 16.000 kvadratmeter med til sammen 350 rom og sengekapasitet på 1.400 senger. Til sammen 11.000 kvadratmeter næringslokaler og kontorer, inkludert et kompetansesenter for norsk vintersport.
Nybygg av videregående skole på Fornebu
Med Snarøyveien i øst og Forneburingen i vest. Skolen dimsensjoneres for 1200 elever. Minimum 17 000 kvm.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Lørenskog
Første salgstrinn består av hus A og F med 101 stk leiligheter. Totalentreprisekostnad; 415 mill. kr.
Nybygg av boliger og ombygg til kunst/kulturanlegg mm i Ski
Eiendommen består av 5 vernede bygninger og 2 fredede magasinhaller. Solon Eiendom har i samarbeid med Code Illustrated Future AS til hensikt å utvikle eiendommen til bolig, mulighet for etablering en ny åtte avdelings barnehage. For de to fredede magasinhallene er det viktig med aktivt bruk for aktivt vern, her tenkes at bygningene skal etter godkjent prosjekt oppgraderes og benyttes til almennyttig tilbud/kunst og kultur.
Nybygg av boliger og næring på Skårersletta i Lørenskog
Ca 15000 m2 med boliger og 1500 m2 med næring. Avfallssug: Envac Norge AS.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker
150 stk leiligheter og 50 stk rekkehus.
Nybygg av kontor, forretningsbygg og lager på Gystadmyra
Avhenger detaljregulering. Byggestart avhenger av leietakere. 8 etasjer. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter i Sandvika, trinn 1
Spunting: Entreprenørsservice AS. Kontaktperson: John Petter Holtmoen. Totalt 16500 kvm BTA leilighetsbygg. 1000 kvm næring. 131 leiligheter. 4-12 etasjer. Butikk i markplan.
Nybygg av industri og lager i Enebakk
Felt BAA1-BAA4. Noe forretning, maks 500 m2 på felt BAA1 og maks 1000 m2 på felt BAA4.
Nybygg av bo- og behandlingssenter på Gjettum i Bærum
Passivhus. Omsorgsboliger for psykisk helse og rus.
Til-og påbygg av sykehus i Bærum
Et nytt tilbygg mot vest og nordvest, og en ny toppetasje på eksisterende hovedbygg.
Nybygg av psykiatrisykehus i Dikemark, trinn 2
Nybygg av lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme.
Utvidelse av barneskole på Søråsjordet i Ås
Utvides til en fire parallell skole.
Nybygg av kontor og næring på Lysaker
Bygget blir integrert med Fornebubanen.
Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av rehabiliteringssenter i Nesodden kommune
Senter for vitalisering og rehabilitering. Sentret vil bestå av av trenings- og behandlingsrom, varmtvannbasseng, kafeteria, spiserom, kjøkken og resepsjon. 50 brukerrom for korttidsopphold og 20 opptreningsleiligheter.
Nybygg av kontor/butikk/leiligheter i Slemmestad
Området som skal utvikles, er på 3000 dekar.
Nybygg leiligheter ved Skedsmo
10000-11000 kvm BRA. Rekkefølgekrav opparbeidelse rundkjøring langs vei 120. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av flerbolighus i Rælingen
Inflyttning våren 2019.
Nybygg av kaffefabrikk i Vestby
10 000 m2-12 000 m2.
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 1
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt.
Nybygg av boliger i Gjerdrum
19 daa. 65-90 boenheter. Uklart angående boligtype.
Nybygg av helsehus i Nittedal
Grunnflate 1000-1500 m2.
Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
Ca 20000 kvm næring. 7-12 etasjer. Takterrasse.
Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør, trinn 1
Reguleres for opp till 1000 boliger og ca. 15 000 kvm næringslokaler i samband med boligerne.
Nybygg av eneboliger, rekkehus/kjedet og flerbolighus på Festningsåsen i Aurskog-Høland
Totalt 145 stk tomter for frittliggende småhusbebyggelse. 68,5 daa for konsentrert bebyggelse (rekke/kjedet og leiligheter/blokker på Festningsåsen 4.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Nesodden
28 stk leiligheter fordelt på 6 stk bygg. 18 leiligheter i rekke med kjeller og 21 leiligheter i rekke uten kjeller.
Nyb av flerbrukshus,forretning, leiligheter og kino i Jessheim
Ca 30-40 leiligheter. 130 leiligheter totalt. Total utbygging 37.000 m2 forretninger/kjøpesenter, 18.700 m2 boliger, ca 7.000 m2 kulturfunksjoner og ca 44.600 m2 parkering.
Nybygg av boliger på Gystadmyra
Sammarbeidsprosjekt mellom Ø M Fjeld og BRG Entreprenør.
Riving og nybygg av ungdomsskole i Nittedal
Ca 550 elever. Ferdigstillelse høsten 2020.
Nybygg av ene-og tomannsboliger/rekkehus på Furumo, trinn 2
Byggherren er et stiftet selskap mellom Follohus AS, Anders Opsahl Holding AS og BEE AS.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Vøyenenga, trinn 3
20 rekkehus og 27 stk leiligheter. Totalt 256 stk leiligheter og 98 rekkehus på Vøyenenga Hageby. Bygges ut i flere trinn.
Nybygg av blokkleiligheter i Jessheim, trinn 1
Godkjent detaljregulering. 6-8 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og næringslokaler i Ski
Riving av gamle ØB-huset. Bygging av to boligblokk med tilsammen 55-60 stk leiligheter i seks etasjer. Innflytting våren 2018. Fasade ut mot Idrettsveien får små næringslokaler.
Nybygg av boliger og noe næring på Myrvoll stasjon i Oppegård
Totalt 550-600 boliger på Trelasttomta.
Nybygg av boliger og næring i Råholt, trinn 3
Totalt kan det bygges 150 leiligheter på Råholthøyden.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 8,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: