Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Akershus fylke

Asker (61)
Bærum (140)
Eidsvoll (39)
Enebakk (13)
Fet (15)
Frogn (21)
Gjerdrum (4)
Hurdal (8)
Lørenskog (32)
Nannestad (30)
Nes (20)
Nesodden (23)
Nittedal (22)
Oppegård (69)
Rælingen (20)
Skedsmo (59)
Ski (42)
Sørum (16)
Ullensaker (73)
Vestby (27)
Ås (34)
Nybygg av veterinærhøyskole i Ås
Entreprise K2010 del 1 og K201-2 del 2: Bundebygg AS. Leverandør av entreprise K231 innkjøp av fasadestein for ca 17000 m2; Mur Direkte AS. TP 11566 Samlokalisering av NVH og Veterinærinstituttet med UMB på campus Ås (SLP) TP 11867 Senter for husdyrforsøk (SHF) TP 12304 Felles brukerutstyrsprosjekt for SLP og SHF TP 10887 Urbygningen Teknisk byggeledelse; COWI AS. Prosjektleder prosjektering; Terramar AS. Prosjektleder prosjektering tekniske fag; T-2 Prosjekt AS. Assisterende prosjektdirektør BC; Per Roar Nordby, Terramar AS. Dørkonsulent; Dørteknikk AS. Arkitektene og rådgiverne har stiftet et selskap, Prosjekteringsgruppen Campus ÅS. Ca. 63 000 kvm fordelt på flere bygg planlegges. Byggherrerigg og drift: Karlsen & Nordseth Entreprenør AS Utstyr til bildediagnostikk: Siemens Healthcare AS Tegelstein til fasader: Mur Direkte AS Reservkraftanlegg: Coromatic AS
Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør
Reguleres for opp till 1000 boliger og ca. 15 000 kvm næringslokaler i samband med boligerne.
Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Lillestrøm
Bebyggelsen ut mot gatene skal få syv etasjer pluss en tilbaketrukket etasje. Det planlegges også tre boligtårn på henholdsvis 15, 17 og 19 etasjer innerst i kvartalet.
Nybygg av boliger (B30a og b) og næring (N19) i Nannestad
Planlegger to hotell og ca 400 stk boenheter. Ca. 205 daa.
Nybygg av forretning og næring mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Avløs
Ca 400-500 boliger. 90 mål. Antatt kostnad.
Nybygg av golfhotell på Kløfta i Ullensaker
Planer finns for 400-600 hotellrom.
Nybygg av boliger i Nannestad, trinn 2 mfl
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av leiligheter og felleshus mm i Asker
Ved Drengsrud Gård. Ca. 150 leiligheter med størrelser fra 50–150m2 BRA i 3-4 etasjer. 50+ boliger. I tillegg et stort felleshus med servicepersonale for bla resepsjon, bibliotek, gjestehybler, storstue/selskapslokaler med tilhørende storkjøkken, trimrom, hobbyrom og mulig innendørs 12,5 m svømmebasseng i eget glasshus.
Nybygg av kontor på Drengsrud
Breeam sertifisering, Very Good.
Nybygg av barneskole, barnehage, flerbrukshall, sykehjem mm i Fornebu
Det skal bygges: • barneskole (5-parallell • flerbrukshall • barnehage (300 barn) • sykehjem (150 beboere) • parkeringskjeller • nærmiljøanlegg som del av skolens uteområde • 9’er kunstgressbane BREEAM Excellent
Nybygg av boliger mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. 250-400 boliger.
Nybygg av boliger i Bjørkelangen
Ca. 250 eneboliger og restrerende 150 enheter er fordelt på to-mannsboliger og rekkehus.
Nybygg av innendørs alpin-og langrennsanlegg mm i Lørenskog
Like ved Lørenskog Stasjonsby er det planlagt å bygge verdens største innendørs alpin- og langrennsanlegg for helårsbruk, samt hotell- og konferansesenter, skigymnas og næring. Verdens største skihall på inntil 31.000 kvadratmeter og med en kapasitet på inntil 1.500 personer samtidig. Her inngår alpinbakker på 650 meter, 275 meter og 120 meter og med en høydeforskjell på 120 meter og med både stolheis og t-krokheis, samt en permanent langrennssløyfe på 500 meter og fleksible langrennssløyfer på 900 og 1.700 meter. Også skytebane og isklatring inngår i planen. Resort- og konferansehotell på 16.000 kvadratmeter med til sammen 350 rom og sengekapasitet på 1.400 senger. Til sammen 11.000 kvadratmeter næringslokaler og kontorer, inkludert et kompetansesenter for norsk vintersport.
Nybygg av ungdomsskole og flerbrukshall i Bærum
11-paralell ungdomsskole og 2 flerbrukshall.
Nybygg av handel, boliger og kontor mm i Lillestrøm
70 leiligheter i ulike størrelser. Byggeprosessen vil ta fra 18-24 månader.
Nybygg av flerbolighus/konsentrert småhusbebyggelse på Kløfta
Felt B7. Planen legge til rette for boliger med forholdsvis høy tetthet, i en blanding av blokker og konsentrert småhusbebyggelse eller tilsvarende målestokk.
Nybygg av logistikklager i Vestby
Kontor på mezzanine.
Nybygg av boliger på Elnes i Asker
Ca 200 boliger i blokk/småhus.
Nybygg av kontor, forretningsbygg og lager på Gystadmyra
Avhenger detaljregulering. Byggestart avhenger av leietakere. 8 etasjer. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av boliger og næring på Skårersletta i Lørenskog
Ca 15000 m2 med boliger og 1500 m2 med næring. Avfallssug: Envac Norge AS.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger.
Nybygg av boliger, butikk og barnehage på Myrvoll i Oppegård, trinn 1
6 avdelnings barnehage. Totalt 550-600 boliger på Trelasttomta.
Nybygg av hotell i Jessheim
Mulighet for opp til 800 rom.
Nybygg av næring og boliger mm på Myrvoll
Tomta har også et potensial for utbygging med næringsbebyggelse, eventuelt kombinert med offentlige tjenester og omsorgsboliger. Men inga konkreta planer ennå.
Nybygg av bo- og behandlingssenter på Gjettum i Bærum
Passivhus. Omsorgsboliger for psykisk helse og rus.
Nybygg av barneskole i Bærum
5-parallell barneskole.
Nybygg av boligområde/småhus i Hval, trinn 2, m.fl
Ca 60-70 boenheter i hvert trinn. Barnehage er planlagt byggt på kommunal tomt.
Nybygg av barneskole i Sandvika
Ny fire parallellers barneskole (1.-7.kl) ved siden av Bekkestua ungdomsskole. Det er mulig det også skal innplasseres en helsestasjon, men dette er ikke avklart.
Nybygg av leiligheter og barnehage i Sandvika
Ca 120-130 leiligheter. Ca 80 barnehageplasser.
Utvikling av Langhus sentrumsområde
Ønsker å legge til rette for ca. 146 boenheter, derav 128 blokkleiligheter og 18 rekkehusenheter.
Utvidelse-og rehabilitering av hotell på Gardermoen i Ullensaker
Hotellet vokser fra 326 til 455 rom, og vil til sammen bygges ut med 7.000 nye m2. En økt kapasitet på 129 nye rom, ny stor konferansesal på 700 kvadratmeter, flere mindre kurs- og konferansesaler, en stor utstillingsarena, ny lobby, nytt fellesareal, kjøkken og restaurant.
Nybygg av hotell i Oppegård
Opp til 250 rom.
Nybygg av lokalmedisinsk senter/helsehus i Jessheim
OPS-prosjekt. Plass for ambulansestasjon, røntgen og observatorium mm. Samarbeidsprosjekt mellom kommmunene i Øvre Romerike. Leietakere: Vitus Apotek. Solskjerming: Vental AS Støvbinding: Bygg & Mal AS Lås og beslag: Dorma AS Avfallssjakter: VM Sveis og Montering AS
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av leiligheter og butikker mm i Fjellhamar i Lørenskog
Total rehabilitering av 12 leiligheter. 10000 kvm boliger, 8000 kvm parkering, 4800 kvm næring. Spunting: Seabrokers Entreprenørservice AS, Stavanger
Nybygg av rekkehus, eneboliger mm på Fjellsrud i Fet
Byggestart avhenger bygging av veier i området (Statens Vegvesen).
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Bekkestua
Ca 70 leiligheter samt 2.600 m2 næringsareal på gateplan. 4-5 etasjer.
Nybygg av boligeri Neskollen
110-130 boenheter.
Nybygg av boliger og kontor/forretning på Føyka i Asker
1 etasje er planlagt med bevertning, kontor alternativt forretning, 2428 m2 . Ca 60-70 stk leiligheter.
Riving av lagerbygning og nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 3-4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.
Nybygg av kaffefabrikk i Vestby
10 000 m2-12 000 m2.
Riving og nybygg av ungdomsskole i Nittedal
Ca 550 elever. Ferdigstillelse høsten 2020.
Nybygg av flerbolighus og rivig av forretningsbygg på Stabekk
En liten del av arealet skal settes av til handel eller annen publikumsrettet virksomhet
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 1
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av felles barneskole, svømme- og idrettshall på Elvetangen i Hakadal
Skole for ca 700 elever. Ferdigstillelse 2020/2021.
Nybygg av flerbolighus i Rælingen
Inflyttning våren 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: