Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Spydeberg

Nybygg av boligområde i Spydeberg
135 daa. Totalt utbygging ca. 225 nye boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Spydeberg, trinn 1
Trinn 2 bygges først. Deretter trinn 3,1 og 4 Parkeringskjeller. De fleste leilighetene er fra ca 82kvm til ca 84kvm BRA. Tre større leiligheter fra ca 120kvm til ca 155kvm BRA.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Spydeberg
135 daa. Infrastruktur for totalt ca. 225 nye boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: