Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sarpsborg

Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Eneboliger, flermannsboliger og lavblokk.
Nybygg av flerbolighus i Sarpsborg
Høyblokk bebyggelse, 8 etasjer.
Nybygg av boligblokk i Sarpsborg
80-100 stk leiligheter.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 3
Ca 30 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 4 mfl
Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Tett-lav bebyggelse i maks 2 etasjer i form av eneboliger i kjede eller flermannsboliger. Noe eneboligtomter.
Tilbygg av forretningsbygg i Sarpsborg
Tidlig og usikkert prosjekt. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av leiligheter på Kulås i Sarpsborg
Totalentreprisekostnad; 113,2 millioner kroner (eks. mva.).
Nybygg av boligblokk og rekkehus med parkeringskjeller i Sarpsborg
Totalt skal det bygges mellom 50-70 boenheter.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 2
Ca 54 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Nybygg av boliger i Greåker
Boligområde: 1,5 daa. Industriområde: 5.0 daa. Vei: 1.0 daa. Grønnstruktur: 2.5 daa.
Nybygg av boligområde i Ullerøy, Sarpsborg
Ca 241 dekar. Privat grunneier.
Ombygg av barnehage til skole i Sarpsborg
1. etasje ca 850 kvm. 2. etasje ca 180 kvm.
Fv 118 Valaskjoldgata-Statsminister Kolstads vei, undergang
Hovedvegnett for sykkel i Sarpsborg. Rute 1 Torget-Eidet; hovedrute mellom sentrum, nedre Lande, Grålum, Bjørnstad og Stikkaåsen
Ny gang og sykkelveg på Fv 118 Vernerveien-Skadalsveien i Sarpsborg
Bypakke Nedre Glomma. Ca 368m ny kjøreveg, ca 840m sykkelveg med fortau, ca 3013m gs-veg.
Ny gang og sykkelveg på Fv.599 Tveterveien–Sandbakken i Sarpsborg
Ca 110m ny veg, ca 1 450m gs-veg. Også deler av Fv 599 Rokkeveien.
Utvidelse av gravlund ved Tune kirke
Planlagt prosjekt. Antatt byggestart.
Opprustning av skogsbilveg på Skottvedt/Grødtvedt i Sarpsborg
1855 meter inklusive snuplass. Vegklasse 3.
Opprustning av skogsbilveg på Skottvedt/Grødtvedt i Sarpsborg
2300 meter inklusive snuplass. Vegklasse 3.
Restaurering av bekk på Kalnes Vgs i Sarpsborg kommune
Utforming av bekken med tilhørende soner for kantvegetasjon.
TS-tiltak/RGB-tavle ved E6 Solberg nordgående i Skjeberg
Portalen skal gå over nordgående felt på E6 før Solbergtårnet i Østfold.
Nybygg/utbedring av bru på Fv 601 i Sarpsborg, Hellevadbrua
Fra investeringsplan for 2017, mindre prosjekter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: