Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sarpsborg

Nybygg av boliger i Sarpsborg
Eneboliger, flermannsboliger og lavblokk. Gnr/bnr 1050/3, 252, 1049/13
Nybygg av boligblokk i Sarpsborg
80-100 stk leiligheter.
Nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl
Nybygg av sentrumsbebyggelse i Sarpsborg
Næringsarealer i 1 etasje. 90-100 leiligheter
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg
Totalt ca 200-220 boliger på Groth feltet, sammen med Block Watne AS Østfold og to private grunneiere. Parkeringskjeller.
Ny 4-felts vei på Fv 109 Alvim-Torsbekkdalen/Råbekken-Alvim
Fv 109 Råbekken -Alvin på totalt ca 7,5km, og er delt inn i 3 delstrekninger; Alvim-tindlund, Tindlund-Hatteveien og Hatteveien-Råbekken.
Ny 4-felts vei på Fv 109 Alvim-Torsbekkdalen/Råbekken-Alvim
Fv 109 Råbekken -Alvin på totalt ca 7,5km, og er delt inn i 3 delstrekninger; Alvim-tindlund, Tindlund-Hatteveien og Hatteveien-Råbekken.
Ny 4-felts vei på Fv 109 Alvim-Torsbekkdalen/Råbekken-Alvim
Fv 109 Råbekken -Alvin på totalt ca 7,5km, og er delt inn i 3 delstrekninger; Alvim-tindlund, Tindlund-Hatteveien og Hatteveien-Råbekken. Del av Bypakke Nedre Glomma. Inkludert VA-ledning mellom Yven-Alvim, oppdragsgiver Sarpsborg Kommune.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 2
Ca 54 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 3
Ca 26 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Nybygg av boliger i Greåker
Boligområde: 1,5 daa. Industriområde: 5.0 daa. Vei: 1.0 daa. Grønnstruktur: 2.5 daa.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 4
Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Ny rundkjøring mm mellom Rv 111 (Iseveien) og Rådhusveien i Sarpsborg
Deler av dette vil sannsynligvis inngå i en felles kontrakt med nytt VA-anlegg (NIPA-prosjektet) som utføres i regi av Sarpsborg kommune.
Nybygg av ambulansestasjon og kontor i Sarpsborg
Det planlegges bofellesskap for 6-8 personer med psykiske lidelser med oppstart drift i 2021.
Ny gymsal ved ungdomsskole i Sarpsborg
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av gang-og sykkelvei på Varteig i Sarpsborg
Fra Småbergveien til Lundeveien. Det vil videre opparbeides en tilsvarende vei langs Lundeveien fram til skolen. Totalt fem meters bredde.
Etablering av kunstgress i Sarpsborg
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Opprustning av skogsbilveg på Skottvedt/Grødtvedt i Sarpsborg
2000 meter inklusive snuplass. Vegklasse 3.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Østfold
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: