Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sarpsborg

Nybygg av boliger i Sarpsborg
Eneboliger, flermannsboliger og lavblokk. Gnr/bnr 1050/3, 252, 1049/13
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
15 stk eneboligtomter og 9 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (34-40 stk boenheter).
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
17 stk eneboligtomter og 8 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (25-30 stk boenheter).
Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Tett-lav bebyggelse i maks 2 etasjer i form av eneboliger i kjede eller flermannsboliger. Noe eneboligtomter.
Nybygg av boliger i Greåker
Boligområde: 1,5 daa. Industriområde: 5.0 daa. Vei: 1.0 daa. Grønnstruktur: 2.5 daa.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 4
Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn. Modulbygg.
Ny rundkjøring mm mellom Rv 111 (Iseveien) og Rådhusveien i Sarpsborg
Deler av dette vil sannsynligvis inngå i en felles kontrakt med nytt VA-anlegg (NIPA-prosjektet) som utføres i regi av Sarpsborg kommune.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Navestad
Tidligere prosjektnavn har blitt skiftet fra Piplund/Delås til Navestad/Berg
Nybygg av gang-og sykkelvei på Varteig i Sarpsborg
Fra Småbergveien til Lundeveien. Det vil videre opparbeides en tilsvarende vei langs Lundeveien fram til skolen. Totalt fem meters bredde.
Etablering av kunstgress i Sarpsborg
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: