Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sarpsborg

Nybygg av boligblokk i Sarpsborg
80-100 stk leiligheter.
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
15 stk eneboligtomter og 9 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (34-40 stk boenheter).
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
17 stk eneboligtomter og 8 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (25-30 stk boenheter).
Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Tett-lav bebyggelse i maks 2 etasjer i form av eneboliger i kjede eller flermannsboliger. Noe eneboligtomter.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 3
Ca 26 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Nybygg av flerbolighus med parkeringskjeller i Sarpsborg
Riving av 3 stk eneboliger. Pellygata 3, 5 og 7.
Nybygg av småhus i Sarpsborg
Planområdet er på ca. 5 daa. Det skal bygges firemannsboliger og rekkehus 60-120 kvadratmeter per enhet.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 4
Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn. Modulbygg.
Ny rundkjøring mm mellom Rv 111 (Iseveien) og Rådhusveien i Sarpsborg
Deler av dette vil sannsynligvis inngå i en felles kontrakt med nytt VA-anlegg (NIPA-prosjektet) som utføres i regi av Sarpsborg kommune.
Etablering av kunstgress i Sarpsborg
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: