Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sarpsborg

Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Eneboliger, flermannsboliger og lavblokk.
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
15 stk eneboligtomter og 9 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (34-40 stk boenheter).
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse i Yvenåsen, Sarpsborg
Ca 100 mål. Området er delt inn i to områder. Dette prosjekt og et privat område.
Nybygg av leiligheter på Kulås i Sarpsborg
Totalentreprisekostnad; 113,2 millioner kroner (eks. mva.).
Nybygg av boligblokk og rekkehus med parkeringskjeller i Sarpsborg
Totalt skal det bygges mellom 50-70 boenheter.
Nybygg av boliger i Greåker
Boligområde: 1,5 daa. Industriområde: 5.0 daa. Vei: 1.0 daa. Grønnstruktur: 2.5 daa.
Ombygg av barnehage til skole i Sarpsborg
1. etasje ca 850 kvm. 2. etasje ca 180 kvm.
Fv 118 Valaskjoldgata-Statsminister Kolstads vei, undergang
Hovedvegnett for sykkel i Sarpsborg. Rute 1 Torget-Eidet; hovedrute mellom sentrum, nedre Lande, Grålum, Bjørnstad og Stikkaåsen
Utbedring av Fv 114 Tverrforbindelsen i Sarpsborg
1600m. Reguleringsplan er vedtatt.
Utbedring av Fv 114 Tverrforbindelsen i Sarpsborg
400m. Reguleringsplan er vedtatt.
Nybygg/utbedring av bru på Fv 118 i Sarpsborg
Fra investeringsplan for 2017, mindre prosjekter.
Restaurering av bekk på Kalnes Vgs i Sarpsborg kommune
Utforming av bekken med tilhørende soner for kantvegetasjon.
Oppgradering av bussholdeplasser på Fv 118 Skjebergveien i Sarpsborg
Holdeplass Borgen, Moensletta, Klavestadgata og Klavestadhaugen er prioritert.
TS-tiltak/RGB-tavle ved E6 Solberg nordgående i Skjeberg
Portalen skal gå over nordgående felt på E6 før Solbergtårnet i Østfold.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: