Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sarpsborg

Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Eneboliger, flermannsboliger og lavblokk.
Ny 4-felts vei på Fv 109 Alvim-Torsbekkdalen/Råbekken-Alvim
Fv 109 Råbekken -Alvin på totalt ca 7,5km, og er delt inn i 3 delstrekninger; Alvim-tindlund, Tindlund-Hatteveien og Hatteveien-Råbekken. Del av Bypakke Nedre Glomma. Inkludert VA-ledning mellom Yven-Alvim, oppdragsgiver Sarpsborg Kommune.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 2
Ca 54 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Nybygg av boliger i Greåker
Boligområde: 1,5 daa. Industriområde: 5.0 daa. Vei: 1.0 daa. Grønnstruktur: 2.5 daa.
Fv 118 Valaskjoldgata-Statsminister Kolstads vei, undergang
Hovedvegnett for sykkel i Sarpsborg. Rute 1 Torget-Eidet; hovedrute mellom sentrum, nedre Lande, Grålum, Bjørnstad og Stikkaåsen
Utbedring av Fv 114 Tverrforbindelsen i Sarpsborg
400m. Reguleringsplan er vedtatt.
Utbedring av Fv 114 Tverrforbindelsen i Sarpsborg
1600m. Reguleringsplan er vedtatt.
Ombygg av barnehage til skole i Sarpsborg
1. etasje ca 850 kvm. 2. etasje ca 180 kvm.
Restaurering av bekk på Kalnes Vgs i Sarpsborg kommune
Utforming av bekken med tilhørende soner for kantvegetasjon.
Oppgradering av bussholdeplasser på Fv 118 Skjebergveien i Sarpsborg
Holdeplass Borgen, Moensletta, Klavestadgata og Klavestadhaugen er prioritert.
TS-tiltak/RGB-tavle ved E6 Solberg nordgående i Skjeberg
Portalen skal gå over nordgående felt på E6 før Solbergtårnet i Østfold.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Østfold
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: