Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rygge

Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Rygge
Eskelundveien/Smed Grønvolds vei. Gnr/bnr: 10/3, 9, 20, 11/17 mfl.
Nybygg av rekkehus og lavblokker i Rygge
Boklok. Rekkehus i 2 etasjer og lavblokker i 2-4 etasjer. Gnr/bnr: 69/102, 3.
Nybygg av base for redningshelikopter i Rygge
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter. Plass til 3 helikoptre.
Nybygg av seniorboliger i Rygge
14-16 byggemåneder.
Nybygg av eneboliger i Larkollen
Uklart omfang. Antatt byggestart og kostnad. Ca. 35 enbolighus.
Vedlikeholdstiltak på borettslag i Moss
Tverrveien 34-72. Arbeidene gjelder vedlikeholdstiltak for fasadene og felles trappeoppgang bestående av bytting av gammel kledning, dører og vinduer samt utbedring av skader i betongvegger og under etasjeskiller. I tillegg skal det bygges om eksisterende biloppstillingsplass for bredere p-plasser og øket fri høyde under carport.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: