Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rygge

Nybygg av base for redningshelikopter i Rygge
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter. Plass til 3 helikoptre.
Nybygg av eneboliger i Larkollen
Uklart omfang. Antatt byggestart og kostnad. Ca. 35 enbolighus.
Nybygg av sjøboder og leiligheter i Knutvika, Larkollen
90-100 sjøboder og 16 utleieleiligheter.
Nybygg av seniorboliger i Rygge
14-16 byggemåneder.
Nybygg av pumpeledning og VA-ledning i Rygge
2,8 km. Utskiftning av pumpeledning.
Nybygg (fortetting) av rekkehus i Rygge
Fortetting med 6-7 rekkehus.
Ombygg og utvidelse av deler av Varnaveien i Rygge kommune
Ombygging og utvidelse av deler av Varnaveien. Strekningen fra Ryggeveien til Carlbergveien skal bygges om med en ny og større rundkjøring til Rygge storsenter, vegutvidelse til to kjørefelt vestover fra Ryggeveien til ny rundkjøring. I tillegg skal det etableres gang- og sykkelveg, fortau, bussholdeplass, beplantning, mur og støyskjerm.
Vedlikehold av barnehage i Moss
VVS og byggningsmessige arbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: