Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rygge

Nybygg (fortetting) av rekkehus i Rygge
Fortetting med 6-7 rekkehus.
Nybygg av administrasjonssenter i Moss
Calbergveien 1-3. Gnr/Bnr: 89/54, 55 og 67/4.
Vedlikeholdstiltak på borettslag i Moss
Tverrveien 34-72. Arbeidene gjelder vedlikeholdstiltak for fasadene og felles trappeoppgang bestående av bytting av gammel kledning, dører og vinduer samt utbedring av skader i betongvegger og under etasjeskiller. I tillegg skal det bygges om eksisterende biloppstillingsplass for bredere p-plasser og øket fri høyde under carport.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: