Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rygge

Nybygg av storhandelssenter i Rygge
Ca. 250 parkeringsplasser.
Bygningsmessige tilpasninger for redningshelikopter, Rygge
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Byggestart i løpet av 2016-2019.
Nybygg av seniorboliger i Rygge
14-16 byggemåneder.
Nybygg av pumpeledning og VA-ledning i Rygge
2,8 km. Utskiftning av pumpeledning.
Nytt veibelysningsanlegg på Ekholt i Rygge
Eksisterende veibelysningsanlegg i område Ekholt II skal demonteres i sin helhet og erstattes med nytt anlegg i form av stålmaster og LED-armaturer. Eksisterende luftstrekk fjernes. Prosjekt Ekholt II omfatter belysningsanlegg for Midtveien, Løkkeveien, Gubbeskogveien, Kallumila, deler av Beiteveien, Kobberslagerveien og Vesthellinga, Nordskogveien og Tverrveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: