Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rakkestad

Sanering og nylegging av vann-og avløpsledninger i Rakkestad
Fra hovedplan for vann-og avløp 2015-2025. Prestegårdsfeltet nord/Bergenhusområdet. Sanering av driftsoverløp i Griniveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: