Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rakkestad

Sanering og nylegging av vann-og avløpsledninger i Rakkestad
Fra hovedplan for vann-og avløp 2015-2025. Prestegårdsfeltet nord/Bergenhusområdet. Sanering av driftsoverløp i Griniveien.
Utbedring av vann-og avløpsledninger på Fladstad i Rakkestad
Skautun. Utbedring av gammel hovedvannledning og sanering av kommunalt avløpsnett. Gi pålegg til private eiendommer om sanering av privat ledningsnett i gammel bebyggelse Skogveien og Granveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: