Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Råde

Etablering av datasenter i eksisterende fjellhall i Fredrikstad
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Rehabilitering og ombygg av Ankomstsenter Østfold
Fase 1 Planlagt utført i 2018: Etterisolering av fasader, etterisolering av tak og oppgradering av ventilasjonsanlegget Fase 2 Gjennomføring av nødvendige investeringer for å understøtte ny asylflyt/tilpasninger til PUMA2-prosjektet. – Planlagt utført i 2019: Utvidelse av areal, etablering av kontorløsninger, etablering av ankomstflytsone, tilpasninger i innkvarteringsløsningen/teltsalen Fase 3 Opsjoner
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Råde
Ca. 250 mål. Gnr/bnr 99,100/1,2,5 m.fl.
Etablering av infrastruktur for datasenter i eksisterende fjellhall i Fredrikstad
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Fornyelse av avløpsledninger i Råde
Skal deles opp i flere strekninger.
Leveranse av beskyttelsedekket til Saltneshallen i Råde
Levering av beskyttelsesdekket til bruk ved arrangementer i flerbrukshallen i Saltnes (Spetalen skole). Dekket må sikre at sportsgulvet ikke skades ved arrangement som for eksempel 17. mai der det settes ut bord, stoler og folk benytter div. skotøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: