Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Råde

Rehabilitering og ombygg av Ankomstsenter Østfold
Fase 1 Planlagt utført i 2018: Etterisolering av fasader, etterisolering av tak og oppgradering av ventilasjonsanlegget Fase 2 Gjennomføring av nødvendige investeringer for å understøtte ny asylflyt/tilpasninger til PUMA2-prosjektet. – Planlagt utført i 2019: Utvidelse av areal, etablering av kontorløsninger, etablering av ankomstflytsone, tilpasninger i innkvarteringsløsningen/teltsalen Fase 3 Opsjoner
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Råde
Ca. 250 mål. Gnr/bnr 99,100/1,2,5 m.fl.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Bankbygget: 1. Utskifting av el-kjel. Effekt: 60,0 kW. 2. Konvertering av oljekjel på 180 kW. 3. Oljetank på 6000 l. 4. Utskifting av shuntventil med motor for omkobling olje/el. Antatt dimensjon:DN65. NB! Må kontrolleres! Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Helsehuset gammel del: 1. Utskifting av el-kjel. Effekt: 300,0 kW. 2. Konvertering av oljekjel på ca. 500 kW. 3. Innomhus oljetank av stål på 6000 l. Helsehuset syd: 1. Konvertering av oljekjel på ca. 200 kW. 2. Oljetank på 6000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Karlshus skole gymsal: 1. Utskifting av el-kjel. NB! 2 stk. à 200 kW. 2. Konvertering av oljekjel på 986 kW. 3. Oljetank på 12000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Råde flerbrukshall: 1. Konvertering av oljekjel på 150 kW. 2. Oljetank på 6000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Råde rådhus: 1. Utskifting av el-kjel. Effekt: 90,0 kW. 2. Konvertering av oljekjel på 220 kW. 3. Glassfibertank på 9000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Råde ungdomsskole: 1. Konvertering av oljekjel på 450 kW. 2. Oljetank på 6000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: