Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Råde

Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Råde
Ca. 250 mål. Gnr/bnr 99,100/1,2,5 m.fl.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Helsehuset gammel del: 1. Utskifting av el-kjel. Effekt: 300,0 kW. 2. Konvertering av oljekjel på ca. 500 kW. 3. Innomhus oljetank av stål på 6000 l. Helsehuset syd: 1. Konvertering av oljekjel på ca. 200 kW. 2. Oljetank på 6000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Karlshus skole gymsal: 1. Utskifting av el-kjel. NB! 2 stk. à 200 kW. 2. Konvertering av oljekjel på 986 kW. 3. Oljetank på 12000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Bankbygget: 1. Utskifting av el-kjel. Effekt: 60,0 kW. 2. Konvertering av oljekjel på 180 kW. 3. Oljetank på 6000 l. 4. Utskifting av shuntventil med motor for omkobling olje/el. Antatt dimensjon:DN65. NB! Må kontrolleres! Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Råde flerbrukshall: 1. Konvertering av oljekjel på 150 kW. 2. Oljetank på 6000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Råde rådhus: 1. Utskifting av el-kjel. Effekt: 90,0 kW. 2. Konvertering av oljekjel på 220 kW. 3. Glassfibertank på 9000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Råde ungdomsskole: 1. Konvertering av oljekjel på 450 kW. 2. Oljetank på 6000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Leveranse av beskyttelsedekket til Saltneshallen i Råde
Levering av beskyttelsesdekket til bruk ved arrangementer i flerbrukshallen i Saltnes (Spetalen skole). Dekket må sikre at sportsgulvet ikke skades ved arrangement som for eksempel 17. mai der det settes ut bord, stoler og folk benytter div. skotøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: