Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rømskog

Etablering av kloakkledningsnett og renseanlegg i Rømskog
De påfølgende årene vil ledningsnettet bli utbygd for 63 nye abonnenter. Tiltakene finansieres ved selvkostfinansiert låneopptak.
Etablering av bredbånd i Rømskog
Sandem/ Haukenes og nordover fra kommunehuset langs FV21 til grensen mot Aurskog-Høland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: