Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Moss

Nybygg av leiligheter og næring ved Verket hotell i ny bydel i Moss
700 m2 næring. Uklart angående BTA på leiligheter.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus.
Nybygg av hotell i Moss
Detaljregulering er godkjent.
Ombygg av Odeon kino i Moss
Adresse: Fossen 21-22.
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019 - 2022. 430 meter vannledning, 200 meter separering avløp (spillvann + overvann).
Reparasjon av dekke på brygger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019-2022. Reparasjon av dekke på Sundbryggene.
Etablering av offentlige toaletter på Kirketorget i Moss
Totalkostnad for toalettbygg ved Kirketorget og ved Skateparken på Myra er ca. 1,5 mill.kr.
Etablering av offentlige toaletter ved Skateparken på Myra i Moss
Totalkostnad for toalettbygg ved Kirketorget og ved Skateparken på Myra er ca. 1,5 mill.kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: