Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Moss

Nybygg av leiligheter i Moss
Melløs-Høyden. Rabekkgata 4 og 6. 55 mål. 700-900 stk boliger.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 1
50 leiligheter over 2 blokker, og 50 fristående småhus.
Nybygg av boliger mm på Kambo i Moss
250 da. 8-10 felt. 400 boliger.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus.
Nybygg av hotell i Moss
Detaljregulering er godkjent.
Nybygg av omsorgboliger i Moss
Prosjektet er lagt på is. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019 - 2022. 430 meter vannledning, 200 meter separering avløp (spillvann + overvann).
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019 - 2022. 600 meter vannledning, 507 meter separering avløp (spillvann + overvann).
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019 - 2022. 650 meter vannledning og 190 meter overvannsledning.
Reparasjon av dekke på brygger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019-2022. Reparasjon av dekke på Sundbryggene.
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019 - 2022. 100 meter vannledning, 100 meter separering avløp (spillvann + overvann).
Etablering av offentlige toaletter på Kirketorget i Moss
Totalkostnad for toalettbygg ved Kirketorget og ved Skateparken på Myra er ca. 1,5 mill.kr.
Etablering av offentlige toaletter ved Skateparken på Myra i Moss
Totalkostnad for toalettbygg ved Kirketorget og ved Skateparken på Myra er ca. 1,5 mill.kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: