Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Moss

Etablering av ny bydel i Moss
Ny bydel med ca 2500 nye boliger og næring, Totalt 270 000 m2.
Nybygg av lager og kontor i Moss
Moss Næringspark. 220 mål. Høytlager 10000 kvm, innvendig høyde 32 meter. Lager 46500 kvm, kontor og servicearealer 3000 kvm. Porter: Assa Abloy. Lås og beslag: Lexow Låsservice AS, Morten Larsen. Solavskjerming: Celsius AS.
Nybygg av boliger mm på Kambo i Moss
250 da. 8-10 felt. 400 boliger.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus.
Ombygging til leiligheter ved Jeløy
Ses i sammenheng med utviklingseiendommen i Værftsgata 7.
Fornyelse av fasade og innvendig ombygging av kontor, butikk og kafe mm i Moss
Ikke behov for grunn- og fundamententreprenører.
Nybygg av leiligheter i Moss
Fellesgarasjekjeller med hus H1 og H2.
Nybygg av leiligheter i Moss
Fellesgarasjekjeller med hus A4.
Nybygg av omsorgboliger i Moss
Prosjektet er lagt på is. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Innvendig renovering av Torderød gård på Jeløy i Moss
Istandsetting av Torderød gård til byjubileet 2020. Bygningen er fredet. Alle lover og regler i forbindelse med dette må følges.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: