Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Moss

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Nybygg av boliger i Moss
Kvartalet S10. Kongens gate 17, 19, 19A og 21, Gregers gate, Svaebakken 2 og 4, Skoggata 4 og 8.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus. Gnr/bnr: 3/2584, 3124, 3125, 3216.
Flytting og ombygging av 47 KV kraftledninger i Moss
Traseen som skal bygges er fra Kambo transformatorstasjon til Mosseporten og Nesset transformatorstasjoner, jfr vedlagt tegninger. Det skal bygges to kraftledninger ved siden av hverandre fra Kambo transformatorstasjon og frem til Patterødtjernet. Fra Patterødtjernet skal den ene ledningen bygges mot eksisterende mast ved Tigerplassen, mens den andre skal til eksisterende mast ved Kinnarps. Omtrentlige lengder er: Fra Kambo transformatorstasjon til Patterødtjernet er det ca. 2,8 km. Fra Patterødtjernet til Tigerplassen er det ca. 1,4 km. Fra Patterødtjernet til Kinnarps er det ca. 1,2 km
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Hoppern skole langs fv. 313 i Moss
Legge til rette for trygg gang- og sykkelforbindelse mellom Hoppern skole, Tronvikveien og Ole O. Lians gate. P.
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019 - 2022. 600 meter vannledning, 507 meter separering avløp (spillvann + overvann).
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019 - 2022. 650 meter vannledning og 190 meter overvannsledning.
Reparasjon av dekke på brygger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019-2022. Reparasjon av dekke på Sundbryggene.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Østfold
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Variabel infotavle ved E6 Akershus grense sørgående
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående
Etablering av motorisert teleskopamfi i kulturhus i Moss
Det skal prosjekteres, leveres og monteres motorisert teleskopamfi. Det vil bli ca 180 sitteplasser.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Etablering av offentlige toaletter på Kirketorget i Moss
Totalkostnad for toalettbygg ved Kirketorget og ved Skateparken på Myra er ca. 1,5 mill.kr.
Etablering av offentlige toaletter ved Skateparken på Myra i Moss
Totalkostnad for toalettbygg ved Kirketorget og ved Skateparken på Myra er ca. 1,5 mill.kr.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: