Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Moss

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Tilbygg av forretningsbygg, kontor og flerbolighus i Moss
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Moss
Fellesgarasjekjeller med hus H1 og H2.
Nybygg av leiligheter i Moss
Fellesgarasjekjeller med hus A4.
Nybygg av leiligheter i Moss
Totalentreprisekostnad er kr. 50,9 mill eks mva. 5-6 etasjer.
Nybygg av rekkehusleiligheter i Kambo (Kulpeåsen B6) , Moss
Totalt 8 stk bygg med 28 stk leiligheter. Trinn 1 (hus 1 og 2) er under oppføring, ferdigstilles desember 2017.
Tilrettelegging for myke trafikanter på Fv 311 Kambo-Akershus grense i Moss
1400m. I handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2022/2023.
Renovering av høydebasseng på Jeløya i Moss
Ny ytterfasade og tettesjikt på tak.
Etablering av turvei og grøntdrag i Moss
Tidlig prosjekt. Turvei mellom skateanlegget på Myra og Mossefossen. Antatt start og kostnad.
Enøk-tiltak ved samfunnshus i Moss
Byggetips. Planlagt prosjekt i 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: