Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Moss

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Nybygg av lager og kontor i Moss
Moss Næringspark. 220 mål. Høytlager 10000 kvm, innvendig høyde 32 meter. Lager 46500 kvm, kontor og servicearealer 3000 kvm. Fjerning av steinmasser. Porter; Assa Abloy.
Nybygg av gang og sykkelvei i Moss
Sanering av grønt område.
Oppgradering av Reierbanen og Sandløkka i Moss
Helstøpt sportsdekke og ferdiggress på Sandløkka og diverse installasjoner for nærmiljøanlegg på Reierbanen i Moss.
Renovering av høydebasseng på Jeløya i Moss
Ny ytterfasade og tettesjikt på tak.
Innvendig renovering av Torderød gård på Jeløy i Moss
Istandsetting av Torderød gård til byjubileet 2020. Bygningen er fredet. Alle lover og regler i forbindelse med dette må følges.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: