Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Moss

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus.
Nybygg av omsorgboliger i Moss
Prosjektet er lagt på is. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Ombygg av Odeon kino i Moss
Adresse: Fossen 21-22.
Reparasjon av dekke på brygger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019-2022. Reparasjon av dekke på Sundbryggene.
Etablering av offentlige toaletter på Kirketorget i Moss
Totalkostnad for toalettbygg ved Kirketorget og ved Skateparken på Myra er ca. 1,5 mill.kr.
Etablering av offentlige toaletter ved Skateparken på Myra i Moss
Totalkostnad for toalettbygg ved Kirketorget og ved Skateparken på Myra er ca. 1,5 mill.kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: