Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Marker

Nybygg av vindkraftverk i Marker
15 vindkraftverk. Årlig strømproduksjon til over 10.000 husstander.
Sanering av va-ledninger i Ørje sentrum
Ledningsarbeidene består av etablering av nye ledninger i ny/eksisterende trasè med tilknytning av eksisterende stikkledninger. Fjerning av eksisterende kummer og nedsetting av nye kum arrangement.
Nybygg/utbedring av bru på Fv 123 i Marker, Kroksund bru
Fra investeringsplan for 2017, mindre prosjekter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: