Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hvaler

Etablering av infrastruktur på Bankerød i Hvaler
4 åttemannsboliger og 1 firemannsbolig.
Nybygg sanitærbygg, lager og serverings- og formidlingsbygg på Kirkøy i Hvaler
Prosjektet er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og de frivillige som driver stedet.
Nybygg av gang og sykkelveg i Hvaler
Usikkerhet knyttet til tidspunkt for oppstart, er avhengig av bevilgninger til prosjektet. 2200m. Tilrettelegging for myke trafikanter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: