Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hvaler

Nybygg av boliger på Bankerød i Hvaler
4 åttemannsboliger og 1 firemannsbolig.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Hvaler
Hører sammen med: Coastline Anglers Resort i Bessaker, Austevoll, Røst, Tustna og Brønnøysund.
Nybygg av gang/sykkelvei i Skjærhalden, trasé 3
Dypedalsåsen til Åsebu på Asmaløy, totalt ca 2,7 km.
Nybygg av gang og sykkelveg i Hvaler
Usikkerhet knyttet til tidspunkt for oppstart, er avhengig av bevilgninger til prosjektet. 2200m. Tilrettelegging for myke trafikanter.
Etablering av sjøledning i Utgårdkilen-Kjelvika
Hvaler kommune skal legge ca 200 meter vannledning i sjø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: