Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hvaler

Nybygg sanitærbygg, lager og serverings- og formidlingsbygg på Kirkøy i Hvaler
Prosjektet er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og de frivillige som driver stedet.
Riving av sanitærbygg og kiosk på Kirkøy i Hvaler
Prosjektet er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og de frivillige som driver stedet.
Utskiftning av ventilasjonsagregater i sykehjem på Dypedalåsen
Utskiftning av 8 ventilasjonsagregater på Dypedalåsen sykehjem.
Rehabilitering av tak på sykehjem på Dypedalåsen
Rehabilitering/skiftning og isolering av tak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: