Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hvaler

Nybygg av boliger for vanskeligstilte i Hvaler
Kommuner har ansvar for at det planlegges og bygges boliger for flerer grupper i samfunnet. Det foreligger inga konkrete planer for bygg i 2018, men trolig vil det bli aktuelt både med prosjektering og oppstart allerede i 2018.
Etablering av infrastruktur på Bankerød i Hvaler
4 åttemannsboliger og 1 firemannsbolig.
Nybygg sanitærbygg, lager og serverings- og formidlingsbygg på Kirkøy i Hvaler
Prosjektet er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og de frivillige som driver stedet.
Riving av sanitærbygg og kiosk på Kirkøy i Hvaler
Prosjektet er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og de frivillige som driver stedet.
Nybygg av gang og sykkelveg i Hvaler
Usikkerhet knyttet til tidspunkt for oppstart, er avhengig av bevilgninger til prosjektet. 2200m. Tilrettelegging for myke trafikanter.
Utskiftning av ventilasjonsagregater i sykehjem på Dypedalåsen
Utskiftning av 8 ventilasjonsagregater på Dypedalåsen sykehjem.
Rehabilitering av sykehjem på Dypedalåsen
Rehabilitering/skiftning og isolering av tak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: