Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hobøl

Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Hobøl, felt 1
Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tomter, trinn 4
Totalt 100-110 stk boenheter på Øyen Nordre.
Bygging av miljø- og trafikksikkerhetsgate for fv. 120 på Tomter
Strekningen er på 350 meter. Prosjektet omfatter bygging av gangveg, fortau, beplantning, 1 stk. opphøyd gangfelt, to fartshumper, skilting, belysning, drensanlegg, ombygging av kryss og avkjørsler. Eksisterende vegoverbygning på fv. 120 beholdes, men det legges nytt slitelag på hele strekningen. Tiltaket omfatter også bygging av «kiss & ride» ved skolen. Fv. 120 krysser jernbanen med planovergang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: