Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Halden

Nybygg av rekkehus i Halden
Totalt kan det bygges 50 boenheter på tomta. Gnr/bnr: 170/163, 146/7, 146/12, 170/26
Etablering av nye VA-ledninger i Halden
Anleggsområdet består av et boligfelt og berørte gater er Os allè, Gimleveien, Løkkeveien, Lektor Adlers Gate, Atomveien, Irisveien, Rognalleen, Konvallveien, Syrenveien og Astersveien.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Halden
Gnr/bnr: 74/27, 181, 215.
Nybygg av lokaler ved videregående skole i Halden
I forbindelse med samling av Halden VGS til en lokasjon på Porsnes skal det prosjekteres nye lokaler inne på området til eksisterende Porsnes VGS.
Sanering av renseanlegg og nybygg av pumpestasjon i Iddefjorden, Halden
Sanering av dagens renseanlegg og bygge ny pumpestasjon.
Nybygg av fortau langs Hovsveien i Halden
Fra Vekterveien langs Hovsveien.
Rehabilitering av VA-ledninger i Halden
Ca. 300 m VA-grøfterca. 210 m vannledninger, hvorav ca. 170 m er to vannledninger parallelt. Ca. 280 m spillvannsledning. Ca. 300 m overvannsledning. Ca. 6 stk kumgrupper. I forbindelse med nye VA-ledninger ved Os allè skal følgende veiarbeider utføres: Ca. 2900 m2 reetablering av veioverbygning. Ca. 2900 m2 asfaltering av kjøreveier. Ca. 150 m2 asfaltering av fortau. Ca. 500 m setting av granittkantstein. Ca. 70 m setting av betongkantstein. Det ligger i dag fellessystem i Os allè, dette skal separeres og det skal legges ny spillvannsledning, vannledning og overvannsledning. I deler av anlegget legges to vannledninger parallelt.
Rehabilitering av gang- og sykkelbru i Halden sentrum
Lengden på brua er om lag 65 meter og bredden er ca. 8,8 meter. Arbeidene som er planlagt utført ved brua inkluderer bytte av alt treverk i opphøyde gangfelt langs begge sider over brua, reparasjon (Meisling og re-mørtling) av ødelagte og skadede fuger i forblendingsstein på landkar samt generell rengjøring ved og rundt brua.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: