Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fredrikstad

Nybygg av boliger i Fredrikstad
300-350 boenheter.
Nybygg av blokkleiligheter i Gamle Fredrikstad, trinn 1
Lyngen Borettslag. Trinnvis utbygging, totalt ca 3-4 trinn.
Nybygg av boliger på Rolvsøy i Fredrikstad
79 stk leiligheter fordelt på 3 bygg, 18 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg og 4 stk eneboliger.
Ny-og ombygging av leiligheter og næring på Kråkerøy i Fredrikstad
Ca 45 stk leiligheter og 9000-10000 m2 med næringsarealer.
Nybygg av lager i Fredrikstad
Lagerbygningen blir 19.000 kvadratmeter stort, tilsvarende 43.000 palleplasser.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Gressvik i Fredrikstad
120-130 stk leiligheter fordelt på 9 små blokker.
Nybygg av leiligheter på Verksbyen i Fredrikstad
Totalt ca 1200 boliger i 8-9 års tid.
Nybygg av eneboliger i Fredrikstad
Oppføring av 8 nye kommunale utleieleiligheter, fordelt på 4 tomannsboliger.
Nybygg/utbedring av bru på Fv 108 i Fredrikstad, Kjøkøysund bru
Fra investeringsplan for 2017, mindre prosjekter.
Nye hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Ett til to hensettingsanlegg.
Omlegging og sanering av VA traseer i Bydalen Øst i Fredrikstad
Omlegging og sanering av VA traseer i Kapellfjellet Bydalen Øst. Prosjektet omfatter nye ledninger for vann, spillvann, overvann og nye kummer. I prosjektet inngår også fjellboring for (vannledning, Spillvannsledning og overvannsledning) og gjenoppbygging av eksisterende vei.
Etablering av brygge for nytt flytende fergeleie mellom Vestsiden og Gamlebyen i Fredrikstad
Etablering av brygge for nytt flytende fergeleie for personferge over Glomma, mellom Vestsiden og Gamlebyen. Anlegges oppstrøms eksisterende fergeleie. Omfatter ramming av trepeler samt bygging av tredekke. Total lengde ny bryggefront er 35 m. Det skal etableres venteskur samt skur for sykkelparkering. Videre omfatter prosjektet rehabilitering/sikring av eksisterende kaifront med ramming av stålspunt forankret med løsmassestag. Total lengde rehab bryggefront er ca. 75 m.
Nytt ventilasjonsanlegg og nye vinduer for barneskole i Fredrikstad
Nye vinduer på syd fasade, nye armaturer og himlinger og nytt teknisk rom og ventilasjon.
Utbedring av Rv 111 Gretnesdalen (dreneringssvikt) i Fredrikstad
Det er to kulverter under rv.111 i Gretnesdalen i Fredrikstad kommune som skal rehabiliteres. Begge kulvertene er i dag stål, med dim fra 1600-2200 mm. Lengde på begge rørene er 100 meter, de ligger i samme trasee. Begge rørene skal rehabiliteres uten at vegen berøres. Arbeidet omfatter også opparbeidelse av anleggsveg inn til riggplass på begge sider.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Østfold
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: