Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fredrikstad

Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Nybygg av boliger i Fredrikstad
300-350 boenheter.
Nybygg av boliger på Rolvsøy i Fredrikstad
79 stk leiligheter fordelt på 3 bygg, 18 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg og 4 stk eneboliger. Gnr/bnr 726/14, 100
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Gnr/bnr 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174.
Om- og tilbygg av videregående skole i Fredrikstad
Det er behov for nye undervisningsarealer for Elektro og Teknikk/industriell produksjon, samt nytt skolebygg for Studiespesialisering. Utøkning for rundt 400 elever.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2022.
Til- og ombygg av skole samt nybygg av idrettshall i Kråkerøy
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Ombygg og rehabilitering av skole i Trosvik, trinn 3
Totalkostnad for Trosvik skole 124 MNOK.
Nybygg av flerbolighus og kontor i Fredrikstad, trinn 1
Prosjektet er en del av en større utbygging på totalt 70 st leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og kontor i Fredrikstad, trinn 2
Prosjektet er en del av en større utbygging på totalt 70 st leiligheter.
Etablering av 132 kV kabel i Fredikstad kommune
Prosjektet gjelder legging og montasje 132 KV kabler på strekningen Rødsmyra-Tangen inkl. etablering av føringsveier. Leggning og trekkning av ca 7,6 km 132 kV kabler fordelt på 11 delstrekninger. Etablere ca. 4,6 km føringsveier, hvor 1,4 km er støpt rørkanal og ca 3,2 km er jordgrøft.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Riks- og fylkesveger i Østfold
Våler, Sarpsborg, Halden, Råde, Rygge, Moss, Eidsberg, Trøgstad, Fredrikstad, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim. 62 338 tonn asfalt, 150 000 m2 fresing.
Nybygg av kai i Janbukta på Øra Industriområde i Fredrikstad
Bygging av kai i Janbukta som ligger mellom RoRo-rampen/Kai 70 oppstrøms og Containerkaien nedstrøms på Øra Industriområde i Fredrikstad. Utbyggingen vil tilføre ca. 4000m2 ekstra terminalområde og fjerne en logistikkmessig flaskehals inne på terminalområdet. Bygging av pelekai, forsterkning av bakareal og bygging av spuntvegg mot RoRo-rampen, samt nødvendig kaiutstyr.
Tilbygg alt. nybygg av bibliotek i Fredrikstad
Ønske om utvidelse av eksisterende bygg med 2500-3000 kvm. Flere alternativer vurderes.
Nybygg av utleieboliger i Fredrikstad
Tiltakshaver blir Fredrikstad Eiendomsutvikling, selskapet er under etablering.
Etablering av vannledning og støpt rørkanal i Fredrikstad
Ca. 950 m. ny vannledning. Ca. 940 m. støpt kabelkanal i fortau/gangsti/jordbruksareal/vei. Ca. 11 kumgrupper. Istandsetting av asfaltert gangsti. Ca. 3 nye stikkledninger for vanntilknytning.
Fresing for vegmerking 2019 - Statens Vegvesen Region øst, Østfold
Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger. Fellesutlysning for Østfold, Akershus og Oslo.
Nybygg av stupetårn til Foten badeplass i Fredrikstad kommune
Oppdraget omfatter et stupetårn på 3, 5, og 10 meter. Stupetårnet skal bygges i kompositt (vekt ca 2500 kg) og fundamenteres på et betongfundament med fjellbolter inn i fjellet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: