Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fredrikstad

Nybygg av boliger og nærsenter i Fredrikstad, fase 2 mfl
3000 m2 med forretning. Samarbeidsprosjekt mellom BetonmastHære Eiendom AS og Jo Capital AS.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2023.
Nybygg av leiligheter i Fredrikstad
4-5 etasjer. Trinn 1 inneholder 36 stk leiligheter.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter mm i Fredrikstad
Takterrasse. Næringsarealer på til sammen 880 kvadratmeter i første etasje og 37 leiligheter i varierende størrelse i de øvrige etasjene.
Nybygg av leiligheter på Verksbyen i Fredrikstad
Totalt ca 1200 boliger i 8-9 års tid.
Nybygg av kjøpesenter, kontor og lager på Grønli i Fredrikstad
Prosjekt i tidlig stadie. Ligger på vent. Uklart angående oppstart og omfang. ca 7500m2 byggingsareal. Antatt start og kostnad.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2024.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2022.
Utvidelse av sykehjem i Fredrikstad, fase II
SHA-koordinator: Multiconsult Fredrikstad, Erik Bjar. 32 plasser.
Nybygg av leiligheter og forretning i Fredrikstad
Samarbeidsprosjekt. Næring i første 1.etg. Leilighetene i 3 skip på toppen. Parkeringshus i 2 etasjer.
Tilbygg av skole i Trosvik, trinn 1
Skolen skal få et helt nytt tilbygg på 2.222 kvadratmeter i bruksareal. Her blir det SFO-base og 12 klasserom for 1. til 3. klasse, samt kontorer, garderober og grupperom. Det blir også ombygging i det eksisterende skolebygget, samt et påbygg på 97 kvadratmeter. Sykkelstativer med parkering for 100 sykler og aktivitetsløype i parkområdet i tilknytning til skolen. Landmåling: Big AS, Kenneth Høiom
Nybygg av flerbolighus og kontor i Fredrikstad, trinn 2
Prosjektet er en del av en større utbygging på totalt 70 st leiligheter.
Tilbygg eller Nybygg av bibliotek i Fredrikstad
Ønske om utvidelse av eksisterende bygg med 2500-3000 kvm. Flere alternativer vurderes.
Nybygg av leiligheter i Fredrikstad
Parkeringskjeller 500-600 m2.
Nytt kontor/lagerbygg og parkeringsplasser i Fredrikstad
Behovet er midlertidig løst gjennom en kontorbrakke som kan stå i tre år.
Rehabilitering av VVA-anlegg ved Åsebråten i Fredrikstad
Generalentreprisekostnad 17,5 Mnok. Berørte veier er Helges vei, Moreneveien, Stjerneveien, Traraveien, Ishallveien, Utfarten, Åsebråtveien og Smedens vei.
Nybygg av eneboliger i Fredrikstad
Oppføring av 8 nye kommunale utleieleiligheter, fordelt på 4 tomannsboliger.
Utbedring av Rv 111 Gretnesdalen (dreneringssvikt) i Fredrikstad
Det er to kulverter under rv.111 i Gretnesdalen i Fredrikstad kommune som skal rehabiliteres. Begge kulvertene er i dag stål, med dim fra 1600-2200 mm. Lengde på begge rørene er 100 meter, de ligger i samme trasee. Begge rørene skal rehabiliteres uten at vegen berøres. Arbeidet omfatter også opparbeidelse av anleggsveg inn til riggplass på begge sider.
Nytt ventilasjonsanlegg og nye vinduer for barneskole i Fredrikstad
Nye vinduer på syd fasade, nye armaturer og himlinger og nytt teknisk rom og ventilasjon.
Omlegging og sanering av vann- og avløpsledninger i Fredrikstad
Omlegging og sanering av VA traseer langs Bjerkelundsveien, Bokfinkveien og Furuveien. Prosjektet omfatter nye ledninger for vann, avløp, overvann og nye kummer. I prosjektet inngår også fjellboring for vannledning og gjenoppbygging av eksisterende vei.
Nytt leskur inntil festningsmuren i Gamlebyen i Fredrikstad kommune
Prosjektet omfatter rivning av eksisterende skur og oppføring av 3 nye leskur med tilhørende sittebenker og sykkelparkering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: