Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fredrikstad

Nybygg av boliger og næring/handel i Fredrikstad
12.000 m2 næringsareal og 26.000 m2 handelsareal. 250-300 stk leiligheter.
Nybygg av boliger og nærsenter i Fredrikstad, fase 2 mfl
3000 m2 med forretning. Samarbeidsprosjekt mellom BetonmastHære Eiendom AS og Jo Capital AS. Gnr/bnr: 214/135 og 214/152.
Nybygg av næringsområde i Fredrikstad
Gnr/bnr: 638/36, 641/85. Ca 92 daa.
Nybygg av boliger på Rolvsøy i Fredrikstad
79 stk leiligheter fordelt på 3 bygg, 18 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg og 4 stk eneboliger. Gnr/bnr 726/14, 100
Etablering av datasenter i eksisterende fjellhall i Fredrikstad
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Ny-og ombygging av leiligheter og næring på Kråkerøy i Fredrikstad
Ca 45 stk leiligheter og 9000-10000 m2 med næringsarealer. Gnr/bnr 423/2, 155, 159, 168 mfl
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Gnr/bnr 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Til- og ombygg av skole samt nybygg av idrettshall i Kråkerøy
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Nybygg av boliger i Fredrikstad
Gnr/bnr: 601/16, 24.
Etablering av 132 kV kabel i Fredikstad kommune
Prosjektet gjelder legging og montasje 132 KV kabler på strekningen Rødsmyra-Tangen inkl. etablering av føringsveier. Leggning og trekkning av ca 7,6 km 132 kV kabler fordelt på 11 delstrekninger. Etablere ca. 4,6 km føringsveier, hvor 1,4 km er støpt rørkanal og ca 3,2 km er jordgrøft.
Nybygg av tomannsboliger i Fredrikstad
Gnr/bnr: 716/35, 45, 178/18, 34 mfl. Ca 15 daa.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Riks- og fylkesveger i Østfold
Våler, Sarpsborg, Halden, Råde, Rygge, Moss, Eidsberg, Trøgstad, Fredrikstad, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim. 62 338 tonn asfalt, 150 000 m2 fresing.
Nybygg av kai i Janbukta på Øra Industriområde i Fredrikstad
Bygging av kai i Janbukta som ligger mellom RoRo-rampen/Kai 70 oppstrøms og Containerkaien nedstrøms på Øra Industriområde i Fredrikstad. Utbyggingen vil tilføre ca. 4000m2 ekstra terminalområde og fjerne en logistikkmessig flaskehals inne på terminalområdet. Bygging av pelekai, forsterkning av bakareal og bygging av spuntvegg mot RoRo-rampen, samt nødvendig kaiutstyr.
Tilbygg alt. nybygg av bibliotek i Fredrikstad
Ønske om utvidelse av eksisterende bygg med 2500-3000 kvm. Flere alternativer vurderes.
Nybygg av utleieboliger i Fredrikstad
Tiltakshaver blir Fredrikstad Eiendomsutvikling, selskapet er under etablering.
Rehabilitering av barnehage i Fredrikstad
Prosjektet gjelder omgjøring av stellearealer, toalett- og garderobeforhold og kontorplasser.
Oppgradering og forlengelse av sykkelvei i Fredrikstad
800 meter gang-og sykkelvei og arealet utgør ca 8,5 dekar.
Etablering av infrastruktur for datasenter i eksisterende fjellhall i Fredrikstad
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Fredrikstad
Dette samkjøres med reguleringsplan for Mineberget for hallidrett.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Fredrikstad
Området avgrenses i Kapellveien/Redaktør Urdahlsgate mot øst, St.Croix undergang mot vest, Hans Jacob Nilsens gate mot syd og Søren Wieses vei/Guldbergveien mot nord. Det skal legges nye vann-, spillvann- og overvannsledninger, samt at veier skal rehabiliteres. Total strekning er 1150m. I tillegg skal det settes av stikkledninger til eksisterende bebyggelse.
Etablering av innfartsparkering for bil og sykkel i Fredrikstad kommune
Prosjektet omfatter fire delprosjekter. Fellesutlysning for: Fredrikstad bro (på østsiden), Vennelystveien(2 arealer), Smertu og Krossnes/Ålekilen. I tillegg skal det etableres et leskur på Smertu fergeleie. Prosjektene er en del av Bypakke Nedre Glomma i Fredrikstad kommune.
Rehabilitering av kunstgressbane i Fredrikstad
Felles utlysing på Rolvsøy, Begby og Kråkerøy. Total kostnad for alle tre prosjektene: 9 mill.
Nybygg av stupetårn til Foten badeplass i Fredrikstad kommune
Oppdraget omfatter et stupetårn på 3, 5, og 10 meter. Stupetårnet skal bygges i kompositt (vekt ca 2500 kg) og fundamenteres på et betongfundament med fjellbolter inn i fjellet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: