Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidsberg

Nybygg av flerbolighus på Opsahlåsen i Eidsberg
17 daa. Infrastruktur lagt frem til grensen av området.
Nybygg av gang/sykkelvei langs rv22 i Eidsberg kommune
Del av prosjektet Sykkelbyen Askim og Mysen. 4 km.
Nybygg av gang/sykkelvei langs fv128 i Eidsberg kommune
Del av prosjektet Sykkelbyen Askim og Mysen. 2 km.
Etablering av heis i omsorgssenter i Eidsberg
Det skal etableres en ny sengeheis med tilhørende sjakt og teknikk i eksisterende bygningsmasse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: