Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidsberg

Nytt veglys på E18 Ørje-Melleby i Marker/Eidsberg
ca 128 stk eksisterende armatur til veilys og stolpeinnsatser skal skiftes ut.
Nytt veglys på E18 Ørje-Melleby i Marker/Eidsberg
Ca 3 km. Det skal graves for trekkerør, settes trekkekummer, trekke kabler, samt etablere ensidig veilys på strekningen.
Nytt veglys på E18 Ørje-Melleby i Marker/Eidsberg
ca 7 km. Det skal etableres veilys ensidig. Kablene skal trekkes i eksisterende trekkerør.
Utvendig vedlikehold av ungdomsskole i Mysen
Takene som skal rehabiliteres er på ca. 2500 m2 og er bygget opp med rupanel tekket med papp, sløyfer og lekter samt takstein i tegl.
Utvidelse av kirkegård i Mysen
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Ikke finansiert. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: