Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidsberg

Utvendig vedlikehold av ungdomsskole i Mysen
Takene som skal rehabiliteres er på ca. 2500 m2 og er bygget opp med rupanel tekket med papp, sløyfer og lekter samt takstein i tegl.
Utvidelse av kirkegård i Mysen
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Ikke finansiert. Antatt byggestart.
Etablering av heis i omsorgssenter i Eidsberg
Det skal etableres en ny sengeheis med tilhørende sjakt og teknikk i eksisterende bygningsmasse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: