Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Askim

Utvidelse av badeanlegg i Askim
Østfoldbadet skal utvides med en ny del med 6 baners hovedbasseng på 25x10,5 meter, samt garderobefasiliteter med plass til 160 personer. Treningsrom, sosialt rom og fysioterapiavdelning. Utbyggingen skal tilpasses adkomst fra eksisterende anlegg. I tillegg skal det bygges nytt utebassenganlegg med tilhørende uteområde tilrettelagt for solsenger, lekeområde og infrastruktur for salgsboder for mat og drikke.
Nybygg av infrastruktur på Ødegård Park i Askim, B4
Totalt ca 120 boenheter på Ødegård Park.
Riving-og nybygg av omsorgsboliger i Askim
Askim Rådhus AS er grunneier. 4-5 stk boenheter.
Nybygg av vei, gang-og sykkelvei og gatelys i Askim
Forlengelse av Sagveien, frem mot etablert rundkjøring i Rakkestadveien. Ca 550m kjørvei med gang-/sykkelvei, VA-anlegg og belysning.
Rehabilitering og nyetablering av VA-ledning og GS-vei i Askim
Prosjektet er lokalisert i Askim sentrum og består hovedsakelig av saneringsarbeid (totalt ca 1500m) for å rydde opp i eldre vann- og avløpsledninger i boligfelt, samt etablering av ny overføringsledning for vann langs Eidsveien, samt etablering av ny gang- og sykkelvei langs Vammalinna (ca 730m).
Utfasing av oljekjeler i Askim
Fas 1 2018 - Utfasing av oljekjeler på Askim rådhus, Korsgård skole og Energisentral Løkentunet (Energisentral Løkentunet blir muligens i 2019). Fase 2 2019 - Utfasing av oljekjeler på Askimhallen og Moen skole. Fase 3 2020 - Tilkoble Prestenggatatil fjernvarme levert fra Askim helsehus.
Utfasing av oljekjeler ved energisentral i Askim
Fas 1 2018 - Utfasing av oljekjeler på Askim rådhus, Korsgård skole og Energisentral Løkentunet (Energisentral Løkentunet blir muligens i 2019). Fase 2 2019 - Utfasing av oljekjeler på Askimhallen og Moen skole. Fase 3 2020 - Tilkoble Prestenggatatil fjernvarme levert fra Askim helsehus.
Utfasing av oljekjeler ved omsorgsboliger i Askim
Fas 1 2018 - Utfasing av oljekjeler på Askim rådhus, Korsgård skole og Energisentral Løkentunet (Energisentral Løkentunet blir muligens i 2019). Fase 2 2019 - Utfasing av oljekjeler på Askimhallen og Moen skole. Fase 3 2020 - Tilkoble Prestenggatatil fjernvarme levert fra Askim helsehus.
Utfasing av oljekjeler ved rådhus i Askim
Fas 1 2018 - Utfasing av oljekjeler på Askim rådhus, Korsgård skole og Energisentral Løkentunet (Energisentral Løkentunet blir muligens i 2019). Fase 2 2019 - Utfasing av oljekjeler på Askimhallen og Moen skole. Fase 3 2020 - Tilkoble Prestenggatatil fjernvarme levert fra Askim helsehus.
Utfasing av oljekjeler ved skole i Askim
Fas 1 2018 - Utfasing av oljekjeler på Askim rådhus, Korsgård skole og Energisentral Løkentunet (Energisentral Løkentunet blir muligens i 2019). Fase 2 2019 - Utfasing av oljekjeler på Askimhallen og Moen skole. Fase 3 2020 - Tilkoble Prestenggatatil fjernvarme levert fra Askim helsehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: