Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Askim

Nybygg av omsorgs- og sykehjem i Askim
Blir delt inn i flere byggetrinn. 180-190 boenheter.
Utvidelse av badeanlegg i Askim
TEK 17. Nybygg av svømmehall+ utendørs basseng. Stålbasseng med 6 baner på 25x12,5 meter. Utebasseng og barnebasseng på til sammen ca 400 m2.
Nybygg av boliger i Askim
Ca 80-95 stk boenheter.
Rehabilitering og nyetablering av VA-ledning og GS-vei i Askim
Prosjektet er lokalisert i Askim sentrum og består hovedsakelig av saneringsarbeid (totalt ca 1500m) for å rydde opp i eldre vann- og avløpsledninger i boligfelt, samt etablering av ny overføringsledning for vann langs Eidsveien, samt etablering av ny gang- og sykkelvei langs Vammalinna (ca 730m).
Grunnundersøkelser for kvikkleiresone 771 Sekkelsten og 774 Askim Prestegård i Askim kommune
Multiconsult Norge AS har på oppdrag for NVE utarbeidet borplan, og vil stå for oppfølging mot boreentreprenør. Grunnundersøkelsene skal rapporteres fortløpende til Multiconsult Norge AS og NVE.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: