Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Askim

Nybygg av boligområde i Askim, B4
Totalt ca 120 boenheter på Ødegård Park. Rekkehus, 2-, 4- og 6-mannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Askim
Gnr/bnr: 52/37 og 52/356.
Nybygg av barnehage i Askim
Gnr./bnr:54/43 og deler av 54/216
Riving-og nybygg av omsorgsboliger i Askim
Askim Rådhus AS er grunneier. 4-5 stk boenheter. Gnr/bnr 99/365, 369

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: