Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Østfold fylke

Aremark (0)
Askim (12)
Eidsberg (10)
Halden (23)
Hobøl (8)
Hvaler (11)
Marker (4)
Moss (31)
Rakkestad (8)
Rygge (15)
Råde (12)
Rømskog (12)
Sarpsborg (39)
Skiptvet (11)
Spydeberg (15)
Trøgstad (6)
Våler (5)
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Nybygg av boliger i Fredrikstad
300-350 boenheter.
Nybygg av boliger på Rolvsøy i Fredrikstad
79 stk leiligheter fordelt på 3 bygg, 18 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg og 4 stk eneboliger. Gnr/bnr 726/14, 100
Nybygg av boliger i Sarpsborg
Eneboliger, flermannsboliger og lavblokk. Gnr/bnr 1050/3, 252, 1049/13
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Gnr/bnr 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av leiligheter og næring ved Verket hotell i ny bydel i Moss
700 m2 næring. Uklart angående BTA på leiligheter.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus.
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
15 stk eneboligtomter og 9 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (34-40 stk boenheter).
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
17 stk eneboligtomter og 8 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (25-30 stk boenheter).
Nybygg av boliger i Askim
Ca 80-95 stk boenheter.
Om- og tilbygg av videregående skole i Fredrikstad
Det er behov for nye undervisningsarealer for Elektro og Teknikk/industriell produksjon, samt nytt skolebygg for Studiespesialisering. Utøkning for rundt 400 elever.
Nybygg av hotell i Moss
Detaljregulering er godkjent.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2022.
Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Tett-lav bebyggelse i maks 2 etasjer i form av eneboliger i kjede eller flermannsboliger. Noe eneboligtomter.
Til- og ombygg av skole samt nybygg av idrettshall i Kråkerøy
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Utvidelse av badeanlegg i Askim
Østfoldbadet skal utvides med en ny del med 6 baners hovedbasseng på 25x10,5 meter, samt garderobefasiliteter med plass til 160 personer. Treningsrom, sosialt rom og fysioterapiavdelning. Utbyggingen skal tilpasses adkomst fra eksisterende anlegg. I tillegg skal det bygges nytt utebassenganlegg med tilhørende uteområde tilrettelagt for solsenger, lekeområde og infrastruktur for salgsboder for mat og drikke. Automasjon og systemintegrasjon: Guard Automation AS, Jon Egil Ek.
Ombygg og rehabilitering av skole i Trosvik, trinn 3
Totalkostnad for Trosvik skole 124 MNOK.
Nybygg av boliger på Bankerød i Hvaler
4 åttemannsboliger og 1 firemannsbolig.
Nybygg av flerbolighus og kontor i Fredrikstad, trinn 1
Prosjektet er en del av en større utbygging på totalt 70 st leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og kontor i Fredrikstad, trinn 2
Prosjektet er en del av en større utbygging på totalt 70 st leiligheter.
Etablering av 132 kV kabel i Fredikstad kommune
Prosjektet gjelder legging og montasje 132 KV kabler på strekningen Rødsmyra-Tangen inkl. etablering av føringsveier. Leggning og trekkning av ca 7,6 km 132 kV kabler fordelt på 11 delstrekninger. Etablere ca. 4,6 km føringsveier, hvor 1,4 km er støpt rørkanal og ca 3,2 km er jordgrøft.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Riks- og fylkesveger i Østfold
Våler, Sarpsborg, Halden, Råde, Rygge, Moss, Eidsberg, Trøgstad, Fredrikstad, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim. 62 338 tonn asfalt, 150 000 m2 fresing.
Nybygg av eneboliger i Askim
Gnr/bnr: 52/37 og 52/356.
Nybygg av flerbolighus på Tomter i Hobøl, felt 4A
12-18 byggemåneder. 2-3 etasje.
Nybygg av kai i Janbukta på Øra Industriområde i Fredrikstad
Bygging av kai i Janbukta som ligger mellom RoRo-rampen/Kai 70 oppstrøms og Containerkaien nedstrøms på Øra Industriområde i Fredrikstad. Utbyggingen vil tilføre ca. 4000m2 ekstra terminalområde og fjerne en logistikkmessig flaskehals inne på terminalområdet. Bygging av pelekai, forsterkning av bakareal og bygging av spuntvegg mot RoRo-rampen, samt nødvendig kaiutstyr.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Råde
Ca. 250 mål. Gnr/bnr 99,100/1,2,5 m.fl.
Nybygg av boliger i Greåker
Boligområde: 1,5 daa. Industriområde: 5.0 daa. Vei: 1.0 daa. Grønnstruktur: 2.5 daa.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Spydeberg
135 daa. Infrastruktur for totalt ca. 225 nye boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: