Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Østfold fylke

Aremark (3)
Askim (15)
Eidsberg (15)
Halden (51)
Hobøl (13)
Hvaler (20)
Marker (9)
Moss (40)
Rakkestad (8)
Rygge (24)
Råde (8)
Rømskog (3)
Sarpsborg (86)
Skiptvet (5)
Spydeberg (9)
Trøgstad (7)
Våler (13)
Etablering av ny bydel i Moss
Ny bydel med ca 2500 nye boliger og næring, Totalt 270 000 m2.
Nybygg av boliger i Fredrikstad
300-350 boenheter.
Nybygg av bølgepappfabrikk i Halden
RIBfysikk; Sweco Norge AS
Nybygg av omsorgsboliger, leiligheter, kontor, bibliotek og bevertning mm i Skiptvet
Gnr/bnr 55/132, 55/16, 55/34, 55/24, 55/28, 55/44 og 55/46. Samt del av Gnr 55/bnr 2. 2-7 etasjer.
Nybygg av lager og kontor i Moss
Moss Næringspark. 220 mål. Høytlager 10000 kvm, innvendig høyde 32 meter. Lager 46500 kvm, kontor og servicearealer 3000 kvm. Porter: Assa Abloy. Lås og beslag: Lexow Låsservice AS, Morten Larsen. Solavskjerming: Celsius AS.
Etablering av datasenter i eksisterende fjellhall i Fredrikstad
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Nybygg av boliger i Sarpsborg
Eneboliger, flermannsboliger og lavblokk. Gnr/bnr 1050/3, 252, 1049/13
Ny-og ombygging av leiligheter og næring på Kråkerøy i Fredrikstad
Ca 45 stk leiligheter og 9000-10000 m2 med næringsarealer. Gnr/bnr 423/2, 155, 159, 168 mfl
Nybygg av leiligheter ved Vesterelva på Gressvik i Fredrikstad
HUS A-I. Byggekran: Craneway AS, Ståle Døhl.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174
Nybygg av vindkraftverk i Marker
15 vindkraftverk. Årlig strømproduksjon til over 10.000 husstander.
Nybygg av demensboligsenter i Halden
2,5 etasje. 96 boenheter og dagsenter for 25 personer. Det står er institusjons bygg fra 1950 tallet på området.
Nybygg av boligblokk i Sarpsborg
80-100 stk leiligheter.
Nybygg av boligområde i Halden
Byggeklare tomter. Totalt kan det bygges ca 150 boenheter.
Nybygg av hotell i Ørje
Ca 10-15 mål.
Nybygg av boliger mm på Kambo i Moss
250 da. 8-10 felt. 400 boliger.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus.
Nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl
Riving av ungdomshjem og nybygg av leiligheter mm i Fredrikstad
12 mål som ligger mellom Pettersand og Gluppeveien. 3 stk leilighetsbygg i 3-5 etasjer med parkeringskjeller. 3 stk leiligheter i rekkehus/kjedehus med carport.
Nybygg av sentrumsbebyggelse i Sarpsborg
Næringsarealer i 1 etasje. 90-100 leiligheter
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
15 stk eneboligtomter og 9 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (34-40 stk boenheter).
Nybygg av boliger i Askim
Ca 80-95 stk boenheter.
Nybygg av felles renseanlegg i Frevar, Fredrikstad
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune.
Utvikling av område for nytt bydelssenter i Grålum
Del av "Smart Mobilitet Grålum".
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2022.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2024.
Nybygg av base for redningshelikopter i Rygge
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter. Plass til 3 helikoptre.
Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Tett-lav bebyggelse i maks 2 etasjer i form av eneboliger i kjede eller flermannsboliger. Noe eneboligtomter.
Til- og ombygg av skole samt nybygg av idrettshall i Kråkerøy
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Ny 4-felts vei på Fv 109 Alvim-Torsbekkdalen/Råbekken-Alvim
Fv 109 Råbekken -Alvin på totalt ca 7,5km, og er delt inn i 3 delstrekninger; Alvim-tindlund, Tindlund-Hatteveien og Hatteveien-Råbekken. Del av Bypakke Nedre Glomma. Inkludert VA-ledning mellom Yven-Alvim, oppdragsgiver Sarpsborg Kommune.
Nybygg av leiligheter og forretning i Fredrikstad
Samarbeidsprosjekt. Næring i første 1.etg. Leilighetene i 3 skip på toppen. Parkeringshus i 2 etasjer. Gnr/bnr 300/790, 1490
Nybygg av blokkleiligheter i Gamle Fredrikstad, trinn 1
Lyngen Borettslag. Trinnvis utbygging, totalt ca 3-4 trinn.
Nybygg av hytteområde på Slevik i Fredrikstad
36 tomter. Gnr/bnr 64/45, 324, 327, 426, 452, 454 og 493
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 2
Ca 54 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Ombygging til leiligheter ved Jeløy
Ses i sammenheng med utviklingseiendommen i Værftsgata 7.
Tilbygg, påbygg og ombygging av skole i Trosvik, trinn 2
Totalkostnad for Trosvik skole 124 MNOK.
Fornyelse av fasade og innvendig ombygging av kontor, butikk og kafe mm i Moss
Ikke behov for grunn- og fundamententreprenører.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Hobøl, felt 1
Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boliger på Bankerød i Hvaler
4 åttemannsboliger og 1 firemannsbolig.
Nybygg av flerbolighus på Opsahlåsen i Eidsberg
17 daa. Infrastruktur lagt frem til grensen av området.
Nybygg av leiligheter i Moss
Fellesgarasjekjeller med hus H1 og H2.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 3
Ca 26 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: