Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Østfold fylke

Aremark (3)
Askim (10)
Eidsberg (13)
Halden (42)
Hobøl (14)
Hvaler (18)
Marker (5)
Moss (41)
Rakkestad (6)
Rygge (22)
Råde (8)
Rømskog (3)
Sarpsborg (64)
Skiptvet (3)
Spydeberg (10)
Trøgstad (7)
Våler (10)
Nybygg av forretningsbygg og lager i Hobøl
Ca. 450 mål gjenstår. Skal bygges ut under 10-15 år.
Nybygg av leiligheter i Moss
Melløs-Høyden. Rabekkgata 4 og 6. 55 mål. 700-900 stk boliger.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 1
50 leiligheter over 2 blokker, og 50 fristående småhus.
Ny-og ombygging av leiligheter og næring på Kråkerøy i Fredrikstad
Ca 45 stk leiligheter og 9000-10000 m2 med næringsarealer. Gnr/bnr 423/2, 155, 159, 168 mfl
Nybygg av boliger i Sarpsborg
Eneboliger, flermannsboliger og lavblokk. Gnr/bnr 1050/3, 252, 1049/13
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Gnr/bnr 300/366, 370, 719, 1450 m fl
Nybygg av leiligheter ved Vesterelva på Gressvik i Fredrikstad
HUS A-I. Byggekran: Craneway AS, Ståle Døhl. Spunting: Råde Graveservice AS. Badekaminer: Part AB.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174
Nybygg av boligområde i Halden
Byggeklare tomter. Totalt kan det bygges ca 150 boenheter.
Nybygg av demensboligsenter i Halden
2,5 etasje. 96 boenheter og dagsenter for 25 personer. Det står er institusjons bygg fra 1950 tallet på området.Skiltleverandør er Konsulent tjenesten Ringtun gruppen eiendom AS
Nybygg av boligblokk i Sarpsborg
80-100 stk leiligheter.
Nybygg av boliger mm på Kambo i Moss
250 da. 8-10 felt. 400 boliger.
Nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg
Totalt ca 200-220 boliger på Groth feltet, sammen med Block Watne AS Østfold og to private grunneiere. Parkeringskjeller.
Nybygg av sentrumsbebyggelse i Sarpsborg
Næringsarealer i 1 etasje. 90-100 leiligheter
Nybygg av felles renseanlegg i Frevar, Fredrikstad
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune.
Nybygg av hotell i Moss
Detaljregulering er godkjent.
Nybygg av boligområde i Askim, B4
Totalt ca 120 boenheter på Ødegård Park. Rekkehus, 2-, 4- og 6-mannsboliger.
Nybygg av base for redningshelikopter i Rygge
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter. Plass til 3 helikoptre.
Ny 4-felts vei på Fv 109 Alvim-Torsbekkdalen/Råbekken-Alvim
Fv 109 Råbekken -Alvin på totalt ca 7,5km, og er delt inn i 3 delstrekninger; Alvim-tindlund, Tindlund-Hatteveien og Hatteveien-Råbekken.
Ny 4-felts vei på Fv 109 Alvim-Torsbekkdalen/Råbekken-Alvim
Fv 109 Råbekken -Alvin på totalt ca 7,5km, og er delt inn i 3 delstrekninger; Alvim-tindlund, Tindlund-Hatteveien og Hatteveien-Råbekken.
Ny 4-felts vei på Fv 109 Alvim-Torsbekkdalen/Råbekken-Alvim
Fv 109 Råbekken -Alvin på totalt ca 7,5km, og er delt inn i 3 delstrekninger; Alvim-tindlund, Tindlund-Hatteveien og Hatteveien-Råbekken. Del av Bypakke Nedre Glomma. Inkludert VA-ledning mellom Yven-Alvim, oppdragsgiver Sarpsborg Kommune.
Rehabilitering og ombygg av Ankomstsenter Østfold
Fase 1 Planlagt utført i 2018: Etterisolering av fasader, etterisolering av tak og oppgradering av ventilasjonsanlegget Fase 2 Gjennomføring av nødvendige investeringer for å understøtte ny asylflyt/tilpasninger til PUMA2-prosjektet. – Planlagt utført i 2019: Utvidelse av areal, etablering av kontorløsninger, etablering av ankomstflytsone, tilpasninger i innkvarteringsløsningen/teltsalen Fase 3 Opsjoner
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 2
Ca 54 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Ombygg og rehabilitering av skole i Trosvik, trinn 3
Totalkostnad for Trosvik skole 124 MNOK.
Tilbygg, påbygg og ombygging av skole i Trosvik, trinn 2
Totalkostnad for Trosvik skole 124 MNOK.
Nybygg av flerbolighus på Opsahlåsen i Eidsberg
17 daa. Infrastruktur lagt frem til grensen av området.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 3
Ca 26 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Nybygg av eneboliger i Larkollen
Uklart omfang. Antatt byggestart og kostnad. Ca. 35 enbolighus.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tomter, trinn 4
Totalt 100-110 stk boenheter på Øyen Nordre. Ikke behov for stålentreprenør.
Nybygg av forretnings-og kontorbygg i Tistedal sentrum
Regulering godkjent. Ca 10 mål. Gnr/bnr 149/3, 4, 180 mfl

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: