Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Østfold fylke

Aremark (1)
Askim (14)
Eidsberg (13)
Halden (29)
Hobøl (13)
Hvaler (10)
Marker (5)
Moss (46)
Rakkestad (8)
Rygge (9)
Råde (17)
Rømskog (12)
Sarpsborg (44)
Skiptvet (11)
Spydeberg (21)
Trøgstad (9)
Våler (5)
Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Nybygg av forretningsbygg og lager i Hobøl
Ca. 450 mål gjenstår. Skal bygges ut under 10-15 år.
Nybygg av leiligheter i Moss
Melløs-Høyden. Rabekkgata 4 og 6. 55 mål. 700-900 stk boliger. Gnr/bnr: 2/1618, 1620.
Nybygg av boliger i Fredrikstad
Ca 650-700 stk boliger. 4-5 etasjer.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
135 daa. Totalt utbygging ca. 225 nye boenheter.
Nybygg av boliger på Rolvsøy i Fredrikstad
79 stk leiligheter fordelt på 3 bygg, 18 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg og 4 stk eneboliger. Gnr/bnr 726/14, 100
Ny-og ombygging av leiligheter og næring på Kråkerøy i Fredrikstad
Ca 45 stk leiligheter og 9000-10000 m2 med næringsarealer. Gnr/bnr 423/2, 155, 159, 168 mfl
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Gnr/bnr 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av boliger i Råde, trinn 1
Ca 450 boenheter. Gnr/bnr: 99,100/1,2,5 m.fl.
Nybygg av sentrumsskole på Os i Halden
Os oppvekstsenter. Os barneskole og Rødsberg ungdomskole skal slås sammen. Den nye skolen bygges i forbindelse med Os barneskole. 660 stk elever.
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
15 stk eneboligtomter og 9 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (34-40 stk boenheter).
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
17 stk eneboligtomter og 8 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (25-30 stk boenheter).
Om- og tilbygg av videregående skole i Fredrikstad
Det er behov for nye undervisningsarealer for Elektro og Teknikk/industriell produksjon, samt nytt skolebygg for Studiespesialisering. Utøkning for rundt 400 elever.
Nybygg av rekkehus i Halden
Totalt kan det bygges 50 boenheter på tomta. Gnr/bnr: 170/163, 146/7, 146/12, 170/26
Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Tett-lav bebyggelse i maks 2 etasjer i form av eneboliger i kjede eller flermannsboliger. Noe eneboligtomter.
Til- og ombygg av skole samt nybygg av idrettshall i Kråkerøy
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Rehabilitering og ombygg av Ankomstsenter Østfold
Fase 1 Planlagt utført i 2018: Etterisolering av fasader, etterisolering av tak og oppgradering av ventilasjonsanlegget Fase 2 Gjennomføring av nødvendige investeringer for å understøtte ny asylflyt/tilpasninger til PUMA2-prosjektet. – Planlagt utført i 2019: Utvidelse av areal, etablering av kontorløsninger, etablering av ankomstflytsone, tilpasninger i innkvarteringsløsningen/teltsalen Fase 3 Opsjoner
Nybygg av idrettsarena ved Remmen, Halden
Gnr/bnr: 66/820, 66/473 m.fl.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 3
Ca 26 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Etablering av 132 kV kabel i Fredikstad kommune
Prosjektet gjelder legging og montasje 132 KV kabler på strekningen Rødsmyra-Tangen inkl. etablering av føringsveier. Leggning og trekkning av ca 7,6 km 132 kV kabler fordelt på 11 delstrekninger. Etablere ca. 4,6 km føringsveier, hvor 1,4 km er støpt rørkanal og ca 3,2 km er jordgrøft.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Riks- og fylkesveger i Østfold
Våler, Sarpsborg, Halden, Råde, Rygge, Moss, Eidsberg, Trøgstad, Fredrikstad, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim. 62 338 tonn asfalt, 150 000 m2 fresing.
Nybygg av eneboliger i Askim
Gnr/bnr: 52/37 og 52/356.
Nybygg av flerbolighus på Tomter i Hobøl, felt 4A
12-18 byggemåneder. 2-3 etasje.
Nybygg av kai i Janbukta på Øra Industriområde i Fredrikstad
Bygging av kai i Janbukta som ligger mellom RoRo-rampen/Kai 70 oppstrøms og Containerkaien nedstrøms på Øra Industriområde i Fredrikstad. Utbyggingen vil tilføre ca. 4000m2 ekstra terminalområde og fjerne en logistikkmessig flaskehals inne på terminalområdet. Bygging av pelekai, forsterkning av bakareal og bygging av spuntvegg mot RoRo-rampen, samt nødvendig kaiutstyr.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Råde
Ca. 250 mål. Gnr/bnr 99,100/1,2,5 m.fl.
Nybygg av barnehage i Ørje sentrum
Klimaprosjekt. 5 avdelningar. Massivtre.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: