Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Østfold fylke

Aremark (1)
Askim (17)
Eidsberg (16)
Halden (30)
Hobøl (8)
Hvaler (18)
Marker (5)
Moss (64)
Rakkestad (8)
Rygge (12)
Råde (14)
Rømskog (12)
Sarpsborg (46)
Skiptvet (11)
Spydeberg (16)
Trøgstad (9)
Våler (9)
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
E18 Retvet-Vinterbro ny/utbedring av veg
16km. Ny Jord er et pilotprosjekt. Prosjektet vil gi verdifull erfaring i hvordan dyrket mark kan erstattes på best mulig måte i veiutbygginger.
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Totalt 1000 boenheter fordelt på trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 2 m.fl
Mellom 500-600 stk boliger totalt.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
135 daa. Totalt utbygging ca. 225 nye boenheter.
Nybygg av boliger på Rolvsøy i Fredrikstad
79 stk leiligheter fordelt på 3 bygg, 18 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg og 4 stk eneboliger. Gnr/bnr 726/14, 100
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 1
50 leiligheter over 2 blokker, og 50 fristående småhus.
Ny-og ombygging av leiligheter og næring på Kråkerøy i Fredrikstad
Ca 45 stk leiligheter og 9000-10000 m2 med næringsarealer. Gnr/bnr 423/2, 155, 159, 168 mfl
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Gnr/bnr 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av datasenter i Hobøl
Total kostnad for datasentrene i Hobøl og Fetsund sammen er 645 MNOK og total areal er 8500 m2.
Nybygg av leiligheter ved Vesterelva på Gressvik i Fredrikstad
HUS A-I. Byggekran: Craneway AS, Ståle Døhl. Spunting: Råde Graveservice AS. Badekaminer: Part AB.
Nybygg av hotell i Ørje
Ca 10-15 mål.
Nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl
Nybygg av barneskole i Spydeberg
Gnr/bnr:11/81, 11/51 og 11/51/1.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus. Gnr/bnr: 3/2584, 3124, 3125, 3216.
Tilbygg av forretningsbygg, kontor og flerbolighus i Moss
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Nybygg av sentrumsbebyggelse i Sarpsborg
Næringsarealer i 1 etasje. 90-100 leiligheter
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
17 stk eneboligtomter og 8 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (25-30 stk boenheter).
Nybygg av rekkehus i Halden
Totalt kan det bygges 50 boenheter på tomta. Gnr/bnr: 170/163, 146/7, 146/12, 170/26
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174.
Nybygg av omsorgsboliger i Moss
Demensboliger. Gnr/ bnr: 3/626, 3/2062, 3/2066 og 3/2072.
Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Tett-lav bebyggelse i maks 2 etasjer i form av eneboliger i kjede eller flermannsboliger. Noe eneboligtomter.
Rehabilitering og ombygg av Ankomstsenter Østfold
Fase 1 Planlagt utført i 2018: Etterisolering av fasader, etterisolering av tak og oppgradering av ventilasjonsanlegget Fase 2 Gjennomføring av nødvendige investeringer for å understøtte ny asylflyt/tilpasninger til PUMA2-prosjektet. – Planlagt utført i 2019: Utvidelse av areal, etablering av kontorløsninger, etablering av ankomstflytsone, tilpasninger i innkvarteringsløsningen/teltsalen Fase 3 Opsjoner
Nybygg av boliger på Bankerød i Hvaler
4 åttemannsboliger og 1 firemannsbolig.
Nybygg av konsentret småhusbebyggelse i Moss
Det antas å bli ca. 39 boenheter i 2-,3- og 4-romsboliger, fordelt over 2-3 etasjer. Gnr/bnr: 2/2206, 2207.
Nybygg av eneboliger i Askim
Gnr/bnr: 52/37 og 52/356.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 3
Ca 26 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Nybygg av sjøboder og leiligheter i Knutvika, Larkollen
90-100 sjøboder og 16 utleieleiligheter.
Ombygg til kino, bibliotek og helsesenter m.m i Halden
Halden bibliotek. Frivilligsentralen i Halden. Edderkoppen gavemakeri med verksted. Kino med 3 saler. Ungdomskafè med aktiviteter . Familiens hus (Helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Maurtua åpne barnehage, Jordmor, PPT, Spesialpedagogisk team, Barnevernet).
Nybygg av seniorboliger i Rygge
14-16 byggemåneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: