Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Østfold fylke

Aremark (0)
Askim (15)
Eidsberg (13)
Halden (39)
Hobøl (13)
Hvaler (11)
Marker (4)
Moss (50)
Rakkestad (14)
Rygge (30)
Råde (11)
Rømskog (4)
Sarpsborg (89)
Skiptvet (9)
Spydeberg (11)
Trøgstad (7)
Våler (15)
Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Nybygg av lager og logistikkbygg i Våler
Totalt 2500 mål. Flere grunneiere.
Nybygg av boliger og nærsenter i Fredrikstad, fase 2 mfl
3000 m2 med forretning. Samarbeidsprosjekt mellom BetonmastHære Eiendom AS og Jo Capital AS.
Nybygg av leiligheter i Moss
130-140 stk leiligheter i 3-8 etasjers blokker.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2023.
Nybygg av flerbolighus i Sarpsborg
Høyblokk bebyggelse, 8 etasjer.
Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Eneboliger, flermannsboliger og lavblokk.
Nybygg av leiligheter i Fredrikstad
4-5 etasjer. Trinn 1 inneholder 36 stk leiligheter.
Nybygg av omsorgs- og sykehjem i Askim
Blir delt inn i flere byggetrinn. 180-190 boenheter.
Nybygg av storhandelssenter i Rygge
Ca. 250 parkeringsplasser.
Etablering av datasenter i eksisterende fjellhall i Fredrikstad
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Utvidelse av badeanlegg i Askim
TEK 17. Nybygg av svømmehall+ utendørs basseng. Stålbasseng med 6 baner på 25x12,5 meter. Utebasseng og barnebasseng på til sammen ca 400 m2.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter mm i Fredrikstad
Takterrasse. Næringsarealer på til sammen 880 kvadratmeter i første etasje og 37 leiligheter i varierende størrelse i de øvrige etasjene.
Nybygg av vindkraftverk i Marker
15 vindkraftverk. Årlig strømproduksjon til over 10.000 husstander.
Nybygg av boligområde i Halden
Byggeklare tomter. Totalt kan det bygges ca 150 boenheter.
Nybygg av boligblokk i Sarpsborg
80-100 stk leiligheter.
Nybygg av demensboligsenter i Halden
96 boenheter og dagsenter for 25 personer. Det står er institusjons bygg fra 1950 tallet på området.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 3
Ca 30 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 4 mfl
Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Nybygg av leiligheter på Verksbyen i Fredrikstad
Totalt ca 1200 boliger i 8-9 års tid.
Tilbygg av forretningsbygg, kontor og flerbolighus i Moss
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Nybygg av kjøpesenter, kontor og lager på Grønli i Fredrikstad
Prosjekt i tidlig stadie. Ligger på vent. Uklart angående oppstart og omfang. ca 7500m2 byggingsareal. Antatt start og kostnad.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus.
Nybygg av boliger i Askim
Ca 80-95 stk boenheter.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2024.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2022.
Nybygg av rekkehus i Halden
Totalt kan det bygges 50 boenheter på tomta.
Utvidelse av sykehjem i Fredrikstad, fase II
SHA-koordinator: Multiconsult Fredrikstad, Erik Bjar. 32 plasser.
Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Tett-lav bebyggelse i maks 2 etasjer i form av eneboliger i kjede eller flermannsboliger. Noe eneboligtomter.
Tilbygg av forretningsbygg i Sarpsborg
Tidlig og usikkert prosjekt. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av idrettspark og ny svømmehall i Eidsberg
Svømmehall; 3106 m2 BTA. NUNO Arkitektur AS har utført skisser på den nye svømmehallen.
Nybygg av leiligheter på Kulås i Sarpsborg
Totalentreprisekostnad; 113,2 millioner kroner (eks. mva.).
Nybygg av leiligheter og forretning i Fredrikstad
Samarbeidsprosjekt. Næring i første 1.etg. Leilighetene i 3 skip på toppen. Parkeringshus i 2 etasjer.
Nybygg av boligblokk og rekkehus med parkeringskjeller i Sarpsborg
Totalt skal det bygges mellom 50-70 boenheter.
Tilbygg av skole i Trosvik, trinn 1
Skolen skal få et helt nytt tilbygg på 2.222 kvadratmeter i bruksareal. Her blir det SFO-base og 12 klasserom for 1. til 3. klasse, samt kontorer, garderober og grupperom. Det blir også ombygging i det eksisterende skolebygget, samt et påbygg på 97 kvadratmeter. Sykkelstativer med parkering for 100 sykler og aktivitetsløype i parkområdet i tilknytning til skolen. Landmåling: Big AS, Kenneth Høiom
Nybygg av boliger på Bankerød i Hvaler
4 åttemannsboliger og 1 firemannsbolig.
Nybygg av hotell i Mysen, Eidsberg, trinn 1
Hotellet får 99 dobbeltrom og 200 senger fordelt på tre etasjer. I tillegg blir det restaurant med plass til ca. 160 gjester og en konferansesal for 180, samt en rekke grupperom.
Nybygg av leiligheter i Moss
Fellesgarasjekjeller med hus H1 og H2.
Til -og ombygging alt nybygg av sykehjem i Rakkestad, trinn 2
Forprosjekt for til- og ombygg er utført
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 2
Ca 54 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Nybygg av leiligheter i Moss
Fellesgarasjekjeller med hus A4.
Bygningsmessige tilpasninger for redningshelikopter, Rygge
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Byggestart i løpet av 2016-2019.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tomter, trinn 4
Totalt 100-110 stk boenheter på Øyen Nordre.
Nybygg av flerbolighus og kontor i Fredrikstad, trinn 2
Prosjektet er en del av en større utbygging på totalt 70 st leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: