Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Østfold fylke

Aremark (4)
Askim (13)
Eidsberg (23)
Halden (35)
Hobøl (12)
Hvaler (14)
Marker (7)
Moss (38)
Rakkestad (7)
Rygge (22)
Råde (6)
Rømskog (3)
Sarpsborg (56)
Skiptvet (2)
Spydeberg (24)
Trøgstad (5)
Våler (8)
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Nybygg av boliger og nærsenter i Fredrikstad, fase 2 mfl
3000 m2 med forretning. Samarbeidsprosjekt mellom BetonmastHære Eiendom AS og Jo Capital AS. Gnr/bnr: 214/135 og 214/152.
Nybygg av bølgepappfabrikk i Halden
RIBfysikk; Sweco Norge AS
Nybygg av flerbolighus i Fredrikstad
Totalt 950 leiligheter. Planlagt 5-6 etasjer.
Nybygg av boliger på Rolvsøy i Fredrikstad
79 stk leiligheter fordelt på 3 bygg, 18 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg og 4 stk eneboliger. Gnr/bnr 726/14, 100
Nybygg av boliger i Sarpsborg
Eneboliger, flermannsboliger og lavblokk. Gnr/bnr 1050/3, 252, 1049/13
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Gnr/bnr 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av leiligheter ved Vesterelva på Gressvik i Fredrikstad
HUS A-I. Byggekran: Craneway AS, Ståle Døhl. Spunting: Råde Graveservice AS. Badekaminer: Part AB.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174.
Nybygg av sentrumsskole på Os i Halden
Os oppvekstsenter. Os barneskole og Rødsberg ungdomskole skal slås sammen. Den nye skolen bygges i forbindelse med Os barneskole. 660 stk elever.
Nybygg av svømmehall i Halden
I forbindelse med utvikling av ny sentrumsplan ble det skissert en visjon om en større fornyelse av Halden sentrum rundt Os. Denne visjonen inneholdt bla. en ny svømmehall.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus.
Nybygg av leiligheter på Verksbyen i Fredrikstad
Totalt ca 1200 boliger i 8-9 års tid. Ikke behov for flislegger.
Nybygg av sentrumsbebyggelse i Sarpsborg
Næringsarealer i 1 etasje. 90-100 leiligheter
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
15 stk eneboligtomter og 9 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (34-40 stk boenheter).
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
17 stk eneboligtomter og 8 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (25-30 stk boenheter).
Nybygg av boligområde i Askim, B4
Totalt ca 120 boenheter på Ødegård Park. Rekkehus, 2-, 4- og 6-mannsboliger.
Nybygg av base for redningshelikopter i Rygge
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter. Plass til 3 helikoptre.
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse i Yvenåsen, Sarpsborg
Ca 100 mål. Området er delt inn i to områder. Dette prosjekt og et privat område.
Ombygg og rehabilitering av skole i Trosvik, trinn 3
Totalkostnad for Trosvik skole 124 MNOK.
Nybygg av flerbolighus på Opsahlåsen i Eidsberg
17 daa. Infrastruktur lagt frem til grensen av området.
Etablering av 132 kV kabel i Fredikstad kommune
Prosjektet gjelder legging og montasje 132 KV kabler på strekningen Rødsmyra-Tangen inkl. etablering av føringsveier. Leggning og trekkning av ca 7,6 km 132 kV kabler fordelt på 11 delstrekninger. Etablere ca. 4,6 km føringsveier, hvor 1,4 km er støpt rørkanal og ca 3,2 km er jordgrøft.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tomter, trinn 4
Totalt 100-110 stk boenheter på Øyen Nordre. Ikke behov for stålentreprenør.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Riks- og fylkesveger i Østfold
Våler, Sarpsborg, Halden, Råde, Rygge, Moss, Eidsberg, Trøgstad, Fredrikstad, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim. 62 338 tonn asfalt, 150 000 m2 fresing.
Nybygg av eneboliger i Askim
Gnr/bnr: 52/37 og 52/356.
Nybygg av seniorboliger i Rygge
14-16 byggemåneder.
Nybygg av flerbolighus på Tomter i Hobøl, felt 4A
12-18 byggemåneder. 2-3 etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: