Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Østfold fylke

Aremark (1)
Askim (21)
Eidsberg (8)
Halden (51)
Hobøl (4)
Hvaler (11)
Marker (2)
Moss (23)
Rakkestad (5)
Rygge (15)
Råde (3)
Rømskog (3)
Sarpsborg (60)
Skiptvet (6)
Spydeberg (7)
Trøgstad (4)
Våler (7)
Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Nybygg av boliger i Fredrikstad
300-350 boenheter.
Nybygg av blokkleiligheter i Gamle Fredrikstad, trinn 1
Lyngen Borettslag. Trinnvis utbygging, totalt ca 3-4 trinn.
Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Eneboliger, flermannsboliger og lavblokk.
Nybygg av boliger på Rolvsøy i Fredrikstad
79 stk leiligheter fordelt på 3 bygg, 18 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg og 4 stk eneboliger.
Nybygg av lager og kontor i Moss
Moss Næringspark. 220 mål. Høytlager 10000 kvm, innvendig høyde 32 meter. Lager 46500 kvm, kontor og servicearealer 3000 kvm. Fjerning av steinmasser. Porter; Assa Abloy.
Nybygg av lager i Fredrikstad
Lagerbygningen blir 19.000 kvadratmeter stort, tilsvarende 43.000 palleplasser.
Ny-og ombygging av leiligheter og næring på Kråkerøy i Fredrikstad
Ca 45 stk leiligheter og 9000-10000 m2 med næringsarealer.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer.
Nybygg av boligområde i Halden
Byggeklare tomter. Totalt kan det bygges ca 150 boenheter.
Nybygg av leiligheter på Gressvik i Fredrikstad
120-130 stk leiligheter fordelt på 9 små blokker.
Nybygg av leiligheter på Verksbyen i Fredrikstad
Totalt ca 1200 boliger i 8-9 års tid.
Nybygg av rekkehus i Halden
Totalt kan det bygges 50 boenheter på tomta.
Ny 4-felts vei på Fv 109 Alvim-Torsbekkdalen/Råbekken-Alvim
Fv 109 Råbekken -Alvin på totalt ca 7,5km, og er delt inn i 3 delstrekninger; Alvim-tindlund, Tindlund-Hatteveien og Hatteveien-Råbekken. Del av Bypakke Nedre Glomma. Inkludert VA-ledning mellom Yven-Alvim, oppdragsgiver Sarpsborg Kommune.
Utvidelse av badeanlegg i Askim
Østfoldbadet skal utvides med en ny del med 6 baners hovedbasseng på 25x10,5 meter, samt garderobefasiliteter med plass til 160 personer. Treningsrom, sosialt rom og fysioterapiavdelning. Utbyggingen skal tilpasses adkomst fra eksisterende anlegg. I tillegg skal det bygges nytt utebassenganlegg med tilhørende uteområde tilrettelagt for solsenger, lekeområde og infrastruktur for salgsboder for mat og drikke.
Rehabilitering og ombygg av Ankomstsenter Østfold
Fase 1 Planlagt utført i 2018: Etterisolering av fasader, etterisolering av tak og oppgradering av ventilasjonsanlegget Fase 2 Gjennomføring av nødvendige investeringer for å understøtte ny asylflyt/tilpasninger til PUMA2-prosjektet. – Planlagt utført i 2019: Utvidelse av areal, etablering av kontorløsninger, etablering av ankomstflytsone, tilpasninger i innkvarteringsløsningen/teltsalen Fase 3 Opsjoner
Oppgradering av idrettspark og ny svømmehall i Eidsberg
Svømmehall; 3106 m2 BTA. NUNO Arkitektur AS har utført skisser på den nye svømmehallen.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
10 daa. Total utbygging ca. 60 boenheter.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Hobøl, felt 1
Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 2
Ca 54 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Nybygg av flerbolighus i Spydeberg
8 dekar. Vestvendte terrasseboliger. 26 boenheter. Felles parkeringskjeller med ca 34 plasser.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tomter, trinn 4
Totalt 100-110 stk boenheter på Øyen Nordre.
Renovering av høydebasseng Ammundalen 1 og 2
Arbeidene som skal utføres er ny takoppbygning med tettesjikt, utskifting av adkomstluker til basseng, oppbygning av sokler ved adkomstluker, renovering/rehabilitering av betongfasade og renovering av innvendig basseng overflater.
Nybygg av seniorboliger i Rygge
14-16 byggemåneder.
Nybygg av boliger i Greåker
Boligområde: 1,5 daa. Industriområde: 5.0 daa. Vei: 1.0 daa. Grønnstruktur: 2.5 daa.
Fv 118 Valaskjoldgata-Statsminister Kolstads vei, undergang
Hovedvegnett for sykkel i Sarpsborg. Rute 1 Torget-Eidet; hovedrute mellom sentrum, nedre Lande, Grålum, Bjørnstad og Stikkaåsen

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: