Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Østfold fylke

Aremark (1)
Askim (19)
Eidsberg (8)
Halden (48)
Hobøl (4)
Hvaler (4)
Marker (3)
Moss (31)
Rakkestad (3)
Rygge (22)
Råde (2)
Rømskog (8)
Sarpsborg (67)
Skiptvet (8)
Spydeberg (8)
Trøgstad (5)
Våler (4)
Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Nybygg av boliger inklusive infrastruktur i Sarpsborg
Eneboliger, flermannsboliger og lavblokk.
Nybygg av boliger på Rolvsøy i Fredrikstad
79 stk leiligheter fordelt på 3 bygg, 18 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg og 4 stk eneboliger.
Nybygg av lager og kontor i Moss
Moss Næringspark. 220 mål. Høytlager 10000 kvm, innvendig høyde 32 meter. Lager 46500 kvm, kontor og servicearealer 3000 kvm. Fjerning av steinmasser. Porter; Assa Abloy.
Nybygg av storhandelssenter i Rygge
Ca. 250 parkeringsplasser.
Nybygg av lager i Fredrikstad
Lagerbygningen blir 19.000 kvadratmeter stort, tilsvarende 43.000 palleplasser.
Nybygg av sentrumsskole på Os i Halden
Os oppvekstsenter. Os barneskole og Rødsberg ungdomskole skal slås sammen. Den nye skolen bygges i forbindelse med Os barneskole. 660 stk elever.
Nybygg av leiligheter på Verket nye bydel i Moss
5-8 etasjer. Megler; Meglergaarden AS ved Tommy Skovly.
Nybygg av demensboligsenter i Halden
2,5 etasje. 96 boenheter og dagsenter for 25 personer. Det står er institusjons bygg fra 1950 tallet på området.
Nybygg av svømmehall i Halden
I forbindelse med utvikling av ny sentrumsplan ble det skissert en visjon om en større fornyelse av Halden sentrum rundt Os. Denne visjonen inneholdt bla. en ny svømmehall.
Nybygg av felles renseanlegg i Nedre Glomma, Fredrikstad
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune.
Nybygg av leiligheter på Verksbyen i Fredrikstad
Totalt ca 1200 boliger i 8-9 års tid.
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
15 stk eneboligtomter og 9 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (34-40 stk boenheter).
Nybygg av boliger i Askim
Ca 80-95 stk boenheter.
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse i Yvenåsen, Sarpsborg
Ca 100 mål. Området er delt inn i to områder. Dette prosjekt og et privat område.
Utvidelse av badeanlegg i Askim
Østfoldbadet skal utvides med en ny del med 6 baners hovedbasseng på 25x10,5 meter, samt garderobefasiliteter med plass til 160 personer. Treningsrom, sosialt rom og fysioterapiavdelning. Utbyggingen skal tilpasses adkomst fra eksisterende anlegg. I tillegg skal det bygges nytt utebassenganlegg med tilhørende uteområde tilrettelagt for solsenger, lekeområde og infrastruktur for salgsboder for mat og drikke.
Rehabilitering og ombygg av Ankomstsenter Østfold
Fase 1 Planlagt utført i 2018: Etterisolering av fasader, etterisolering av tak og oppgradering av ventilasjonsanlegget Fase 2 Gjennomføring av nødvendige investeringer for å understøtte ny asylflyt/tilpasninger til PUMA2-prosjektet. – Planlagt utført i 2019: Utvidelse av areal, etablering av kontorløsninger, etablering av ankomstflytsone, tilpasninger i innkvarteringsløsningen/teltsalen Fase 3 Opsjoner
Nybygg av leiligheter og forretning i Fredrikstad
Samarbeidsprosjekt. Næring i første 1.etg. Leilighetene i 3 skip på toppen. Parkeringshus i 2 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Kulås i Sarpsborg
Totalentreprisekostnad; 113,2 millioner kroner (eks. mva.).
Nybygg av boligblokk og rekkehus med parkeringskjeller i Sarpsborg
Totalt skal det bygges mellom 50-70 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Moss
Fellesgarasjekjeller med hus A4.
Nybygg av boliger og næring i Halden
Prosjektet er utsatt på ubestemd tid. Antatt byggestart. Ej kostnadsberegnet.
Bygningsmessige tilpasninger for redningshelikopter, Rygge
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Byggestart i løpet av 2016-2019.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tomter, trinn 4
Totalt 100-110 stk boenheter på Øyen Nordre.
Nybygg av leiligheter i Moss
Totalentreprisekostnad er kr. 50,9 mill eks mva. 5-6 etasjer.
Renovering av høydebasseng Ammundalen 1 og 2
Arbeidene som skal utføres er ny takoppbygning med tettesjikt, utskifting av adkomstluker til basseng, oppbygning av sokler ved adkomstluker, renovering/rehabilitering av betongfasade og renovering av innvendig basseng overflater.
Nybygg av seniorboliger i Rygge
14-16 byggemåneder.
Nybygg av boliger i Greåker
Boligområde: 1,5 daa. Industriområde: 5.0 daa. Vei: 1.0 daa. Grønnstruktur: 2.5 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: